Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §, 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 64. § (5) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról alkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét 8.030.655 eFt-ban

b) költségvetésének kiadások összegét 8.749.576 eFt-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát -718.921 eFt-ban

Ebből: működési költségvetés egyenlegét:

többlet 1.666.657 eFt-ban

felhalmozási költségvetés egyenlegét:

hiány -2.385.578 eFt-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 14.258.003 eFt-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 11.094.503 eFt-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 22.288.658 eFt-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 19.844.079 eFt-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét valamint 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. § (1) bekezdésében megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az Áht. 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése önként feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1. és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1. és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1. és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1. és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1. és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1. és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1. és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1. és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést a melléklet szerint elfogadja.

6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012-2013-2014. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

7. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

9. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét a 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

10. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 2.431.454 ezer forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 9.934 ezer forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 2.421.521 ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2015. május 22.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. május 22.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is.

2014. évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest az alábbi változás történt:

- augusztus 31-vel a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el tevékenységét. A 64 fő engedélyezett létszámból 63 fő került át feladattal együtt a Szociális Központhoz. A tevékenység átadásával a Paksi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának feladatai nem csökkentek, mivel a könyvelés és a hozzá kapcsolódó teendők ellátása továbbra is az osztályt terhelik, a feladatalapú támogatások lehívása és elszámolása is az osztály feladatai közé tartozik.

Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást Paks Város Rendelőintézete biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Városi Rendelőintézet 2013. október 1-jétől Paksi Gyógyászati Központ néven gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította.

Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik.

Paks Város Önkormányzata 645 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik.

A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik.

A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A rászorultak szociális támogatására 2014. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2014. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 22.288.658 ezer forint összegű bevételének 36,03%-át a költségvetési bevételek, 63,97%-át a finanszírozási bevételek adták. 836.595 ezer forint az önkormányzatok működési támogatásai, 518.300 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 837.283 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 5.129.070 ezer forint a közhatalmi bevételek, 621.350 ezer forint a működési bevételek, 7.749 ezer forint a felhalmozási bevételek, 811 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök és 79.497 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 0,13%-át (15.057 ezer forint) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Önkormányzatok működési támogatásai (eredeti előirányzat: 702.896 ezer forint, módosított előirányzat: 836.595 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 836.595 ezer forint)

1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatás (eredeti előirányzat: 52.053 ezer forint, módosított előirányzat: 52.053 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 52.053 ezer forint)

A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása a központi költségvetési forrásokból származik.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 333.112 ezer forint, módosított előirányzat: 328.169 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 328.169 ezer forint)

A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 290.574 ezer forint, módosított előirányzat: 368.630 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 368.630 ezer forint)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 22.281 ezer forint, módosított előirányzat: 22.281 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 22.281 ezer forint)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.5. Működési célú központosított előirányzatok (eredeti előirányzat: 4.876 ezer forint, módosított előirányzat: 14.107 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 14.107 ezer forint)

A működési célú központosított előirányzat bevételei a következőképpen alakultak:

- üdülőhelyi feladatok támogatása: 4.383 ezer forint

- 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció: 3.077 ezer forint

- lakott külterület feladatainak támogatása: 493 ezer forint

- e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés támogatása: 2.809 ezer forint

- helyi közösségi közlekedés támogatása: 3.345 ezer forint

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (módosított előirányzat: 51.355 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 51.355 ezer forint)

Az alábbiak szerint teljesültek a kiegészítő támogatások:

- 2014. évi bérkompenzáció: 30.364 ezer forint

- adósságkonszolidáció kamat, projektvizsgálat: 981 ezer forint

- szociális és gyermekvédelemi ágazati pótlék: 19.155 ezer forint

- ÁSZ 2012. évi ellenőrzés alapján póttámogatás: 855 ezer forint (átadásra kerül a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak)

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 525.350 ezer forint, módosított előirányzat: 559.695 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 518.300 ezer forint)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 7.645 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 7.645 ezer forint)

Ezen a soron teljesült az intézmények pénzmaradvány elvonása.

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 525.264 ezer forint, módosított előirányzat: 552.050 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 510.655 ezer forint)

Ezen soron teljesült az EU támogatások 81.001 ezer forinttal, az egyéb fejezeti kezelésű támogatás 31.360 ezer forinttal, a központi költségvetési támogatás 800 ezer forinttal, a központi kezelésű támogatás 915 ezer forinttal, az elkülönített állami pénzalap támogatása 6.284 ezer forinttal, a helyi önkormányzat támogatás 2.725 ezer forinttal, a Paksi Gyógyászat Központ társadalombiztosítási alaptól kapott támogatása 369.371 ezer forinttal valamint a társulások és költségvetési szervek támogatása 18.199 ezer forinttal.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.380.260 ezer forint, módosított előirányzat: 1.424.501 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 837.283 ezer forint)

3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 51.143 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 51.143 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az adósságkonszolidáció állami támogatása.

3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.363.388 ezer forint, módosított előirányzat: 1.275.841 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 675.292 ezer forint, teljesítés: 61,67%)

Ezen a soron teljesült az EU támogatások 675.292 ezer forinttal és az elkülönített állami pénzalap 110.848 ezer forinttal, ami a TEIT támogatás.

4. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat 4.832.000 ezer forint, módosított előirányzat: 5.032.169 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.129.070 ezer forint, teljesítés: 101,92%

4.1 Helyi adók (eredeti előirányzat: 4.757.00 ezer forint, módosított előirányzat: 4.950.373 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.050.403 ezer forint, teljesítés: 102,03%)

A helyi adók bevételei a 2014. évben következőképpen alakultak:

- Építményadó: 742.953 ezer forint

- Magánszemélyek kommunális adója: 30.918 ezer forint

- Iparűzési adó: 4.276.532 ezer forint

4.2 Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 72.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 70.438 ezer forint, teljesítés: 97,83%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó bevétele a 2014. évben 70.438 ezer forint, mely 97,83%-os teljesítést mutat.

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.291 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 3.595 ezer forint, teljesítés: 109,24%)

Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek.

4.4 Jövedelemadók (módosított előirányzat: 81 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 274 ezer forint)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2014. évi tény: 274 ezer forint.

