Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003. (III. 03.) számú Kt. rendelet módosítása *