Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben (Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat), továbbá a Nagykovácsi Általános Iskolában fizetendő étkezési térítési díjról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésének, a 29. § (2) bekezdés e) pontjának, valamint a 151. §-ának megfelelően a következő rendeletet alkotja:

1. § Az óvodai, bölcsődei, általános iskolai és a felnőtt étkezési ellátás igénybevételéért az 1. mellékletben megállapított térítési díjat kell fizetni.

2. § E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 20/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

1. melléklet a 14/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Az általános iskolai napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 610 Ft/fő/nap
Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 660 Ft/fő/nap
Az általános iskolai napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 360 Ft/fő/nap
Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 390 Ft/fő/nap
Az óvodai háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 530 Ft/fő/nap
Az óvodai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 570 Ft/fő/nap
A bölcsődei napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 550 Ft/fő/nap
A bölcsődei diétás étrend szerinti, napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 590 Ft/fő/nap
Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 600 Ft/fő/nap
Felnőtt egyszeri diétás étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 650 Ft/fő/nap

  Vissza az oldal tetejére