Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján foglaltakra, a 2016. évi igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § A Hivatal 2016. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2016. december 22. napjától - december 30. napjáig tart.

3. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

4. § A rendelet 2016. október 25. napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. október 20.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

  Vissza az oldal tetejére