Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bek. b) és c) pontja alapján a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 932/8 hrsz alatt nyilvántartott, 5247 m2 térmértékű, kivett út minősítésű ingatlanból 356 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 356 m2 kivonása után fennmaradó 4891 m2-ben állapítja meg.

2. § Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 4419 hrsz alatt nyilvántartott, 7184 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlanból 157 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 157 m2 kivonása után fennmaradó 7027 m2-ben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 1347 hrsz alatt nyilvántartott, 244 m2 térmértékű, kivett közterület minősítésű ingatlanból 134 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 134 m2 kivonása után fennmaradó 110 m2-ben állapítja meg.

4. § Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 1697 hrsz alatt nyilvántartott, 402 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület minősítésű ingatlanból 48 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 48 m2 kivonása után fennmaradó 354 m2-ben állapítja meg.

5. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 4151 hrsz alatt nyilvántartott, 7822 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlanból 199 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 199 m2 kivonása után fennmaradó 7623 m2-ben állapítja meg.

5/A. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 833 hrsz. alatt nyilvántartott, 2909 m2 térmértékű, kivett, közterület minősítésű ingatlanából 51 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét az 51 m2 kivonása után fennmaradó 2858 m2-ben állapítja meg.

5/B. § * 

5/C. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Remeteszőlős külterület 0236 hrsz. alatt nyilvántartott, 150 m² térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlant forgalomképes vagyontárgynak minősíti.

5/D. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Remeteszőlős, külterület 08 hrsz. alatt nyilvántartott, 6564 m² térmértékű, kivett árok minősítésű ingatlant forgalomképes vagyontárgynak minősíti.

5/E. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület hrsz: 2576 alatt nyilvántartott, 456 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlant forgalomképes vagyontárgynak minősíti.

5/F. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület hrsz:4419 alatt nyilvántartott, 7027 m² térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlant forgalomképes vagyontárgynak minősíti.

5/G. § * 

5/H. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 1371 hrsz. alatt nyilvántartott, 1.3857 m2 térmértékű, kivett vízfolyás minősítésű ingatlanából 114 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 114 m2 kivonása után fennmaradó 1.3743 m2-ben állapítja meg.

5/I. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 2244 hrsz. alatt nyilvántartott, 2168 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlanából 56 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét az 56 m2 kivonása után fennmaradó 2112 m2-ben állapítja meg.

5/J. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 2231 hrsz. alatt nyilvántartott, 1.3009 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlanából 58 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét az 58 m2 kivonása után fennmaradó 12.951 m2-ben állapítja meg.

5/K. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 130/7 hrsz. alatt nyilvántartott, 2555 m2 térmértékű, kivett út minősítésű ingatlanából 45 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 45 m2 kivonása után fennmaradó 2510 m2-ben állapítja meg.

5/L. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 2160 hrsz. alatt nyilvántartott, 7806 m2 térmértékű, kivett vízfolyás minősítésű ingatlanából 120 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 120 m2 kivonása után fennmaradó 7686 m2 -ben állapítja meg.

5/M. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 1718/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 8679 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlanából 170 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 170 m2 kivonása után fennmaradó 8509 m2 -ben állapítja meg.

5/N. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 2119 hrsz. alatt nyilvántartott, 7576 m2 térmértékű, kivett közút minősítésű ingatlanából 100 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 100 m2 kivonása után fennmaradó 7476 m2 -ben állapítja meg.

5/O. § *  Az önkormányzat a törzsvagyonához tartozó, Nagykovácsi, belterület 841 hrsz. alatt nyilvántartott, 3417 m2 térmértékű, kivett közterület minősítésű ingatlanából 190 m2 nagyságú részt forgalomképes vagyontárgynak minősít és az ingatlan területét a 190 m2 kivonása után fennmaradó 3227 m2 -ben állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. § *  Az 1-5/O. §-ban a törzsvagyonból kivont ingatlanok és ingatlanrészek ingatlanvagyon-kataszterben történő átvezetése a tulajdonjog átruházás jogerős ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően történik meg.

Nagykovácsi, 2012. november 22.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//