Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az épített értékek helyi védelméről szóló 29/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az épített értékek helyi védelméről szóló 29/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép:

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Paks, 2016. augusztus 22.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016.augusztus 22. napján kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 32/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 29/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez


A teljes épület

Sorszám besorolás Cím Helyrajzi szám megnevezés
HÉ 01 épületek Rókus utca 21. 1116 Prelátus
HÉ 02 épületek Hidegvölgy utca 2. 2030 (Présházból átalakított) lakóház
HÉ 03 épületek Deák Ferenc utca 10. 1037/1 Városi Bíróság
HÉ 04 épületek Templom utca 3. 956 Lakóház
HÉ 05 épületek Vörösmarty utca 11. 846 Óvoda
HÉ 06 épületek Kossuth Lajos utca 912 Evangélikus templom
HÉ 07 épületek Kossuth Lajos utca 910 Evangélikus iskola
HÉ 08 épületek Templom tér 979 Jézus szíve templom
HÉ 09 épületek Árok utca 27 268 Lakóépület
HÉ 10 épületek Deák Ferenc utca 13. 12 Volt Kurcz-ház, ma lakóépület
HÉ 11 épületek Dózsa György út 29. 757 Volt lakóház, ma kereskedőház
HÉ 12 épületek Deák Ferenc utca 23. 7 Lakóépület
HÉ 13 épületek Dózsa György út 10. 130 Lakóház és üzletház
HÉ 14 épületek Dózsa György út 12. 131 Üzlet
HÉ 15 épületek Villany utca 1.
(Dózsa Gy. út 22.)
138 Egykori zsinagóga, ma Városi Könyvtár
HÉ 16 épületek Dózsa György út 18. 136 Üzlet
HÉ 17 épületek Dózsa György út 20. 137/1 Üzlet
HÉ 18 épületek Dózsa György út 23. 815 Vöröskereszt
HÉ 19 épületek Dózsa György út 27. 812 Üzlet
HÉ 20 épületek Dózsa György út 40. 237 Üzlet
HÉ 21 épületek Dózsa György út 41. 708 Üzlet
HÉ 22 épületek Petőfi utca 7. 1737 Lakóház
HÉ 23 épületek Petőfi utca 9. 1736 Lakóház
HÉ 24 épületek Petőfi utca 11. 1734 Lakóház
HÉ 25 épületek Petőfi utca 13. 1733 Lakóház
HÉ 26 épületek Petőfi utca 15. 1732 Lakóház
HÉ 27 épületek Fehérvári út 2469 Présház
HÉ 28 épületek Fehérvári út 2377 Présház
HÉ 29 épületek Fehérvári út 2470 Présház
HÉ 30 épületek Fehérvári út 2471 Présház
HÉ 31 épületek Fehérvári út 2472 Présház
HÉ 32 épületek Fehérvári út 2473 Présház
HÉ 33 épületek Sárgödör tér 2533 Présház
HÉ 34 épületek Sárgödör tér 2590 Présház
HÉ 35 épületek Ősz utca 2669 Présház
HÉ 36 épületek Ősz utca 2670 Présház
HÉ 37 épületek Ősz utca 2671 Présház
HÉ 38 épületek Ősz utca 2672 Présház
HÉ 39 épületek Sebestyén utca 2777 Présház
HÉ 40 épületek Kápolna utca 442 Présház
HÉ 41 épületek Hegy utca 7. 8119 Lakóépület
HÉ 42 épületek Hegy utca 9. 8120 Lakóépület
HÉ 43 épületek Sánchegy utca 3. 8434 Parasztház
HÉ 44 épületek Sánchegy utca 22. 8466 Lakóépület
HÉ 45 épületek Csokonai utca 8. 8090 Lakóépület
HÉ 46 épületek Hegy utca 67. 8154 Lakóépület
HÉ 47 épületek Hegy utca 13. 8122 Lakóépület
HÉ 48 épületek Hegy utca 15. 8123/1 Lakóépület
HÉ 49 épületek Hegy utca 51. 8146/2 Lakóépület
HÉ 50 épületek Radnóti Miklós utca 36. 8540 Lakóépület
HÉ 51 épületek Béke utca 8354 Présház
HÉ 52 épületek Béke utca 80. 8364 volt Ambrózi malom és berendezése
HÉ 53 épületek Béke utca 3. 8262 Önkormányzati épület
HÉ 54 épületek Béke utca 11. 8269 Lakóépület
HÉ 55 épületek Béke utca 15. 8272 Lakóépület
HÉ 56 épületek Béke utca 13. 8270 Volt általános iskola, ma lakóépület
HÉ 57 épületek Szabadság utca 1. 8114 Lakóépület
HÉ 58 épületek Bartók Béla utca 3. 8612 Lakóépület
HÉ 59 épületek Bartók Béla utca 5. 8609 Lakóépület
HÉ 60 épületek Szabadság utca 32. 8062 Lakóépület
HÉ 61 épületek Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 1007 Lakóépület
HÉ 62 épületek Deák Ferenc utca 9-11. 13 Két épület
HÉ 63 épületek Anna utca 33. 1566 Lakóépület
HÉ 64 épületek Virág utca 2. 930 Volt kúria
HÉ 65 épületek Sas utca 3. 1010 Lakóépület
HÉ 66 épületek Dózsa György út 85. 3333 Általános iskola
HÉ 67 épületek Dózsa György út 64. 404 Lakóépület
HÉ 68 épületek Gagarin utca 5120/6 Üzletház
HÉ 69 épületek Biritópuszta 0269/46 I.István Szakképző Intézet
HÉ 70 épületek Biritópuszta 0358/2 Major
HÉ 71 épületek Gyapapuszta 0860 Római Katolikus Kápolna, (Orvoskúti Kápolna)
HÉ 72 épületek Petőfi utca 6. 1744 Lakóház
HÉ 73 épületek Deák Ferenc utca 3. 18 Üzletház és Lakóház
HÉ 74 épületek Petőfi utca 30. 1780 Lakóépület
HÉ 75 épületek Deák Ferenc utca 8. 1036 Kaszás-villa, lakóház
HÉ 76 épületek Hidegvölgy utca 0941/8 Sírbolt
HÉ 77 épületek Deák Ferenc utca 25. 5 Lakóépület
HÉ 78 épületek Templom tér 6. 964/1 volt Zárda, ma Balogh Antal Katolikus Ált. Iskola és Gimnázium épülete
HÉ 79 épületek Petőfi utca 10/b. 1761/2 Lakóház
HÉ 80 épületek Anna utca 1. 1080 Lakóház
HÉ 81 épületek Dunaföldvári utca 1188/10 Téglagyár
HÉ 82 épületek Dózsa György utca 5. 861 Irodaház (PLAKÉSZ)
HÉ 83 épületek Dózsa György utca 7. 860 Irodaház + étterem
HÉ 84 épületek Dózsa György utca 11. 857 üzletház
HÉ 85 épületek Jámbor Pál utca. 13 932 Nyugdíjas klub
HÉ 86 épületek Szent István tér 10. 32, 33, 34, 35, 37 Hangulat presszó
HÉ 87 épületek Kossuth Lajos utca 20. 888 Állatorvosi rendelő

