Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Pakson, a Gesztenyés úton időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak megállapításáról * 

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói körében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pakson, a Gesztenyés úton időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjait az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § A Pakson működő nevelési és oktatási intézmények - előzetes bejelentés alapján - hétköznap 8-14 óra között - kivéve a téli szünetet - ingyenesen használhatják a műjégpályát.

3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eseti kedvezmények elbírálásáról döntsön.

4. § Ez a rendelet 2014. december 20-án lép hatályba.

Paks, 2014. december 18.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 30/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Pakson, a Gesztenyés úton időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjai

Belépődíj Hétköznap Hétvégén, ünnepnap
és téli szünet idején
Felnőtt, diák, nyugdíjas Bruttó 500 Ft/fő/alkalom Bruttó 600 Ft/fő/alkalom

  Vissza az oldal tetejére