Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 2018. évi igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatal 2018. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2018. december 21. napjától - december 28. napjáig tart.

(2) A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt telefonos ügyeletet tart.

3. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

4. § A rendelet 2018. október 25. napján lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

  Vissza az oldal tetejére