4.5 Egyéb közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: 6.762 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.360 ezer forint, teljesítés: 64,48%)

Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

5. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 700.489 ezer forint, módosított előirányzat: 551.250 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 621.350 ezer forint, teljesítés: 112,72%)

5.1 Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 44.154 ezer forint, módosított előirányzat: 35.491 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 31.141 ezer forint, teljesítés: 87,74%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 87,74%-os teljesítéssel. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

5.2 Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 122.187 ezer forint, módosított előirányzat: 61.219 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 50.047 ezer forint, teljesítés: 81,75%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

5.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 68.138 ezer forint, módosított előirányzat: 74.322 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 75.900 ezer forint, teljesítés: 102,12%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

5.4 Tulajdonosi bevételek (módosított előirányzat: 40.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 105.115 ezer forint)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétel. Eredeti előirányzata a szolgáltatások ellenértéke soron van.

5.5 Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 169.426 ezer forint, módosított előirányzat: 140.905 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 148.124 ezer forint, teljesítés: 105,12%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak.

5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 79.608 ezer forint, módosított előirányzat: 65.352 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 85.034 ezer forint, teljesítés: 130,12%)

5.7 Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 112.371 ezer forint, módosított előirányzat: 23.084 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 32.635 ezer forint, teljesítés: 141,37%)

5.8 Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 80.000 ezer forint, módosított előirányzat: 81.038 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 81.884 ezer forint, teljesítés: 101,04%)

A bankbetétek után kamatbevétel: 81.884 ezer forint a 2014. évben.

5.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (eredeti előirányzat: 117 ezer forint, módosított előirányzat: 2.934 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 2.817 ezer forint, teljesítés: 96,01%)

Az EUR és az USD átváltás miatti árfolyam nyereség összege szerepel teljesítésként.

5.10 Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 24.488 ezer forint, módosított előirányzat: 26.405 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 8.653 ezer forint, teljesítés: 32,77%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak).

6. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 14.029 ezer forint, módosított előirányzat: 15.788 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 7.749 ezer forint, teljesítés 49,08%)

6.2 Ingatlanok értékesítés (eredeti előirányzat: 14.029 ezer forint, módosított előirányzat: 12.287 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.235 ezer forint, teljesítés: 34,47%)

A földterület (telkek) értékesítéséből származó bevétel jelenik meg a soron.

6.4 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: 3.501 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 3.514 ezer forint, teljesítés: 100,37%)

Gépjármű valamint egyéb gépek, berendezések értékesítése miatti bevételt mutatja a teljesítés.

7. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 1.649 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 811 ezer forint)

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (módosított előirányzat: 1.102 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 264 ezer forint)

Ezen a soron jelenik meg a szociális kölcsön és adósságkezelési kölcsön törlesztésének bevétele.

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár PA Zrt-től kapott támogatása valamint a magánszemélyek 1%-os felajánlásai jelennek meg a soron.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 202.483 ezer forint, módosított előirányzat: 130.901 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 79.497 ezer forint, teljesítés: 60,71%)

8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: 37.117 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 15.713 ezer forint, teljesítés: 42,29%)

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

2014. évben a tervezett bevételek teljesítése:

- helyi támogatás: 9.062 ezer forint,

- munkáltatói kölcsön: 6.483 ezer forint,

- védett épületek támogatása: 168 ezer forint.

8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat 202.483 ezer forint, módosított előirányzat: 93.784 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 63.784 ezer forint, teljesítés 68,01%)

Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron teljesítésként.

16. Finanszírozási bevétel

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 433.652 ezer forint.

A pénzmaradvány igénybevételének összege 2.191.750 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 20.837 ezer forint.

Betétek megszüntetése: 11.611.764 ezer forint.

KIADÁSOK (1.2. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 86,99%-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások

1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 93,04%-os teljesítést mutatnak.

2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 57,29%.

A beruházások 588.184 ezer forint, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 100.000, EU-s forrásból megvalósuló beruházások kiadásai 921.805 ezer forint felújítások 1.557.290 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 141.644 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 100,0%-a került felhasználásra. A pénzeszközök betétként elhelyezésének kiadásai 10.611.764 ezer forint, 100%-os teljesítést mutat.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 2.031.518 ezer forint, módosított előirányzat 1.975.142 ezer forint, 2014. évi tény: 1.836.545 ezer forint, teljesítés: 92,98%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Egészségügyi ágazat

(eredetei előirányzat: 800.853 ezer forint, módosított előirányzat: 842.397 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 792.294 ezer forint, teljesítés 94,1%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 800.853 ezer forint, módosított előirányzat: 842.397 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 793.478 ezer forint - 94,2%)

Az Intézmény 2014. évi gazdálkodását alapvetően befolyásoló változások 2013. utolsó negyedévében, illetve 2014. első negyedévében következtek be azzal, hogy a Paksi Ipari Park Kft., mint beruházó kivitelezésében elkészült a Gyógyfürdő és Mozgásterápiás részleg új épülete, melynek üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ végzi. A beruházás nagyságrendjére tekintettel az Intézmény irányító szerve, Paks Város Önkormányzata még a 2013. év folyamán úgy döntött, hogy az Intézményt önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja át.

2014. évben ezen új épületrész üzemeltetésbe és használatba vétele jelentette a legfőbb kihívást mind egészség-szakmai, mind gazdasági szempontból. Egészség szakmai szempontból az Intézmény alaptevékenységébe a korábbiakban is beletartozó alap- és járóbeteg szakellátási feladatok zavartalan végrehajtása mellett meg kellett oldani az új épületszárnyba áthelyezett járóbeteg szakellátási funkciók költöztetését, a gyógyfürdő és a kapcsolódó szolgáltatások beindításához kapcsolódó létszám-bővítési, szakmai engedélyezési, munka-szervezési, szabályozási feladatokat. A fentiek mellett folyamatos kihívást jelent az intézmény számára a szükséges szakorvos létszám biztosítása, illetve egyedi feladatként jelentkezett az V. számú háziorvosi körzet átmeneti átvétele és ismételt vállalkozásba adása.

A gazdálkodás területén biztosítani kellett az új épület használatához szükséges szerződéses háttér kialakítását, ki kellett alakítani az intézmény saját gazdasági szervezetét, szabályozási hátterét, az új funkciókhoz kapcsolódó pénzkezelési, fizetési rendszert és az árképzéssel, adózással kapcsolatos új feladatokat el kellett látni. A feladatot a gazdálkodás szempontjából tovább nehezítette, hogy az új Áhsz. hatályba lépésével a korábbitól gyökeresen eltérő számviteli és elszámolási rendszert kellett bevezetni az Intézménynél a kapcsolódó szoftveres háttér kialakításával párhuzamosan.

Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén is a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körbe tartozó lakosság számára. Az ehhez szükséges, OEP finanszírozáson felüli finanszírozási feltételeket a város működési támogatás formájában biztosította 2014. évben már az új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan is. Ennek köszönhetően az Intézmény 2014-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Bár a 2014. évi költségvetés kialakítása kapcsán rendkívül sok volt a bizonytalansági tényező (új épület költségigénye, kihasználtsága, új számviteli szabályok), az Intézmény a 2014. évet összességében az eredeti költségvetés keretszámain belül tudta teljesíteni, az év közben felmerült többletfeladatok elvégzésével együtt is, a 801 M Ft-os eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzat kiadási oldalon 793 M Ft-tal, bevételi oldalon 799 M Ft-tal teljesült.

A mozgásterápiás részlegben bevezetett új funkciók a 2014. évben jelentősen (nagyságrendileg 200 M Ft-tal) növelték az Intézmény önkormányzati működési támogatás igényét, elsősorban annak köszönhetően, hogy az új létesítmény igen magas költségszint mellett működtethető, amelyhez a 2014. évben viszonylag alacsony kihasználtság kapcsolódott. Az alacsony kihasználtság az új létesítmény adottságaira (gyógyító funkciók elsődlegessége, wellness és szabadidős funkciók korlátozott megléte), az induláshoz kapcsolódó nehézségekre (nagyobb részben az Intézmény hatáskörén kívül eső műszaki nehézségek), valamint az ezek miatt az induláskor kevésbé intenzív marketing tevékenységre vezethető vissza. A fenntartó önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mögötti, másodlagos célként fogalmazta meg az Intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az Intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. 2014. év második felében számos, ezen irányba mutató intézkedés született (OEP finanszírozás kiterjesztése a gyógyfürdő szolgáltatásokra regionális besorolással, szolgáltatási szerződés megkötése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a gyógyfürdő szolgáltatások igénybe vételére, illetve a Medicover Zrt-vel a szabad röntgen-diagnosztikai-, fizikoterápiás- és gyógytorna kapacitások hasznosítására, fizetős laborvizsgálatok bevezetése).

Az eredeti bevételi előirányzatok teljesítésének vonatkozásában a működési bevételek terén mutatkozó elmaradást (-8.142 E Ft) részben ellensúlyozta az OEP bevételek túlteljesítése (3.952 E Ft), mely az egészségügyi bérfejlesztés többlet OEP finanszírozásához kapcsolódott. Az önkormányzati finanszírozás vonatkozásában az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2.548 E Ft többletbevétel keletkezett, ez azonban az év közben felmerült és a költségvetés módosítások során beépített többletfeladatokhoz viszonyítva minimális többlet pénzügyi terhet rótt a finanszírozó önkormányzatra, a módosított finanszírozási előirányzathoz képest pedig 38.996 E Ft megtakarítást eredményezett.

Az eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások vonatkozásában 21.485 E Ft többlet keletkezett, melynek főbb okai a bérkompenzáció, a gyógyfürdő 2014. júniusától történő 4 fős létszámbővítése, az új nőgyógyász szakorvos felvétele, valamint az önkormányzat, illetve a polgármester döntése alapján az évközi és év végi jutalom kifizetése, mely tételeket, illetve azok járulékvonzatát az eredeti költségvetési előirányzatok nem tartalmazták. A dologi és egyéb kiadások vonatkozásában 43.507 E Ft elmaradás keletkezett, mely részben a beruházási kiadások közé történő átcsoportosításra (a kisértékű eszközbeszerzések a dologi kiadások között kerültek megtervezésre), részben pedig a személyi jellegű kiadások többletére biztosította a fedezetet. A dologi kiadások vonatkozásában a gyógyfürdő bérleti díja, a közreműködő orvosok díjazása, valamint a marketing kiadások terén keletkeztek elsősorban megtakarítások. A beruházási kiadások között jelentősebb tétel volt az V. számú háziorvosi körzet felszerelése, a rendelőintézeti szünetmentes tápegységek cseréje, orvosi műszerek beszerzése (spirométer, kolposzkóp, EKG berendezések, gyermek orr endoszkóp, fejlámpa), valamint különböző szoftver beszerzések (medikai rendszer háziorvosi kiterjesztése, védőnői szoftver, iskola-egészségügyi szoftver, könyvelőprogram, Office programcsomagok és Windows operációs rendszerek).

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 451.902 ezer forint, módosított előirányzat: 334.064 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 315.867 ezer forint - 94,6%)

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 155.329 ezer forint, módosított előirányzat: 128.899 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 124.006 ezer forint - 96,2%.)

A működési költségvetési kiadások 96,04%-os teljesítést mutatnak. 66.372 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,2%-os teljesítést mutat, 18.814 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 35.537 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A gyermekétkeztetés támogatás: 2.279 ezer forint.

A beruházások soron 923 ezer forint teljesítés történt, ami a meghiúsult napelemes pályázat önrésze, valamint mosógép és konyhai eszközök vásárlása.

A bölcsőde 28.040 ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatás. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 29%-a.

Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága

(eredeti előirányzat: 296.573 ezer forint, módosított előirányzat: 205.165 ezer forint, 2014. 08.31. teljesítés: 192.040 ezer forint - 93,6%)

A Szociális Intézmények Igazgatóságának 1993. évi III. tv. alapján készült beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységről

Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden évben beszámolt Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Ez a beszámoló az utolsó, mivel az intézmény ebben a formában megszűnt. 2014. szeptember 1-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik.

Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosította az egyes alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működött.

A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény volt, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosította. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kellett felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek.

Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai az alábbiak voltak:

- Időskorúak Otthona

- Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása - megszűnt 2014. június 1-től

- Támogató Szolgálat

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosította az intézmény: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy.

Szolgáltatások Paks Város területén:

1. Időskorúak Otthona 1982. óta működik a városban.

Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

2008. január 01-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg.

Paks Város Időskorúak Otthona, Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ez az intézmény átalakulását követően is így maradt.

Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni.

Az 1993. évi III. tv. 68. § (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján.

A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Önkormányzata figyelembe vette, és enyhített a létszámgondokon. Felmerült, hogy az ápolók 12 órás munkarendjét 8 órás munkarendre kéne változtatni, de ez további létszámbővítéssel járna. Mivel az intézmény átalakult, ezt már az új fenntartóra bízta az önkormányzat megfontolásra.

Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudja. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátnak. A konyha jól felszerelt.

Az Intézmény - bevételeinek növelése érdekében - bérmosást és külső étkeztetést is vállal.

2. Alapszolgáltatások

2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2000. óta működik a városban.

Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 20 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, 2010. decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel.

2.2 Támogató Szolgálat: 2002. óta működik a városban.

A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek életvitelét hivatott segíteni. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítanak a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikro busszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt.

Az alapellátások esetén a munkát kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét ellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell illetve feladat ellátási szerződést kell kötni a kijelölt intézménnyel.

3. Hajléktalanok Átmeneti Szállása: 1991. óta működött a városban.

Átmeneti elhelyezést biztosított az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs.

A szálló megszüntetésre került, mivel átmeneti jellegét régen elveszítette. Voltak hajléktalanok, akik csak látszólag voltak azok és évek óta igénybe vették a szolgáltatást, nem kevésbe terhelve ezzel a város költségvetését. A szálló megszüntetését az önkormányzat időben bejelentette, így annak szakmai akadálya nem volt. A gondozottak lakhatásának megoldásában segítséget nyújtottunk. Elmondhatjuk, hogy akik ma az utcán élnek azok nem is voltak a szálló lakói. Két kivétel van, egy apa a fiával, akik eredetileg nem paksi illetőségűek, csak ide jöttek korábban albérletbe. A fiú pszichiátriai beteg, de édesanyja vidéken él, így lakhatása megoldható lenne. Az apa pedig nem hajlandó vidékre költözni másik gyermekéhez, holott a lakrész kialakításában anyagiakban segített a város.

- Utcai szociális munka

Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújtott ellátást. Ez az intézményátalakulást követően krízisszálló működtetésével nyújt ellátást a hajléktalanoknak a téli időszakban.

Az intézmény célja, ellátottak száma:

Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb.

Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását.

Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban.

Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést.

Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk.

A kapacitásokról és az intézményi létszámról jelen beszámolóban már nem teszünk említést, mivel az nem releváns.

Időskorúak Otthona 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100% feletti. A várakozók száma magas. Bekerülési idő: 6 - 8 hónap.

Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtani a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelni kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben - etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés - lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés.

Működési engedély alapján szakápolás is biztosított az intézményben.

Jelzőrendszeres házi gondozás jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel biztosított.

Támogató Szolgálat ellátottak száma 100 - 120 fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismernek Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást vannak, akik naponta vannak, akik esetleg veszik igénybe.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 596.135 ezer forint, módosított előirányzat: 596.792 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 544.793 ezer forint - 91,3%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 332.138 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás

483.465 ezer forint. A feladatalapú támogatás 68,7%-ban fedezte a kiadásokat. Gyermekétkeztetési támogatásra 20.056 ezer forint támogatást kaptak az óvodák.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 224.781 ezer forint, módosított előirányzat: 226.091 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 204.156 ezer forint - 90,3%)

A működési költségvetési kiadások 95,47%-os, a felhalmozási kiadások 41,65%-os teljesítést mutatnak. 110.505 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, 33.055 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 50.207 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 9.051 ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 41,65%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 371.354 ezer forint, módosított előirányzat: 370.701 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 340.637 ezer forint - 91,89%)

A működési költségvetési kiadások 95,54%-os, a felhalmozási kiadások 43,51%-os teljesítést mutatnak. 187.819 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, 54.336 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 84.559 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 11.315 ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 182.628 ezer forint, módosított előirányzat: 201.889 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 183.591 ezer forint - 90,9%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. Így a működéshez nem kapunk állami támogatást.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 87.254 ezer forint, módosított előirányzat: 91.761 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 82.243 ezer forint - 89,63%)

A működési költségvetési kiadások 90,56%-os, a felhalmozási kiadások 74,07%-os teljesítést mutatnak. 31.351 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, 8.065 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 37.892 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai.

A beruházások soron 3.860 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2014. évben 11 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 95.374 ezer forint, módosított előirányzat: 110.128 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 101.348 ezer forint - 92,03%)

A működési költségvetési kiadások 91,83%-os, a felhalmozási kiadások 98,31%-os teljesítést mutatnak. 43.876 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, 11.175 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 41.961 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai.

A beruházások soron 3.248 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 98,31%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2014. évben 17 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 611.858 ezer forint, módosított előirányzat: 632.833 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 612.106 ezer forint - 96,72%)

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat:574.924ezer forint, módosított előirányzat: 583.830 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 563.711 ezer forint, teljesítés: 96,6%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2014. évi teljesítés 99,8%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,3%.

A dologi kiadások 93,9%-os teljesítést mutatnak.

Az egyéb működési célú kiadások 6.098 ezer forintot, 100%-os teljesítést mutat.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 62,6%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 23.004 ezer forint, módosított előirányzat: 25.187 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 25.185 ezer forint, teljesítés: 100%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 100%.

A személyi juttatások teljesítése 100%-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,3%-ra teljesült. A dologi kiadásai 100%-os pénzügyi teljesítést mutat.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat:13.930 ezer forint, módosított előirányzat: 14.200 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 13.595 ezer forint, teljesítés: 95,7%)

A személyi juttatások 100%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100%-os, a dologi kiadások 99,8%-os, beruházások 79%-os teljesítést mutatnak.

Szavazás

(módosított előirányzat: 9.616 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 9.615 ezer forint, teljesítés: 100%)

2014. évben az Országgyűlési képviselők, az Európai Parlamenti képviselők valamint A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának teljesítései realizálódnak.

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 354.062 ezer forint, módosított előirányzat: 501.769 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 380.532 ezer forint, teljesítés 75,8%)

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások 2014. évi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). A Paksi Ipari Park Kft. törzstőke emelése 100.000 ezer forint teljesítése szerepel a beruházási soron.

(2) Rendezvények (eredeti és módosított előirányzat: 26.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 29.612 ezer forint, teljesítés 113,9%)

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások teljesítését.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 6.390 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.932 ezer forint, teljesítés: 92,8%)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.

A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is.

(4) Turisztikai kiadások, és városmarketing (eredeti előirányzat: 17.500 ezer forint, módosított előirányzat: 18.871 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 12.859 ezer forint, teljesítés: 68,1%)

A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadási előirányzatok teljesítése jelenik meg.

(5) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 1.381 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.559 ezer forint, teljesítés: 112,9%)

Az előterjesztésben 1.381 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. A 2014. évi teljesítés: 1.559 ezer forint, 112,9%

(6) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 19.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 17.830 ezer forint, teljesítés: 93,8%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. A 2014. évi teljesítés: 93,8%

(7) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 2.307 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.374 ezer forint, teljesítés: 59,6%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(8) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 10.668 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 3.175 ezer forint, teljesítés: 29,8%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 10.668 ezer forint keretösszeget, melyből 3.175 ezer forint kerület kifizetésre.

(9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 36.074 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 36.657 ezer forint, teljesítés: 101,6%)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is.

(10) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 156.361 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 88.829 ezer forint, teljesítés: 56,8%)

Szociális gondoskodás

(eredeti előirányzat: 443.022ezer forint, módosított előirányzat: 515.792 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 450.040 ezer forint - 87,3%)

Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2014. évben

2014. december 31-én 5 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. 1 fő ügyintéző novemberben jött vissza GYED-ről.

2014-ben az osztály az igazgatási csoporttól megkapta a bérlakásokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat, ami 1 fő ügyintézőt szinte teljes egészében igénybe vesz.

A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A 2014. évben visszatérítés nem volt.

Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami 2014. évben 43 esetben jelentett megállapítást, továbbá utalás felől intézkedni kellett azon gyermekek esetében, akik 5 évesek lettek.

Egyre nagyobb feladatot rótt az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordult, hogy térítési behajtásáról kellett intézkedni. Ez a feladat szeptembertől elkerült az osztálytól, mivel ez fenntartói hatáskör.

Az osztály a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget.

Szociális segélyezés

1a,b Rendszeres nevelési segély

A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt.

A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra.

A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást.

A 2014. december 31-én 127 folyósítás volt.

2014. évi előirányzat:

Pénzbeli ellátás: 6 000 eFt

Természetbeni ellátás: 3 000 eFt

Összesen: 9 000 eFt

Felhasználás:

Pénzbeli ellátás: 5 252 eFt

Természetbeni ellátás: 2 609 eFt

Összesen: 7 861 eFt

Teljesítés:

Pénzbeli ellátás: 87,5%

Természetbeni ellátás: 87,0%

Összesen: 87,3%

2a,b Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható - szolgálati időnek számító - ellátás.

Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon.

Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, 2013. január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és folyósítja.

A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80%-a. (2014-ben: 23.600,-Ft)

A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik.

2014. december hónapban 23 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Az ellátási forma 2015. március 1-től ebben a formában megszűnt.

2014. évi előirányzat: 8 785 eFt

Felhasználás: 8 785 eFt

Teljesítés: 100%

3a,b Rendszeres szociális segély

- Tartós munkanélküliek támogatása:

A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (pl.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri el a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ők a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre.

2014. évi előirányzat: 12 412 eFt

Felhasználás 12 411 eFt

Teljesítés 100%

- egészségkárosodottak támogatása:

Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak.

2014. évi előirányzat: 2 983 eFt

Felhasználás 2 983 e Ft

Teljesítés 100%

2014. december 31-én 59 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 22 fő a helyi rendelet alapján. 19 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy volt, míg 18 fő egészségkárosodott személy.

Az ellátás 2015. március 1-től a járási hivatalhoz került.

3c Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80%-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: 22 800,-Ft/hó)

2013. december 31-én 248 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint a munkanélküli ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent. Közunka idején az ellátás folyósítása szünetel.

Az ellátás 2015. március 1-től a járási hivatalhoz került.

2014. évi előirányzat: 67 760 eFt

Felhasználás 45 693 eFt

Teljesítés 67,4%

4 Önkormányzati segély

Az önkormányzati segély többnyire az a támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül.

A 2014. évben összesen 3376 esetben állapítottunk meg önkormányzati segélyt rendkívüli élethelyzetre tekintettel és 22 estben temetés biztosítására nyújtottunk ellátást.

Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Már több mint két éve vezettük be az utalvány rendszert, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá válhatott. Az összes esetszámból 1000 alkalommal fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás, albérleti kaució)

Az ellátás 2015. március 1-től megszűnt.

2014. évi előirányzat 35 000 eFt

Felhasználás 33 959 eFt

Teljesítés 97%

5 Közgyógyellátás

Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális törvény szabályozza. 2013. január 1-jétől a jogosultságot a Járási Hivatal állapítja meg.

Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz.

Az elmúlt év során méltányosságból 209 esetben került sor közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására.

A gyógyszerkeret maximális mértéke 12 000 Ft lehetett havonta. Az éves eseti keret 6 000 Ft.

Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. Az egyéni és eseti keret éves összegének a 30%-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben 45 000 Ft/fő.

A csökkenést a jogosultsági határ változatlansága valamint a támogatott gyógyszerek szűkítése okozza.

Az ellátás 2015. március 1-től megszűnt.

2014. évi előirányzat: 6 500 eFt

Felhasználás 5 167 eFt

Teljesítés 79,5%

6 Átmeneti segély

Megszűnt ellátás.

7a, 7b, 7c Lakásfenntartási támogatás

A rászoruló háztartásoknak nyújt anyagi segítséget a törvényben meghatározottak szerint. Az önkormányzat helyi rendelet alapján a törvényben szabályozott támogatáson felül is nyújt segítséget a helyi lakásfenntartási támogatással. Az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők magasabb összegben részesülnek helyi lakásfenntartási támogatásban.

A 2013. évben 787 háztartás részesült ellátásban. A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90%-a visszaigényelhető volt.

Az ellátás 2015. március 1-től megszűnt.

2014. évi előirányzat:

Alanyi: 2 000 eFt

Normatív: 31 000 eFt

Helyi 21 000 eFt

Összesen: 54 000 eFt

Felhasználás:

Alanyi: 734 eFt

Normatív: 27 672 eFt

Helyi 17 990 eFt

Összesen: 46 396 eFt

Teljesítés:

Alanyi: 36,7%

Normatív: 89,3%

Helyi 85,7%

Összesen: 85,9%

8 Első lakáshoz jutók támogatása

Fiatal házaspárok részére nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez.

2014. évi előirányzat: 1.500 eFt

Felhasználás: 300 eFt

Teljesítés: 20%

9 Helyi támogatás

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek.

2014. évi előirányzat: 12.000 eFt

Felhasználás: 4.300 eFt

Teljesítés: 35,8%

10 Lakhatást veszélyeztető támogatás

2014. évi előirányzat: 1.000 eFt

Felhasználás: 0 eFt

11 Munkáltatói kölcsön

A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

2014. évi előirányzat: 10.100 eFt

2014. évi módosított előirányzat: 10.900 e Ft

Felhasználás: 2.100 eFt

Teljesítés: 19,3%

12 Temetési segély

Megszűnt ellátás.

13 Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

Az elmúlt évben 7 köztemetés viselte az önkormányzat

2014. évi előirányzat: 500 eFt

Felhasználás 488 eFt

Teljesítés 97,6%

14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek

Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. A kifizetés „Erzsébet” utalványban történik Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak.

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 2 gyermekre került megállapításra, míg 2014. december 31-én 492 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A kifizetés 100%-a visszaigényelhető.

2014. évi előirányzat: 9 000 eFt

Felhasználás 6 489 eFt

Teljesítés 72,1%

15 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Megszűnt ellátás.

16 Időskorúak járadéka

Megszűnt ellátás.

17 Szociális kölcsön

Kamatmentes szociális kölcsön iránt benyújtott kérelmek száma tapasztalataink szerint nagyon alacsony. Elkerülendő a visszafizetési kötelezettséget, csak nagyon indokolt esetben kerül sor kölcsön megállapítására.

2014. évben egy esetben került megállapításra.

Az ellátás 2015. március 1-től megszűnt.

2014. évi előirányzat: 100 eFt

Felhasználás 86 eFt

Teljesítés 86%

18 Kártérítés

Ezen ellátásban 1 személy részesült, bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség terhelte az önkormányzatot. Teljesítés: 26 e Ft

2014. évi előirányzat: 26 eFt

Felhasználás 26 eFt

Teljesítés 100%

19 Kábeltelevízió támogatás

A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti a szolgáltatónak. 2014. decemberében 370 család előfizetését az önkormányzat fizette.

2014. évi előirányzat: 4 600 eFt

Felhasználás 4 401 eFt

Teljesítés 95,7%

20 Esélyegyenlőségi-felzárkóztatási támogatás

A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel is biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermektanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány gyermekek felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények tervezhetetlenek.

2014. decemberében 87 gyermek részesült ellátásban, mely gyermekek 66 családban élnek.

2014. évi előirányzat: 4 060 eFt

Felhasználás 4 058 eFt

Teljesítés 100%

21 Adósságkezelési támogatás

A felhalmozott közüzemi illetve pénzintézeti hátralékok rendezéséhez nyújtott támogatás. Sok család létbiztonságának fokozásához járult hozzá az Önkormányzat a bevezetésével.

2014. évben 24 család részesült támogatásban, de lényegesen magasabb azon családok száma, akik a családsegítő szolgálat által nyújtott adósságkezelési szolgáltatásban vesznek részt. A tapasztalat az, hogy a családok egyre magasabb hátralékok kezelését kérik, azaz egyre jobban eladósodnak. Ennek következtében egyre kevesebben tudják vállalni az adósságkezeléssel járó fizetési kötelezettséget. Az Önkormányzat által kifizetett támogatás 90%-a visszaigényelhető.

Az ellátás 2015. március 1-től megszűnt.

2014. évi előirányzat: 4 500 eFt

Felhasználás 1 769 eFt

Teljesítés 39,3%

22 Diákbérlet

A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. A megvásárolt bérletek 80%-át téríti az önkormányzat.

2014. december 31-én 351 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

2014. évi előirányzat: 4 500 eFt

Felhasználás 3 386 eFt

Teljesítés 75,2%

23 Óvodatej

Az óvodatej 2014.09. hótól megszűnt.

24 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 45 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítottunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

2014. évi előirányzat: 3 530 eFt

Felhasználás 3 220 eFt

Teljesítés 91,2%

25 Karácsonyi ajándékcsomag

2014. karácsonyán 514 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni egy kis ajándékkal.

2014. évi előirányzat: 2 500 eFt

Felhasználás 2 006 eFt

Teljesítés 80,2%

26 Szociális gyermekétkeztetés

Második éve az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza a nyári gyermekétkeztetést. 200 általános iskolás rászoruló gyermek étkeztetése biztosított így.

2014. évi előirányzat: 3 000 eFt

Felhasználás 2 773 eFt

Teljesítés 92,4%

27 Szociális szemétszállítás

A helyi rendelet alapján biztosított természetbeni ellátás. A 70 éven felüliek számára került bevezetésre alanyi jogon a részleges szemétszállítási díjmentesség.

2014-ben 301 háztartás mentesült méltányosságból a szemétszállítási díj fizetése alól, míg alanyi jogon (70 éven felüliek) egy vagy két negyedévre az alábbi megoszlásban részesültek részleges kedvezményben. I. negyedév 804 háztartás, II. negyedév 682 háztartás, III. negyedév 185 háztartás és a IV. negyedév 127 háztartás.

2014. évi előirányzat: 20 000 eFt

Felhasználás 18 262 eFt

Teljesítés 91,3%

28 Óvodáztatási támogatás

Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kaphatják, akiknek a halmozottan hátrányos helyzete is fennáll. 2014. évben 5 gyermekre állapítottunk meg új ellátást.

Az ellátás 2015. szeptember 1-től megszűnik.

2014. évi előirányzat: 600 eFt

Felhasználás 380 e Ft

Teljesítés 63,3%

29 Vis maior támogatás

A 2010. évi nyári nagy esőzések indokolták a támogatás bevezetését, melynek a megállapítása a Szociális Osztály feladata, míg szakvéleményt a Műszaki Osztály ad.

2014. évben vis maior esemény nem történt.

2014. évi előirányzat: 1 000 eFt

Felhasználás 0 e Ft

Teljesítés 0%

30 Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. 2014. szeptember 1- jétől átadásra került a Paksi Szociális Otthon is. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a feladatalapú támogatásokat, amit az önkormányzat igényelhet. Felhasználás: 231.763 e Ft, mely a tervezett előirányzat 99,7%-a.

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 1.647.509 ezer forint, módosított előirányzat: 1.853.675 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.703.414 ezer forint, teljesítés: 91,9%)

(1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 132.176 ezer forint, módosított előirányzat: 154.976 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 156.687 ezer forint, teljesítés: 101,1%)

A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- Gépi úttisztítás

- Illegális hulladéklerakó megszüntetése

- Nyilvános WC- k üzemeltetése

- Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 189.134 ezer forint, módosított előirányzat: 174.591 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 183.396 ezer forint, teljesítés: 105,0%)

A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

parkfenntartás

Közterületi rovarírtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

(3) Árvíz - belvízmentesítés (eredeti előirányzat: 80.444 ezer forint, módosított előirányzat: 98.211 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 87.899 ezer forint, teljesítés: 89,5%)

Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 98.211 ezer forint összeget terveztünk.

A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 136.196 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 130.856 ezer forint, teljesítés: 96,1%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy úszásban résztvevők belépődíjainak 50%-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2014. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat. 4.599 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.738 ezer forint, teljesítés: 37,8%)

Az 4.599 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2014. évben 1.738 ezer forint teljesítés történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 70.000 ezer forint, módosított előirányzat: 79.223 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 79.109 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. Ezen a soron teljesült a Paks Fehérvári úti stadion kapubejáró és járda kivitelezése 2.223 ezer Ft értékben.

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 13.896 ezer forint, módosított előirányzat: 26.596 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 16.946 ezer forint, teljesítés: 63,7%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ezen a soron teljesült a Paks, Elkerülő úton és a Tulipán utcában aszfaltos burkolathibák javítása.

(8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 43.640 ezer forint, módosított előirányzat: 83.640 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 76.826 ezer forint, teljesítés: 91,9%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is. A soron szerepel a PDA-ra fordított 2014. évi kiadása, melynek forrása a nagyadózói tartalék (5.1 tájékoztató tábla 1a sora).

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 24.318 ezer forint, módosított előirányzat: 26.853 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 23.156 ezer forint, teljesítés: 86,2%)

A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása

Toronyórák és közterületi órák karbantartása

Választásnál használatos fülkék karbantartása

Kisebb munkák általános tartaléka

Városgondnoki feladatok

Városgazdálkodási feladatok ellátása

Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 13.574 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 13.387 ezer forint, teljesítés: 98,6%)

E feladatok költségigényének meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalettek üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szúnyogirtás (eredeti előirányzat: 13.500 ezer forint, módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 791 ezer forint, teljesítés: 98,9%)

A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Az állami feladatátvállalás miatt az eredeti előirányzat csökkentésre került.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 47.381 ezer forint, módosított előirányzat: 49.413 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 41.261 ezer forint, teljesítés: 83,5%)

A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 84.226 ezer forint, módosított előirányzat: 100.458 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 99.623 ezer forint, teljesítés: 99,2%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 55.808 ezer forint, módosított előirányzat: 55.078 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 18.203 ezer forint, teljesítés: 33%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük.

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 4.610 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.614 ezer forint, teljesítés: 100,1%)

A DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján terveztünk előirányzatot a feladatra.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 5.146 ezer forint, módosított előirányzat: 7.669 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.124 ezer forint, teljesítés: 66,8%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.146 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti előirányzat: 69.627 ezer forint, módosított előirányzat: 77.778 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 33.689 ezer forint, teljesítés: 43,3%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 77.778 ezer forintot terveztünk. A 2014. évi pénzügyi teljesítés 43,3%-ot mutat.

(21) Pince (eredeti előirányzat: 4.065 ezer forint, módosított előirányzat: 10.061 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 6.990 ezer forint, teljesítés: 69,5%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés jelenik meg a teljesítés soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 10.136 ezer forint, módosított előirányzat: 10.687 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 10.278 ezer forint, teljesítés: 96,2%)

E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 10.687 ezer forint, teljesítés: 96,2%

(25) Közmunkaprogram (módosított előirányzat: 21.006 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 16.123 ezer forint, teljesítés 76,8%)

A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járulékai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.312 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.304 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.312 ezer forint), melynek teljesítése: 4.304 ezer forint volt.

(27) Térinformatika (eredeti előirányzat: 9.649 ezer forint, módosított előirányzat: 15.435 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 14.549 ezer forint, teljesítés: 94,3%)

A 15.435 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. Teljesítése: 14.549 ezer forint.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.407 ezer forint, 2014. évit teljesítés: 50 ezer forint, teljesítés: 3,6%)

A keret (1.407 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

(33) Intézmények 2014. évi festése és mázolása (eredeti és módosított előirányzat: 21.737 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 21.737 ezer forint, teljesítés: 100%)

A 21.737 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. A 2014. évi teljesítés: 100%

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 529 ezer forint, teljesítés: 91,2%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2014. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal. Pénzforgalmi teljesítése: 529 ezer forint.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.334 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 2.557 ezer forint, teljesítés: 76,7%)

A soron 3.334 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2014. évben 76,7%-os teljesítés történt.

(36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata (eredeti előirányzat: 7.159 ezer forint, módosított előirányzat: 32.159 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 2.159 ezer forint, teljesítés: 6,7%)

A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt 32.159 ezer forintot terveztünk, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben várható.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint)

A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 4.000 ezer forintot irányoztunk elő. 2014. évben kifizetés nem történt.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 6.000 ezer forint, módosított előirányzat: 41.425 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 45.918 ezer forint, teljesítés: 110,8%)

41.425 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 2014. évben 45.918 ezer forint teljesítés történt.

(39) KEF (eredeti előirányzat: 556 ezer forint, módosított előirányzat: 911 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 436 ezer forint, teljesítés: 47,9%)

A 2013. évben pályázatban elnyert összeg áthúzódó része 355 ezer forint teljesítése megtörtént. A 2014. évben pályázatban elnyert összeg 556 ezer forint, melynek pénzforgalmi teljesítése a 2015. évben várható.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 10.552 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 14.846 ezer forint, teljesítés: 140,7%)

Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti és módosított előirányzat: 119.616 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 102.498 ezer forint, teljesítés: 85,7%)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

- heti ellenőrzési feladatok ellátása,

- hibaelhárítás - karbantartás

- tervszerű karbantartás.

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 32.981 ezer forint, módosított előirányzat: 36.326 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 36.121 ezer forint, teljesítés: 99,4%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költségét tartalmazza a sor, valamint a Gemenc Volánnak az állami támogatás átadását.

(47) Intézmények takarítása (eredeti előirányzat: 120.022 ezer forint, módosított előirányzat: 121.325 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 158.520 ezer forint, teljesítés: 130,7%)

Az I. István Szakképző Iskola kivételével valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményt Paks Város Önkormányzata működteti. A takarítással kapcsolatos kiadások 158.520 ezer forint teljesítést mutatnak.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti előirányzat: 303.128 ezer forint, módosított előirányzat: 304.537 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 292.494 ezer forint, teljesítés: 96%)

Az önkormányzati működtetésű intézmények dologi kiadásai szerepelnek ezen a soron.

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 418.581 ezer forint, módosított előirányzat: 504.574 ezer forint, 204. évi teljesítés: 496.672 ezer forint, teljesítés: 98,4%)

(9) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 76.940 ezer forint, módosított előirányzat: 126.940 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 126.940 ezer forint, teljesítés: 100%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 76.940 ezer forint előirányzattal.

(10) PSE létesítmény fenntartás (eredeti előirányzat: 49.686 ezer forint, módosított előirányzat: 69.686 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 69.686 ezer forint, teljesítés: 100%

2014. évben 69.686 ezer forint került kifizetésre.

(11) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 103.000 ezer forint, módosított előirányzat: 103.329 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 99.988 ezer forint, teljesítés: 96,8%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2014. évre a szükséges finanszírozás 95.909 ezer forint. Az előirányzat tartalmaz 7.420 ezer forint EU-s pályázat önerő biztosítását. 96,8%-os teljesítés oka, hogy az EU-s pályázat önerő biztosításához támogatást kapott a társaság.

(13) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.592 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 3.592 ezer forint, teljesítés: 100%)

A sportegyesület támogatására 2014. évben 3.592 ezer forint összeget terveztünk.

(17) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 12.250 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 12.250 ezer forint, teljesítés: 100%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 12.250 ezer forint.

(18) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.100 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 2.100 ezer forint, teljesítés: 100%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.100 ezer forintot biztosítunk.

(19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 650 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 650 ezer forint, teljesítés: 100%)

650 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

(20) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 17.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 17.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 17.000 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). Teljesítés 100%

(21) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 100%)

Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk.

(23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.650 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.650 ezer forint, teljesítés: 100%)

A város az egyesület működtetéséhez 2014-ben 1.650 ezer forint támogatással járult hozzá.

(24) Közbiztonság javítás (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.250 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.000 ezer forint, teljesítés: 94,1%)

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.250 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt.

(26) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 111.614 ezer forint, módosított előirányzat: 119.614 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 119.614 ezer forint, teljesítés 100%)

119.614 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását, mely összeg szeptember 30-ig kifizetésre került.

(28) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 15.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint.

(29) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2014. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(31) Védett épületek támogatása (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 2.469 ezer forint, teljesítés: 70,5%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük, kifizetés 2.469 ezer forint összegben történt.

(34) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.900 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.500 ezer forint, teljesítés: 112,2%)

4.900 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2014.évben 5.500 ezer forint kifizetés történt.

(41) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti előirányzat: 2.270 ezer forint, módosított előirányzat: 5.380 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.500 ezer forint, teljesítés: 83,6%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet 4.500 ezer forint kifizetés történt ezen a soron.

(43) Orvosok támogatása (eredeti előirányzat: 6.429 ezer forint, módosított előirányzat: 10.233 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 10.233 ezer forint, teljesítés: 100%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)

(2014. évi teljesítés 948.357 ezer forint)

A Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése pályázat kiadásai 688.039 ezer forint teljesítést mutatnak. A pályázat kivitelezéséhez a 2014. évben 371.183 ezer forint Eu-s forrást kaptunk, így az önerő mértéke 316.876 ezer forint. A projekt várható befejezése 2015. május.

A Közvilágítás korszerűsítése Pakson projekt már az előző évben kivitelezésre került, csak az áthúzódó bevétele volt 29.314 ezer forinttal.

Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása valamint Kerékpárút hálózat fejlesztése projektek kivitelezése 2013. évben megtörtént. Csekély összegű kifizetés történt 203 ezer forinttal.

Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizálása pályázat kivitelezése 2014. évben teljes egészében megtörtént. Az Eu-s forrást is megkaptuk 208.623 ezer forintot.

Paks, vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Eu-s projektnek 2014. évben 5.538 ezer forint kiadása volt. A pályázat áthúzódik 2015. évre.

Paks, üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata projekt jelentős része 2014. évben megtörtént 46.204 ezer forinttal.

Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Polgármesteri Hivatal részére pályázat kivitelezése 11.655 ezer forinttal megtörtént, Eu-s forrás bevétel: 6.179 ezer forint. 2015. évben fog realizálódni a többi kiadás és bevétel.

A Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár kivitelezése 2015. évben fog megtörténni. A 2014. évi kiadások az előkészítés költségeit mutatják.

Beruházások (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 622.062 ezer forint, módosított előirányzat: 786.542 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 425.796 ezer forint, teljesítés: 54,14%)

A 6. mellékletben a beruházások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 54,14%-a került kiegyenlítésre.

Felújítások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.481.305 ezer forint, módosított előirányzat: 2.475.044 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.371.488 ezer forint, teljesítés: 55,41%)

A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 55,41%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 182.566 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 122.610 ezer forint, teljesítés: 67,16%)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 67,16%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 5.2 tájékoztató táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Likviditási hitelek törlesztése: 433.652 ezer forint.

Kölcsön törlesztése: 49.087 ezer forint

Pénzeszközök betétként elhelyezése: 10.611.764 ezer forint.

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az 2. tájékoztató táblában, a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 18. tájékoztató táblában.

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.

A 11.1 tájékoztató tábla mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A 3. jelű táblázat mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, és a kedvezmények összegét.

Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat ¼ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2014. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési maradványt.

A 16. tájékoztató táblázat tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 16.1 jelű táblázat 2014. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 16.2-as táblázat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 2.431.454 ezer forint, melyből a 2015. évi költségvetés összeállításakor 2.100.000 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A vagyoni helyzetet a 15-15.4 számú tájékoztató táblák mutatják be.

A mérleg főösszeg 4,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya 9,66%-os. A 2014. évben az immateriális javak 24,3%-kal csökkentek, a tárgyi eszközök 10,35%-kal növekedtek, a befektetett pénzügyi eszközök 4,59%-kal csökkentek.

A forgóeszközök növekedési aránya -3.02%-os. A tárgyévben a készletek értéke 3,02%-kal csökkent.

Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 79,78%-ot a 2014. évben 95,1%-ot mutat.

Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2014. évre vonatkozó 1,13%-os arányszám, ami az előző évhez képest csökkenést mutat.

Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva.

2013. évben 92,29%, 2014. évben 107,4% 15,11%-os növekedést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2014. december 31-én 3.347.589 ezer forint.

- Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Hitelfedezeti mutató

Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2013. évben 61,1%, 2014. évben 145%

A 13. tájékoztató tábla mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 17. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére