Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás szervezéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról *