Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást Paks Város választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. § Ez a rendelet 2017. november 17-én lép hatályba.

Paks, 2017. november 17.

Szabó Péter
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 16-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére