Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete jutalmazza azon 16 és 45 életév közötti paksi sportolókat (felnőtt és utánpótlás korosztály) és edzőiket, akik jelentős nemzetközi sikereket és eredményeket érnek el.

(2) *  A rendelet hatálya kiterjed azokra a sportolókra, akik legalább 4 éve valamelyik paksi sportegyesület (klub) igazolt sportolói és nemzetközi eredményüket Magyarország színeiben érték el.

2. § (1) A támogatás formája egyszeri pénzbeni jutalom, melynek megállapítása a sportoló egyesülete (klubja) javaslatára, az 1. melléklet szerinti ponttáblázat segítségével történik.

(2) Az eredményt elért sportolók jutalmának összege:

a) Világbajnokság esetében:

aa) 40 induló ország alatti létszámnál a kiszámított összeg 10%-a,

ab) * 

b) Európa bajnokság esetében:

ba) 20 induló ország fölötti létszámnál a kiszámított összeg,

bb) * 

bc) * 

(3) Az olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámaiban induló egyéni sportolók az (1) bekezdés szerinti táblázat alapján kiszámított összeg 50%-át kapják. A nem egyéni versenyszámban indulók a számított összeg 30% -át kapják.

(4) A nem olimpiai sportágak sportolói a ponttáblázat alapján kiszámított összeg 10%-át kapják.

(5) *  A nem egyéni sportágban, illetve az egyéni sportág nem egyéni versenyszámaiban elért nemzetközi eredmény után a személyenkénti jutalom az (1) bekezdésben megjelölt összeg 60%-a.

(6) Amennyiben egy versenyen a sportoló több jutalmazandó eredményt ér el, a jutalmat a legjobb eredménynek megfelelően kell megállapítani.

(7) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportoló edzőjét a sportolónak járó jutalom 100%-a illeti meg.

(8) Amennyiben bármely sportágban évente több azonos szintű nemzetközi verseny kerül megrendezésre a sportágban működő szövetségek számának, és a szövetségek által szervezett bajnokságok számának arányában kell az (1) bekezdés szerinti egyszeri támogatás összegét megállapítani.

(9) A jutalom összege nem lehet kevesebb bruttó 100 000 Ft-nál.

(10) *  Egy pont értéke 2019-ben bruttó 22,-Ft. A pont értéke ezt követően minden évben a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.

(11) A jutalom átadására a javaslat beérkezését követő egy hónapon belül kerül sor.

3. § (1) A 2. §-ban szabályozott egyszeri pénzjutalmon felül olimpiai sportágak esetében figyelembe véve az EB-re, VB-re és Olimpiára való kijutás esélyeit, felkészülési támogatás adható.

(2) *  A világversenyekre felkészülő, támogatásban részesíthető sportolók létszámát, névsorát a paksi sportegyesületek adják le az önkormányzat részére.

(3) *  A felkészülési támogatás mértéke a mindenkori garantált bérminimumhoz igazodik és a versenyt megelőző 6 hónapban illeti meg a jogosult sportolót az alábbiak szerint:

- aki felnőtt eredménnyel jogosult a támogatásra, az olimpiai felkészülés évében a garantált bérminimum 100%-ában részesül,

- aki felnőtt eredménnyel jogosult a támogatásra, nem olimpiai évben, a garantált bérminimum 80%-ában részesül,

- aki utánpótlás eredménnyel jogosult a támogatásra (U23 és ifjúsági) a garantált bérminimum 50-ában részesül.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2014. május 23.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 15/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Világbajnokság
Olimpiai sportág olimpiai versenyszám Olimpiai sportág nem olimpiai versenyszám Nem olimpiai sportág
Felnőtt
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 3 080 000 Ft 1 848 000 Ft 1 1 540 000 Ft 924 000 Ft 1 308 000 Ft 184 800 Ft
2 2 200 000 Ft 1 320 000 Ft 2 1 100 000 Ft 660 000 Ft 2 220 000 Ft 132 000 Ft
3 1 760 000 Ft 1 056 000 Ft 3 880 000 Ft 528 000 Ft 3 176 000 Ft 105 600 Ft
4 1 320 000 Ft 792 000 Ft 4 660 000 Ft 396 000 Ft 4 132 000 Ft 79 200 Ft
5 880 000 Ft 528 000 Ft 5 440 000 Ft 264 000 Ft 5 88 000 Ft 52 800 Ft
6 440 000 Ft 264 000 Ft 6 220 000 Ft 132 000 Ft 6 44 000 Ft 26 400 Ft
Főiskolás
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 1 386 000 Ft 831 600 Ft 1 693 000 Ft 415 800 Ft 1 138 600 Ft 83 160 Ft
2 990 000 Ft 594 000 Ft 2 495 000 Ft 297 000 Ft 2 99 000 Ft 59 400 Ft
3 792 000 Ft 475 200 Ft 3 396 000 Ft 237 600 Ft 3 79 200 Ft 47 520 Ft
Junior-U23
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 1 232 000 Ft 739 200 Ft 1 616 000 Ft 369 600 Ft 1 123 200 Ft 73 920 Ft
2 880 000 Ft 528 000 Ft 2 440 000 Ft 264 000 Ft 2 88 000 Ft 52 800 Ft
3 704 000 Ft 422 400 Ft 3 352 000 Ft 211 200 Ft 3 70 400 Ft 42 240 Ft
Ifjúsági
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 492 800 Ft 295 680 Ft 1 246 400 Ft 147 840 Ft 1 49 280 Ft 29 568 Ft
2 352 000 Ft 211 200 Ft 2 176 000 Ft 105 600 Ft 2 35 200 Ft 21 120 Ft
3 281 600 Ft 168 960 Ft 3 140 800 Ft 84 480 Ft 3 28 160 Ft 16 896 Ft
Európa bajnokság
Olimpiai sportág olimpiai versenyszám Olimpiai sportág nem olimpiai versenyszám Nem olimpiai sportág
Felnőtt/Európa Játékok
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 1 540 000 Ft 924 000 Ft 1 770 000 Ft 462 000 Ft 1 154 000 Ft 92 400 Ft
2 1 100 000 Ft 660 000 Ft 2 550 000 Ft 330 000 Ft 2 110 000 Ft 66 000 Ft
3 880 000 Ft 528 000 Ft 3 440 000 Ft 264 000 Ft 3 88 000 Ft 52 800 Ft
Főiskolás
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 693 000 Ft 415 800 Ft 1 346 500 Ft 207 900 Ft 1 69 300 Ft 41 580 Ft
2 495 000 Ft 297 000 Ft 2 247 500 Ft 148 500 Ft 2 49 500 Ft 29 700 Ft
3 396 000 Ft 237 600 Ft 3 198 000 Ft 118 800 Ft 3 39 600 Ft 23 760 Ft
Junior-U23
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 616 000 Ft 369 600 Ft 1 308 000 Ft 184 800 Ft 1 61 600 Ft 36 960 Ft
2 440 000 Ft 264 000 Ft 2 220 000 Ft 132 000 Ft 2 44 000 Ft 26 400 Ft
3 352 000 Ft 211 200 Ft 3 176 000 Ft 105 600 Ft 3 35 200 Ft 21 120 Ft
Ifjúsági
Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat Helyezés Egyéni Csapat
1 246 400 Ft 147 840 Ft 1 123 200 Ft 73 920 Ft 1 24 640 Ft 14 784 Ft
2 176 000 Ft 105 600 Ft 2 88 000 Ft 52 800 Ft 2 17 600 Ft 10 560 Ft
3 140 800 Ft 84 480 Ft 3 70 400 Ft 42 240 Ft 3 14 080 Ft 8 448 Ft
Olimpia
Felnőtt
Helyezés Egyéni Csapat
1 6 160 000 Ft 3 696 000 Ft
2 4 400 000 Ft 2 640 000 Ft
3 3 520 000 Ft 2 112 000 Ft
4 2 640 000 Ft 1 584 000 Ft
5 1 760 000 Ft 1 056 000 Ft
6 880 000 Ft 528 000 Ft
Yog(Ifjúsági Olimpia)
Helyezés Egyéni Csapat
1 492 800 Ft 295 680 Ft
2 352 000 Ft 211 200 Ft
3 281 600 Ft 168 960 Ft
Eyof(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál)
Helyezés Egyéni Csapat
1 246 400 Ft 147 840 Ft
2 176 000 Ft 105 600 Ft
3 140 800 Ft 84 480 Ft
Világjátékok
Helyezés Egyéni Csapat
1 308 000 Ft 184 800 Ft
2 220 000 Ft 132 000 Ft
3 176 000 Ft 105 600 Ft
Ponttáblázat
Korosztály Verseny Jutalom(Pont) Helyezés
Felnőtt Olimpia 40000 I-VI.
Olimpiai Részvétal 30000
VB 20000 I-III.
EB/Európa Játékok 10000 I-III.
Világjátékok 10000 I-III.
Főiskolai VB 9000 I-III.
EB 4500 I-III.
Junior-U23 VB 8000 I-III.
EB 4000 I-III.
Ifjúsági Yog(Ifjúsági Olimpia) 3200 I-III.
Eyof(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) 1600 I-III.
VB 3200 I-III.
EB 1600 I-III.
Helyezések szorzója
Olimpiai sportág olimpiai versenyszám Olimpiai sportág nem olimpiai versenyszám Nem olimpiai sportág
Egyéni Csapat Egyéni Csapat Egyéni Csapat
Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó Helyezés Szorzó
1 7 1 4,2 1 3,5 1 2,1 1 0,7 1 0,42
2 5 2 3 2 2,5 2 1,5 2 0,5 2 0,3
3 4 3 2,4 3 2 3 1,2 3 0,4 3 0,24
4 3 4 1,8 4 1,5 4 0,9 4 0,3 4 0,18
5 2 5 1,2 5 1 5 0,6 5 0,2 5 0,12
6 1 6 0,6 6 0,5 6 0,3 6 0,1 6 0,06
22 Ft
22 Ft
22 Ft
22 Ft
22 Ft
22 Ft
22 Ft

  Vissza az oldal tetejére