Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi 042/2; 042/4-5; és a 042/7-82 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt változtatási tilalomról *