Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete jutalmazza azon 16 és 45 életév közötti paksi sportolókat (felnőtt és utánpótlás korosztály) és edzőiket, akik jelentős nemzetközi sikereket és eredményeket érnek el.

(2) *  A rendelet hatálya kiterjed azokra a sportolókra, akik legalább 4 éve valamelyik paksi sportegyesület (klub) igazolt sportolói és nemzetközi eredményüket Magyarország színeiben érték el.

2. § (1) A támogatás formája egyszeri pénzbeni jutalom, melynek megállapítása a sportoló egyesülete (klubja) javaslatára, az 1. melléklet szerinti ponttáblázat segítségével történik.

(2) Az eredményt elért sportolók jutalmának összege:

a) Világbajnokság esetében:

aa) 40 induló ország alatti létszámnál a kiszámított összeg 10%-a,

ab) * 

b) Európa bajnokság esetében:

ba) 20 induló ország fölötti létszámnál a kiszámított összeg,

bb) * 

bc) * 

(3) Az olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámaiban induló egyéni sportolók az (1) bekezdés szerinti táblázat alapján kiszámított összeg 50%-át kapják. A nem egyéni versenyszámban indulók a számított összeg 30% -át kapják.

(4) A nem olimpiai sportágak sportolói a ponttáblázat alapján kiszámított összeg 10%-át kapják.

(5) *  A nem egyéni sportágban, illetve az egyéni sportág nem egyéni versenyszámaiban elért nemzetközi eredmény után a személyenkénti jutalom az (1) bekezdésben megjelölt összeg 60%-a.

(6) Amennyiben egy versenyen a sportoló több jutalmazandó eredményt ér el, a jutalmat a legjobb eredménynek megfelelően kell megállapítani.

(7) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportoló edzőjét a sportolónak járó jutalom 100%-a illeti meg.

(8) Amennyiben bármely sportágban évente több azonos szintű nemzetközi verseny kerül megrendezésre a sportágban működő szövetségek számának, és a szövetségek által szervezett bajnokságok számának arányában kell az (1) bekezdés szerinti egyszeri támogatás összegét megállapítani.

(9) A jutalom összege nem lehet kevesebb bruttó 100 000 Ft-nál.

(10) *  Egy pont értéke 2021-ben bruttó 23,-Ft. A pont értéke ezt követően minden évben a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.

(11) A jutalom átadására a javaslat beérkezését követő egy hónapon belül kerül sor.

3. § (1) A 2. §-ban szabályozott egyszeri pénzjutalmon felül olimpiai sportágak esetében figyelembe véve az EB-re, VB-re és Olimpiára való kijutás esélyeit, felkészülési támogatás adható.

(2) *  A világversenyekre felkészülő, támogatásban részesíthető sportolók létszámát, névsorát a paksi sportegyesületek adják le az önkormányzat részére.

(3) *  A felkészülési támogatás mértéke a mindenkori garantált bérminimumhoz igazodik és a versenyt megelőző 6 hónapban illeti meg a jogosult sportolót az alábbiak szerint:

- aki felnőtt eredménnyel jogosult a támogatásra, az olimpiai felkészülés évében a garantált bérminimum 100%-ában részesül,

- aki felnőtt eredménnyel jogosult a támogatásra, nem olimpiai évben, a garantált bérminimum 80%-ában részesül,

- aki utánpótlás eredménnyel jogosult a támogatásra (U23 és ifjúsági) a garantált bérminimum 50-ában részesül.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2014. május 23.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 15/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Világbajnokság

Olimpiai sportág olimpiai versenyszám Olimpiai sportág nem olimpiai versenyszám Nem olimpiai sportág
Felnőtt
Helye-zés Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 3 220 000 Ft 1 932 000 Ft 1 1 610 000 Ft 966 000 Ft 1 322 000 Ft 193 200 Ft
2 2 300 000 Ft 1 380 000 Ft 2 1 150 000 Ft 690 000 Ft 2 230 000 Ft 138 000 Ft
3 1 840 000 Ft 1 104 000 Ft 3 920 000 Ft 552 000 Ft 3 184 000 Ft 110 400 Ft
4 1 380 000 Ft 828 000 Ft 4 690 000 Ft 414 000 Ft 4 138 000 Ft 82 800 Ft
5 920 000 Ft 552 000 Ft 5 460 000 Ft 276 000 Ft 5 92 000 Ft 55 200 Ft
6 460 000 Ft 276 000 Ft 6 230 000 Ft 138 000 Ft 6 46 000 Ft 27 600 Ft
Főiskolás
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 1 449 000 Ft 869 400 Ft 1 724 500 Ft 434 700 Ft 1 144 900 Ft 86 940 Ft
2 1 035 000 Ft 621 000 Ft 2 517 500 Ft 310 500 Ft 2 103 500 Ft 62 100 Ft
3 828 000 Ft 496 800 Ft 3 414 000 Ft 248 400 Ft 3 82 800 Ft 49 680 Ft
Junior-U23
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 1 288 000 Ft 772 800 Ft 1 644 000 Ft 386 400 Ft 1 128 800 Ft 77 280 Ft
2 920 000 Ft 552 000 Ft 2 460 000 Ft 276 000 Ft 2 92 000 Ft 55 200 Ft
3 736 000 Ft 441 600 Ft 3 368 000 Ft 220 800 Ft 3 73 600 Ft 44 160 Ft
Ifjúsági
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 515 200 Ft 309 120 Ft 1 257 600 Ft 154 560 Ft 1 51 520 Ft 30 912 Ft
2 368 000 Ft 220 800 Ft 2 184 000 Ft 110 400 Ft 2 36 800 Ft 22 080 Ft
3 294 400 Ft 176 640 Ft 3 147 200 Ft 88 320 Ft 3 29 440 Ft 17 664 Ft

