Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2009. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Paks város közigazgatási területén működő, a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott vendéglátás tevékenységet folytató üzletek (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) üzemeltetőire terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) az üzemanyagtöltő állomásokon működő vendéglátó üzletekre,

b) a szálláshelyeken üzemelő vendéglátó üzletekre,

c) az 1. mellékletben megjelölt belvárosi közterületeken működő vendéglátó üzletekre,

d) azon vendéglátó üzletekre, melyek bejáratától számított 25 méteres közúti (közterületi) távolságon belül lakott ingatlan nem található,

e) az éttermekre.

(3) E § alkalmazásában étterem: olyan vendéglátó üzlet, amelyik a vendéglátó ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelő főzőkonyhával rendelkezik, melyet az üzletben forgalmazott ételeknek az üzletben történő elkészítéséhez használnak.

2. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vendéglátó üzletek 22 órától másnap 06 óráig nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vendéglátó üzletek pénteken és szombaton, továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napot megelőző napokon 24 órától másnap 06 óráig nem tarthatnak nyitva.

3. § A 2. § szerinti korlátozás

a) december 31. napján,

b) a 2. melléklet szerinti rendezvények alkalmával,

c) eljegyzés, lakodalom, névadó, valláshoz kötődő családi események és ballagás megünnepléséhez kapcsolódó családi rendezvények alkalmával pénteki vagy szombati napokon

nem alkalmazható.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Paks, 2013. október 18.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 30/2013. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

Belvárosi közterületek

1. Dózsa György út

2. Deák Ferenc utca

3. Szent István tér

4. Sárgödör téri pincefalu

2. melléklet a 30/2013. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 3. §-a szerinti rendezvények

1. Országos Sillerfesztivál Borászati Konferencia, Német Nemzetiségi Nap

2. Gastroblues fesztivál

3. Dunakömlődi Falunap

4. Szent István Ünnepe

5. Kenyér-, hal- és borünnep, Atomfutás

6. Dunakömlődi Szüreti Nap


  Vissza az oldal tetejére