HÉR
Egyes épületrészek

HÉR 01 épületrész Árpád utca 13. 8026 lakóház (épülettömeg)
HÉR 02 épületrész Béke utca 14. 8247 lakóház (épülettömeg)
HÉR 03 épületrész Árpád utca 17. 8030 lakóház (csatorna- és homlokdeszka)
HÉR 04 épületrész Hegy utca 27. 8130 lakóház (oldaltornác bejárata)
HÉR 05 épületrész Radnóti Miklós utca 15. 8507 lakóház (ablakok)
HÉR 06 épületrész Bartók Béla utca 31. 8627 lakóház (faragott kétszárnyú ablak)
HÉM 01 műtárgy Anna utcai közkifolyó
HÉM 02 műtárgy Tavasz utcai közkifolyó
HÉM 03 műtárgy Templom téri közkifolyó
HÉM 04 műtárgy Hidegvölgy utcai közkifolyó
HÉM 05 műtárgy Széchenyi téri közkifolyó
HÉM 06 műtárgy Dózsa György úti közkifolyó
HÉM 07 műtárgy Dunakömlőd, Plébánia udvari közkifolyó
HÉM 08 műtárgy Kishegyi úti közkifolyó

HÉT
Védett területek

HÉT01 Történelmi városközpont
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20/1; 21/1; 21/2; 22; 26; 27/1; 27/2; 28; 29/1; 29/2; 29/3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63;
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93/1; 93/2; 94/2; 96; 97/1; 97/2; 98/2; 99; 100/2; 101; 102; 106; 107; 108; 109; 110; 113; 114; 115/1;
115/2; 116; 411/6; 412/1; 795; 796; 835; 837; 855; 856; 857; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877/1; 877/2; 877/3; 878; 879; 880; 881; 882; 883; 884;
885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899/1; 899/2; 900; 901; 903; 905; 906; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 930; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940;
941; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950/1; 950/2; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964/1; 964/2; 964/3; 966; 967; 969; 970/2; 970/3; 970/4; 979; 980/1; 980/2;
980/3; 981; 982; 1001; 1003; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017/1; 1017/2; 1018; 1020; 1021; 1022; 1024/1; 1024/2; 1025/1; 1025/2; 1027; 1028; 1029; 1033/1;
1033/2; 1034; 1035; 1037/1; 1037/2; 1038; 1039; 1040; 1041; 1042; 1043/1; 1043/2; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054/1; 1054/2; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060;
1061; 1062; 1064/1; 1064/2; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1537; 1538; 1539; 1540; 1541; 1542; 1543/1; 1543/2; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551;
1552; 1553; 1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1575; 1576; 1577; 1578; 1732; 1733; 1734; 1735/2; 1736;
1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761/1; 2067; 2068; 2069; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075;
2431/1; 2432; 2433;
HÉT02 Fehérvári úti pincesor
2282; 2283; 2284; 2285; 2888; 2289; 2290; 2291; 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2443; 2444; 2445;
2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2466; 2467; 2469; 2470; 2471; 2472; 2479/1; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508.
HÉT03 Ősz utcai pincesor
475; 476; 477; 478; 479; 500; 616; 617; 618; 619; 621; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 633; 634; 635; 638; 639; 640; 2623/1; 2623/2; 2624; 2625;2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632;
2633; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; 2654; 2655; 2656; 2658; 2659; 2660; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2689/2.
HÉT04 Sárgödör téri pincesor
2483; 2484; 2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2518; 2520; 2521; 2522; 2526; 2527; 2528; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540; 2541/3; 2541/4; 2541/5; 2541/6; 2541/7; 2541/8;
2541/9; 2541/10; 2541/11; 2541/12; 2541/13; 2541/14; 2541/17; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2549; 2550; 2551; 2553; 2554; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565; 2566; 2567;
2568; 2569; 2570; 2572; 2573; 2574; 2575; 2578; 2584; 2585/1; 2585/2; 2586; 2587; 2588; 2589; 2590; 2592; 2593; 2594/1; 2595; 2596; 2597; 2598;
HÉT05 Bartók Béla utca - Béke utca közötti pincesor
8335; 8344/1; 8344/2; 8344/3; 8344/4; 8344/5; 8344/6; 8344/10; 8344/12; 8344/13; 8344/14; 8344/15; 8344/16; 8344/17; 8344/18; 8344/22; 8344/23; 8344/24; 8344/25; 8344/26; 8344/28;
8344/29; 8344/30; 8344/31; 8344/32; 8344/33; 8344/36; 8344/37; 8344/39
HÉT06 Dunakömlőd településközpont
8249; 8250; 8251; 8111; 8113; 8254; 8256; 8257; 8262;
8115; 8116; 8118; 8119; 8120; 8121; 8228/1; 8226; 8225; 8224; 8223; 8222
8112/1; 8112/2; 8114; 8176; 8229/4; 8230; 8253; 8258; 8259; 8260/1; 8261
HÉT07 Hegy utca látképe
HÉT08 Dunakömlőd látképe a Bottyán hegyről”

  Vissza az oldal tetejére