Európa bajnokság

Olimpiai sportág olimpiai versenyszám Olimpiai sportág nem olimpiai versenyszám Nem olimpiai sportág
Felnőtt/Európa Játékok
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 1 610 000 Ft 966 000 Ft 1 805 000 Ft 483 000 Ft 1 161 000 Ft 96 600 Ft
2 1 150 000 Ft 690 000 Ft 2 575 000 Ft 345 000 Ft 2 115 000 Ft 69 000 Ft
3 920 000 Ft 552 000 Ft 3 460 000 Ft 276 000 Ft 3 92 000 Ft 55 200 Ft
Főiskolás
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 724 500 Ft 434 700 Ft 1 362 250 Ft 217 350 Ft 1 72 450 Ft 43 470 Ft
2 517 500 Ft 310 500 Ft 2 258 750 Ft 155 250 Ft 2 51 750 Ft 31 050 Ft
3 414 000 Ft 248 400 Ft 3 207 000 Ft 124 200 Ft 3 41 400 Ft 24 840 Ft
Junior-U23
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 644 000 Ft 386 400 Ft 1 322 000 Ft 193 200 Ft 1 64 400 Ft 38 640 Ft
2 460 000 Ft 276 000 Ft 2 230 000 Ft 138 000 Ft 2 46 000 Ft 27 600 Ft
3 368 000 Ft 220 800 Ft 3 184 000 Ft 110 400 Ft 3 36 800 Ft 22 080 Ft
Ifjúsági
Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 257 600 Ft 154 560 Ft 1 128 800 Ft 77 280 Ft 1 25 760 Ft 15 456 Ft
2 184 000 Ft 110 400 Ft 2 92 000 Ft 55 200 Ft 2 18 400 Ft 11 040 Ft
3 147 200 Ft 88 320 Ft 3 73 600 Ft 44 160 Ft 3 14 720 Ft 8 832 Ft

Olimpia

Felnőtt
Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 6 440 000 Ft 3 864 000 Ft
2 4 600 000 Ft 2 760 000 Ft
3 3 680 000 Ft 2 208 000 Ft
4 2 760 000 Ft 1 656 000 Ft
5 1 840 000 Ft 1 104 000 Ft
6 920 000 Ft 552 000 Ft
Yog(Ifjúsági Olimpia)
Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 515 200 Ft 309 120 Ft
2 368 000 Ft 220 800 Ft
3 294 400 Ft 176 640 Ft
Eyof(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál)
Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 257 600 Ft 154 560 Ft
2 184 000 Ft 110 400 Ft
3 147 200 Ft 88 320 Ft
Világjátékok
Helye-
zés
Egyéni Csapat
1 322 000 Ft 193 200 Ft
2 230 000 Ft 138 000 Ft
3 184 000 Ft 110 400 Ft
Ponttáblázat
Korosztály Verseny Jutalom(Pont) Helyezés
Felnőtt Olimpia 40000 I-VI.
Olimpiai Részvétal 30000
VB 20000 I-III.
EB/Európa Játékok 10000 I-III.
Világjátékok 10000 I-III.
Főiskolai VB 9000 I-III.
EB 4500 I-III.
Junior-U23 VB 8000 I-III.
EB 4000 I-III.
Ifjúsági Yog(Ifjúsági Olimpia) 3200 I-III.
Eyof(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) 1600 I-III.
VB 3200 I-III.
EB 1600 I-III.
Helyezések szorzója
Olimpiai sportág olimpiai versenyszám Olimpiai sportág nem olimpiai versenyszám Nem olimpiai sportág
Egyéni Csapat Egyéni Csapat Egyéni Csapat
Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó
1 7 1 4,2 1 3,5 1 2,1 1 0,7 1 0,42
2 5 2 3 2 2,5 2 1,5 2 0,5 2 0,3
3 4 3 2,4 3 2 3 1,2 3 0,4 3 0,24
4 3 4 1,8 4 1,5 4 0,9 4 0,3 4 0,18
5 2 5 1,2 5 1 5 0,6 5 0,2 5 0,12
6 1 6 0,6 6 0,5 6 0,3 6 0,1 6 0,06

  Vissza az oldal tetejére