Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

2. § A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésének célja:

a) jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése,

b) jogsértések visszaszorítása,

c) a lakosság biztonságérzetének növelése;

d) a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása;

e) a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása;

f) a közterület általános rendje megtartásának elősegítése,

g) a közterületen lévő vagyon megóvása;

h) a közterületen a megfelelő magatartásra ösztönzés;

i) bűnmegelőzés.

3. § A közterületi térfigyelő kamerarendszer azon műszaki eszközök és megoldások összessége, amely kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével biztosítja a közterületek távolból való megfigyelését és a kamerák által készített felvételek jogszabályban előírt rögzítését és továbbítását.

4. § (1) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő kamerarendszer tulajdonosa és egyben annak üzemeltetője. Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő kamerarendszer monitorozására a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) bekezdésének és (6) bekezdésének figyelembevételével - a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás intézményét a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet jelöli ki.

(2) A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a megfigyelt közterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot terhelik.

(2) Az Önkormányzat biztosítja a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer kezeléséhez és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.

6. § (1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő kamerarendszer kezelésére a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.

(2) A közterületi térfigyelő kamerarendszer működésének, adatkezelési és adatvédelmi szabályait Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzata tartalmazza.

7. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet a 15/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Kihelyezett kamerák

Funkció Helyszín Pontos cím
1. Kamera Hivatal buszmegálló Pest felé Kossuth Lajos u. 50/A
2. Kamera Kossuth Lajos u. 82. zebra Kossuth Lajos u. 82.
3. Kamera Rákóczi u. 1. és Faluház udvar Rákóczi u. 3.
4. Kamera Sportpark Nagyszénás u. 27/2
5. Kamera Virágos Park Virágos sétány 67
6. Kamera Csillagfürt játszótér Gerecse u. 1.
7. Kamera+ Rendszám felismerő Nagykovácsi bekötő út - Amerikai Iskola Amerikai iskola behajtó
8. Kamera Nagykovácsi út - Benczúr utca
(Benczúr és Eötvös utca sarka)
Eötvös Lóránd u. 8.
9. Kamera Kossuth Lajos utca - Ady Endre utca Kossuth Lajos utca és Ady Endre utca sarka
Kossuth Lajos u. 1.
10. Kamera Pók utca - Ady Endre utca Ady Endre utca 8.
11. Kamera Kálvária sétány - Turista út Kálvária sétány és Bakony utca sarka
Bakony u. 7.
12. Kamera Zsíroshegyi út - Kút utca Kút u. 1.
13. Kamera Zsíroshegyi út - Erdősétány utca Zsíroshegyi út 2.
14. Kamera Kaszáló utca - Bánya utca elágazás Bánya u. 6.
15. Kamera Virágos Sétány - Kazal utca Virágos sétány 31.
16. Kamera Virágos Sétány - Szeles utca Virágos sétány 1.
17. Kamera Nagyszénás utca - Általános Iskola Nagyszénás u. 35.
18. Kamera Kolozsvár u. - Erdő u. Táncsics u. 1.
19. Kamera Kolozsvár köz - Dózsa György utca Dózsa György utca 39.
20. Kamera Kossuth Lajos utca - Telki út Kossuth Lajos utca 135.
21. Kamera Kolozsvár utca - Diófa utca Diófa utca 9.
22. Kamera Pók utca Bánya utca sarok Bánya u. 12.
23. Kamera Vértes utca - Ady Endre utca Vértes u. 1.
24. Kamera Kálvária sétány - Hidegkúti út Kálvária sétány 24.
25. Kamera Erdősétány - Turista sarok Turista út 6.
26. Kamera Forrás utca - Zsíroshegyi út Zsíroshegyi út 1.
27. Kamera Forrás utca - Barack utca Barack utca 4.
30. Kamera Rákóczi utca - Tinódi utca Rákóczi utca 28.
31. Kamera Rákóczi utca - Tompa Mihály utca Rákóczi utca 62.
32. Plusz Kamera Tompa Mihály utca vége
Telki út felé
Tompa Mihály u. 26.