Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról *