Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 64. § (5) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét 14.332.188 eFt-ban

b) költségvetésének kiadások összegét 10.166.926 eFt-ban

c) költségvetés egyenlegét: többletét 4.165.262 eFt-ban

Ebből: működési költségvetés egyenlegét:

többlet 2.170.838 eFt-ban

felhalmozási költségvetés egyenlegét:

többlet -1.994.424 eFt-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 3.413.178 eFt-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.524.661 eFt-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 17.745.366 eFt-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 11.691.587 eFt-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét valamint 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1., és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1., és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1., és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1., és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1., és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1., és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1., és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2016-2017. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

7. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 6.053.779.658 forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 25.196.217 forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 6.028.583.441 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2018. június 01.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. június 1-jén kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-9. melléklet a 18/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítő melléklet Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is.

A szociális alap ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona szociális szakosított ellátást nyújt.

Az egészségügyi alapellátást a Paksi Gyógyászati Központ közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok/fogorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította.

Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is biztosítja.

Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik.

Paks Város Önkormányzata 672 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik.

A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik.

A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A rászorultak szociális támogatására 2017. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2017. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 17.745.366 ezer forint összegű bevételének 80,76%-át a költségvetési bevételek, 19,24%-át a finanszírozási bevételek adták. 1.471.578 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.716.686 ezer forint a közhatalmi bevételek, 947.828 ezer forint a működési bevételek, 1.614 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 2.165.161 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 1.988.632 ezer forint a felhalmozási bevételek és 40.689 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 7.625.684 ezer forint, módosított előirányzat: 10.470.835 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.137.706 ezer forint, teljesítés: 96,82%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.250.195 ezer forint, módosított előirányzat: 1.438.630 ezer forint, 2017.évi teljesítés: 1.471.578 ezer forint, teljesítés: 102,29%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.919 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.919 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ez a sor a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 396.315 ezer forint, módosított előirányzat: 422.833 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 422.833 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 344.142 ezer forint, módosított előirányzat: 425.013 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 427.020 ezer forint, teljesítés: 100,47%)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 21.968 ezer forint, módosított előirányzat: 34.809 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 34.809 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 36.078 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 36.078 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az alábbiak szerint teljesültek a központosított támogatások:

- 2017. évi bérkompenzáció: 17.913 ezer forint

- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása: 550 ezer forint

- minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 14.547 ezer forint

- helyi közösségi közlekedés támogatása: 3.068 ezer forint

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei (módosított előirányzat: 222 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 222 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Előző évi elszámolás alapján a költségvetési évben keletkezett feladatalapú támogatás.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 23.307 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 23.307 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2016. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 485.851 ezer forint, módosított előirányzat: 494.449 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 525.390 ezer forint, teljesítés: 106,26%)

ebből:

Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti és módosított előirányzat: 446.184 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 475.611 ezer forint, teljesítés: 106,6%)

ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 3.060 ezer forint, módosított előirányzat: 11.091 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 7.106 ezer forint, teljesítés: 64,07%)

A soron a közmunkaprogram támogatása szerepel.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 29.991 ezer forint, módosított előirányzat: 29.992 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 30.309 ezer forint, teljesítés: 101,06%)

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 29.991 ezer forintot, melynek teljesítés 30.309 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 7.182 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 8.760 ezer forint, teljesítés: 121,97%)

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 4.320 ezer forint

- KAB-KEF pályázat támogatása: 900 ezer forint

- időközi polgármester választás támogatása: 2.862 ezer forint

- Gyógyászati Központ csökkent munkaképességű foglalkoztatásának támogatása: 678 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (2017. évi teljesítés: 3.604 ezer forint)

- egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 1.964 ezer forint

- Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok: 1.640 ezer forint

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 5.822.300 ezer forint, módosított előirányzat: 8.123.180 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 7.716.686 ezer forint, teljesítés: 95,00%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 5.741.700 ezer forint, módosított előirányzat: 8.041.700 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 7.630.169 ezer forint, teljesítés: 94,88%)

A helyi adók bevételei a 2017. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 3.340.323 ezer forint

- Telekadó: 97.803 ezer forint

- Magánszemélyek kommunális adója: 32.473 ezer forint

- Iparűzési adó: 4.159.570 ezer forint

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 76.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 79.471 ezer forint, teljesítés: 104,57%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó bevétele a 2017. évben 79.471 ezer forint, mely 104,57%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, módosított előirányzat: 4.669 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.882 ezer forint, teljesítés: 103,76%)

Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2017. évi teljesítés: 15 ezer forint)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2016. évi tény: 15 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 100 ezer forint, módosított előirányzat: 980 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.362 ezer forint, teljesítés: 241,02%)

Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 553.189 ezer forint, módosított előirányzat: 907.510 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 947.828 ezer forint, teljesítés: 104,44%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 37.117 ezer forint, módosított előirányzat: 38.701 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 41.368 ezer forint, teljesítés: 106,9%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 106,9%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 87.115 ezer forint, módosított előirányzat: 86.776 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 88.193 ezer forint, teljesítés: 101,6%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 65.750 ezer forint, módosított előirányzat: 65.450 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 87.064 ezer forint, teljesítés: 133,0%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 74.990 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 100.529 ezer forint, teljesítés: 134,1%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 166.148 ezer forint, módosított előirányzat: 186.248 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 171.525 ezer forint, teljesítés: 92,1%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 79.994 ezer forint, módosított előirányzat: 79.367 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 92.911 ezer forint, teljesítés: 117,1%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 11.500 ezer forint, módosított előirányzat: 12.142 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.185 ezer forint, teljesítés: 83,9%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 29.775 ezer forint, módosított előirányzat: 29.756 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.370 ezer forint, teljesítés: 34,9%)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (módosított előirányzat: 333.880 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 333.880 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Paksi Ipari Park Kft. értékesítése miatt nyereség bevétele.

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2017. évi teljesítés: 1.081 ezer forint)

- Paks, Csámpapuszta üvegtörés kárrendezés: 348 ezer forint

- Sakk-Olimpia emlékmű rongálás miatti vagyonkár: 135 ezer forint

- Paksi Polgármesteri Hivatal gépkocsik kárrendezése: 554 ezer forint

- Paksi Életfa Idősek Otthona kárrendezés: 44 ezer forint

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.722 ezer forint, teljesítés: 5.361%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér). Itt jelenik meg az adókról átvezetés elévülés miatti összegek, valamint a Hunyadi u. felújítás miatti kötbér is. (3.920 e Ft)

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 1.515 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.614 ezer forint, teljesítés: 106,53%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 1.515 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.614 ezer forint, teljesítés: 106,5%)

A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása jelenik meg a Paksi Pákolitz István Város Könyvtár és a Paksi Városi Múzeumnál 164 ezer forinttal, valamint a Paksi Napsugár Óvoda PaZrt-től kapott továbbképzés támogatására 150 ezer forintot, és Paksi Városi Múzeum PaZrt-től kapott rendezvény támogatására 1.200 ezer forintot és a Paks Város Önkormányzata Makó András festőművész támogatására 100 ezer forint támogatás kapott a PaZrt-től.

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.143.150 ezer forint, módosított előirányzat: 4.357.818 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.194.482 ezer forint, teljesítés: 96,25%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.032.096 módosított előirányzat: 2.278.544 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.165.161 ezer forint, teljesítés: 95,00%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 701.496 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 701.496 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- kompok, révek felújításának támogatása: 1.496 ezer forint

- Paksi Stadion beruházásának támogatása: 700.000 ezer forint

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.032.096 ezer forint, módosított előirányzat: 1.577.048 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.463.665 ezer forint, teljesítés: 92,8%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 84.320 ezer forint, módosított előirányzat: 624.320 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 510.937 ezer forint, teljesítés: 81,8%)

Az önkormányzat „Paks-Dunakömlőd kerékpárút” EU-s pályázatának előleg lehívása.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 108.699 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 108.699 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatása jelenik meg a soron.

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (eredeti előirányzat: 839.077 ezer forint, módosított előirányzat: 844.029 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 844.029 ezer forint, teljesítés: 45,5%)

Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére 839.077 ezer forint valamint az E-töltőpontok kiépítésére kapott 4.952 e forint felhalmozási támogatás.

2.1. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 65.552 ezer forint, módosított előirányzat: 2.031.672 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.988.632 ezer forint, teljesítés: 97,88%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 65.552 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 21.990 ezer forint, teljesítés: 33,5%)

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételét mutatja a sor

- termőföld értékesítése: 427 ezer forint

- egyéb célú telkek értékesítése: 10.020 ezer forint

- lakástörlesztés befizetése: 643 ezer forint

- egyéb épületek értékesítése: 10.900 ezer forint

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2017. évi teljesítés: 50 ezer forint)

2.2.4. Részesedések értékesítése (módosított előirányzat: 1.966.120 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.966.592 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Paksi Ipari Park Kft.értékesítése miatti részesedés bevétel.

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat45.502 ezer forint, módosított előirányzat: 47.602 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 40.689 ezer forint, teljesítés: 85,48%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 15.502 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.221 ezer forint, teljesítés: 98,2%)

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

2017. évben a tervezett bevételek teljesítése:

- helyi támogatás: 9.094 ezer forint

- munkáltató kölcsön: 4.334 ezer forint

- védett épületek támogatása: 1.793 ezer forint

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 30.000 ezer forint, módosított előirányzat: 32.100 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 25.468 ezer forint)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás 13.368 ezer forint, valamint pénzbeli támogatások a Kinizsi, Ady E. u. és a Váci M. tömbbelsők felújítására.

10. Finanszírozási bevétel

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése: 1.499.404 ezer forint

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 1.887.165 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 26.609 ezer forint.

KIADÁSOK (1.1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 64,18%-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások

1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 91,57%-os teljesítést mutatnak.

2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 27,53%.

A beruházások 682.535 ezer forint, a felújítások 1.374.394 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 143.129 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

A belföldi értékpapírok kiadásai 1.500.000 ezer forint, 100%-os teljesítést mutat, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 24.661 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 2.383.200 ezer forint, módosított előirányzat 2.568.006 ezer forint, 2017. évi tény: 2.491.926 ezer forint, teljesítés: 97,04%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Egészségügyi ágazat

(eredetei előirányzat: 1.149.385 ezer forint, módosított előirányzat: 1.241.476 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.199.117 ezer forint, teljesítés 96,6%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.149.385 ezer forint, módosított előirányzat: 1.241.476 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.214.985 ezer forint 97,87%)

A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi bevételeit túlteljesítette. A túlteljesítés részben az Fogászati alapellátás OEP támogatás 2017. évi tervet meghaladó bevétele ez + 4.132 ezer Ft. A háziorvos ellátásban a rezsiköltség támogatás emelkedett 260e forintról 390e forintra, ami nem került tervezésre. Növekedett a térítésköteles szolgáltatások igénybevétele ez főleg a labor- és röntgen (DEXA), valamint a gyógyfürdő szolgáltatások igénybe vételének bevételi többlete.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása fedezetet nyújtott a 2017 évi kiadások teljesítésére. Gyógyfürdő üzemeltetésére fordított karbantartási költségek az eredeti előirányzathoz képest növekedtek. Nagyobb mértékű előirányzat módosítást beruházási soron a Gasztroenterológía beindítása és eszközparkjának beszerzése igényelte.

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 418.397 ezer forint, módosított előirányzat: 470.008 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 468.786 ezer forint: 99,7%)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 275.844 ezer forint, módosított előirányzat: 308.627 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 307.609 ezer forint: 99,67%.)

A működési költségvetési kiadások 99,67%-os teljesítést mutatnak. 162.825 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 39.216 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 95.461 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 2.863 ezer forint teljesítés történt. Külső kamerarendszer kiépítése, klímák beszerelése konyhai gépek, kisértékű informatikai eszközök beszerzése és kisértékű gép, berendezések beszerzése szerepel a soron.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 53,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 142.553 ezer forint, módosított előirányzat: 161.381 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 161.177 ezer forint: 99,87%.)

A működési költségvetési kiadások 99,87%-os teljesítést mutatnak. 97.900 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 24.974 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 34.662 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A beruházások soron 1.423 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 32.117 ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 19,9%-a.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 604.514 ezer forint, módosított előirányzat: 619.826ezer forint, 2017. évi teljesítés: 597.049 ezer forint 96,3%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 422.833 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 174.216 ezer forint. A feladatalapú támogatás 70,8%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 241.460 ezer forint, módosított előirányzat: 250.890 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 244.210 ezer forint 97,34%)

A működési költségvetési kiadások 97,33%-os, a felhalmozási kiadások 99,8%-os teljesítést mutatnak. 144.172 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,7%-os teljesítést mutat. (37.263 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 60.123 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 1.004 ezer forint teljesítés projektor, laptop, takarítógép és hűtőgép beszerzésére történt.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 363.054 ezer forint, módosított előirányzat: 368.936 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 352.839 ezer forint, 95,64%)

A működési költségvetési kiadások 95,63%-os, a felhalmozási kiadások 99,51%-os teljesítést mutatnak. 218.768 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,1%-os teljesítést mutat, 54.930 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 78.534 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 607 ezer forint teljesítés ventilátor, porszívót és vasaló beszerzésére történt.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 210.904 ezer forint, módosított előirányzat: 236.696 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 226.974 ezer forint , 95,9%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 21.968 ezer forint támogatást kap a város.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 70.337 ezer forint, módosított előirányzat: 79.071 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 70.486 ezer forint, 89,14%)

A működési költségvetési kiadások 88,85%-os, a felhalmozási kiadások 91,26%-os teljesítést mutatnak. 37.864 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92,5%-os teljesítést mutat, 9.470 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 14.250 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások soron 8.902 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 91,3%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2017. évben 13 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 140.567 ezer forint, módosított előirányzat: 157.625 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 156.488 ezer forint, 99,28%)

A működési költségvetési kiadások 99,27%-os, a felhalmozási kiadások 99,92%-os teljesítést mutatnak. 683.128 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,5%-os teljesítést mutat, 21.095 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 51.086 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások soron 1.179 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 99,9%-os teljesítést mutatnak, kisértékű informatikai eszközök, kulturális javak, fűtőtest, hűtő, mikrohullámű sütő, fűnyíró, pavilon beszerzése.

A Paksi Városi Múzeum a 2017. évben 26,75 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 745.574 ezer forint, módosított előirányzat: 775.475 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 755.617 ezer forint - 97,44%)

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 700.724 ezer forint, módosított előirányzat: 723.666 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 702.208 ezer forint, teljesítés: 97,0%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2017. évi teljesítés 99,3%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,0%.

A dologi kiadások 94,5%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 77,1%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 29.991 ezer forint, módosított előirányzat: 32.198 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 32.140 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,8%.

A személyi juttatások teljesítése 99,9%-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,8%-ra teljesült. A dologi kiadásai 90,4%-os pénzügyi teljesítést mutat.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 14.859 ezer forint, módosított előirányzat: 16.710 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 16.616 ezer forint, teljesítés: 99,4%)

A személyi juttatások 99,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,8%-os, a dologi kiadások 98,7%-os teljesítést mutatnak.

Időközi polgármester választás

(módosított előirányzat: 2.901 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.901 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások 100%-os teljesítést mutatnak.

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.544.039 ezer forint, módosított előirányzat:1.858.478 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.737.005 ezer forint, teljesítés 93,5%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 87,5%-os, a munkaadót terhelő járulékok 86,7%-os teljesítést mutatnak a 2017. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 510.464 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 99,9%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 996.244 ezer forint.

A beruházási soron 33,6%-os teljesítés mutatkozik. (ügyfélhívó rendszer, portál fejlesztés, képviselői szavazópult és informatikai eszközök vásárlása) Felújítás 8,7%-os teljesítést mutat.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 15.400 ezer forint, módosított előirányzat: 28.584 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 28.566 ezer forint, teljesítés 99,9%)

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 12.759 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 12.003 ezer forint, teljesítés: 94,1%)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti előirányzat: 20.566 ezer forint, módosított előirányzat: 33.101 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 33.042 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

- rendezvények marketingje

- programajánlók

- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)

- új marketing eszközök-felületek létrehozása

- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

arculat grafika (arculati kézikönyv, grafikai tervezések, ajándéktárgyak

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 1.982 ezer forint, módosított előirányzat: 2.442 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.440 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

Az előterjesztésben 2.442 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2017.évi teljesítés: 99,9%, 2.440 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 19.100 ezer forint, módosított előirányzat: 21.275 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 21.256 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2017.évi pénzügyi teljesítés: 99,9%

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 2.014 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.004 ezer forint, teljesítés: 99,5%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 16.195 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.538 ezer forint, teljesítés: 95,9%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 16.196 ezer forint keretösszeget, melyből 15.538ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat:32.632 ezer forint, módosított előirányzat: 35.632 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 32.972 ezer forint, teljesítés: 92,53%)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2017. évben 32.972 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 307.296 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 138.836 ezer forint, teljesítés: 45,2%)

Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2017. évben

2017. december 31-én 5 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon.

Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami megállapítást, továbbá utalás felől intézkedést jelent azon gyermekek esetében, akik 5 évesek és 10 évesek lettek. Ebben a tárgyban 89 főszámos iktatás történt 2017. évben.

Az osztály a Humánpolitikai Bizottság referensi feladatait látta el.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 409.732 ezer forint, módosított előirányzat: 470.299 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 389.203 ezer forint, teljesítés: 82,8%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2 403 ezer forint, teljesítés: 68,7%)

(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.180 ezer forint, teljesítés: 59,0%)

A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt.

A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra.

A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást.

2017. december 31-én 64 család részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.711 ezer forint, teljesítés: 57,0%)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. A törvény erejénél fogva 2015. február 28. napjával a korábbi jogosultságok megszűntek. A helyi szociális rendelet elfogadásával a képviselő-testület települési ápolási díjat vezetett be, a korábbi méltányos ápolási díjjal megegyezően, azzal, hogy az égészségi állapot mérését kellett külön meghatározni. Ez korábban is anomáliát hordozott, mivel sokan már minimális ápolási szükséglet mellett is megkaphatták a szolgálati időnek számító ellátást, így sok esetben munkanélküli ellátásként funkcionált. Az ápolási szükséglet szigorúbb meghatározásával ez megszűnt, viszont a kiadás is kevésbé tervezhető.

2017. december hónapban 5 fő részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 64.000 ezer forint, módosított előirányzat: 63.396 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 31.951 ezer forint, teljesítés: 50,4%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség).

A 2017. évben 1591 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Több éve elsősorban utalvány formájában biztosított a támogatás, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá vált. 642 fő részére fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás, albérleti kaució, szemüveg vagy családgondozó kezéhez)

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 675 ezer forint, teljesítés: 33,8%)

A települési támogatás egyik formája. Az alacsony jövedelemből élők kaphatják, akik hozzátartozójuk eltemettetéséről gondoskodtak. Több esetben közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük ki a támogatást.

2017. évben 11 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakhatási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.649 ezer forint, teljesítés: 78,2%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás, ami a korábbi normatív lakásfenntartási támogatással azonos, de helyben bevezetett támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint lakás nagysága és a lakáskiadás költségei határozzák meg.

A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

2017. év folyamán 448 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 456 ezer forint, teljesítés: 91,2%)

A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyok fennállnak. 2017. december 31. napján 18 előfizetést utalt az önkormányzat.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.090 ezer forint, teljesítés: 90,9%)

A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel is biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermektanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány gyermekek felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények tervezhetetlenek.

2017. decemberében 98 gyermek részesült ellátásban, mely gyermekek 71 családban élnek.

(1.9) Diákbérlet (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.472 ezer forint, teljesítés: 82,4%)

A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. A megvásárolt bérletek 80%-át téríti az önkormányzat.

2017. december 31-én 240 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 14.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.109 ezer forint, teljesítés: 22,2%)

A helyi rendelet alapján biztosított természetbeni ellátás. A 70 éven felüliek számára került bevezetésre alanyi jogon a részleges szemétszállítási díjmentesség. A nagyon alacsony jövedelemből élők életkortól függetlenül teljes évre mentesülhetnek a szemétszállítási díjfizetés alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti előirányzat: 500 ezer forint, módosított előirányzat: 394 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 320 ezer forint, teljesítés: 81,2%)

Az önkormányzat vezette be, azok számára, akiknek a rokkantságuk miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megszüntették és egyéb támogatásra nem jogosultak. 2017. december 31-én 2 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszertámogatás (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.106 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.106 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A normatív közgyógyellátás helyébe bevezetett ellátás. Havi keret kerül meghatározásra, amit a gyógyszertárakkal kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató biztosít. Eseti támogatás is lehetséges, amennyiben rendszeres gyógyszerek nincsenek és támogatás akut betegséghez kötődik.

2017. év folyamán 141 fő részesült ebben a támogatásban.

(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 137 ezer forint, teljesítés: 27,4%)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

2017. évben 1 köztemetés költségét viselte az önkormányzat.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti előirányzat:3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.604 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.604 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. A kifizetés „Erzsébet” utalványban történik Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak.

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 2017. évben nem volt. 2017. december 31-én 252 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

Az Erzsébet utalványt - igénylés alapján - központilag küldik.

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.610 ezer forint, teljesítés: 90,3%)

Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 28 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi ajándékcsomag (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.203 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 6.578 ezer forint, teljesítés: 91,3%)

2017. karácsonyán 913 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni egy kis ajándékkal.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 0 ezer forint)

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A tavaszi az őszi, és a téli szünet minden munkanapján, a nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon kell ennek a kötelezettségnek eleget tenni.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 167 ezer forint, teljesítés: 16,7%))

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön.

(8) Vis maior támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor.

2017. évben vis maior eseményről nem döntött a képviselő testület.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.900 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 300 ezer forint, teljesítés: 7,7%)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2017. évben 1 fiatal pár részesült támogatásban.

(10) Helyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 13.200 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.368 ezer forint, teljesítés: 17,9%)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2017. évben 4 család részesült támogatásban.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.550 ezer forint, teljesítés: 45,0%)

A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

(12) Kártérítés (eredeti és módosított előirányzat: 26 ezer forint)

Ezen ellátásban 1 személy részesült, bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség terhelte az önkormányzatot. Teljesítés nem történt.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)(eredeti előirányzat: 247.806 ezer forint, módosított előirányzat: 305.170 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 299.767 ezer forint, teljesítés: 98,2%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a feladatalapú támogatásokat, amit az önkormányzat igényelhet. A csökkenés az előző évhez képest abból adódik, hogy a Paksi Életfa Idősek Otthona kivált az intézményből 2016. január 1. napjától.

Beszámoló a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. §-ában meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

Paks Város szociális alapszolgáltatásai 2017. évben a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek. A feladatellátás a Társulási Megállapodás és a Paks Kistérségi Szociális Központ alapító okirata és működési nyilvántartása alapján biztosított, így a város a jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alaklommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, így az intézményi beszámoló elfogadása a társulási tanács ülésén történik.

A városban biztosított alapszolgáltatások:

étkeztetés

házi segítségnyújtás

családsegítés

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

támogató szolgáltatás

nappali ellátás (idősek, fogyatékosok,hajléktalanok)

A Paksi Életfa Idősek Otthona szakosított ellátást nyújt (ápolást gondozást nyújtó intézmény) Paks Város lakosai számára.

Az alábbiakban az intézményvezető szakmai beszámolóját ismertetjük kivonatosan. A beszámolt a Humánpolitikai Bizottság elfogadta.

„Az idősek otthonában a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézmény elsődleges célja, hogy a jogszabály alapján felvételt nyert személyek részére minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson. ...

Paksi Életfa Idősek Otthonába, Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. A 2017-es évben 52 személytől érkezett be kérelem, az előző évről átvezetett kérelmek alapján így összesen 79 fő várt elhelyezésre, ebből 46 személyt tudtunk felvenni.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A felvétel a szolgáltatást igénybe vevő vagy a törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhez vétel napján nyilvántartásba veszi. A kérelem benyújtását követően előgondozást és gondozási szükséglet vizsgálatot végzünk.

Az új lakó felvételekor az intézményvezetői döntést a soron kívüli ellátás biztosításának kötelezettsége befolyásolja, melyet különösen az alapoz meg, ha az igénybe vevő:

- önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;

- a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;

- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;

- kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

Az igénybe vevőink állapot-jellemzői:

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők elsősorban időskorúak, átlag 18-20 személy súlyos demencia kórképben szenved. Egyre több a felnőtt (50-60 v közötti) személy szorul állandó ápolásra, gondozásra.

2017. decemberében az igénybe vevőink korcsoportos megoszlása:

40-59 év közötti személy: 1 fő

60-69 év közötti személy: 9 fő

70-79 év közötti személy: 16 fő

80-89 év közötti személy: 50 fő

90 év feletti személy: 10fő

A nemek aránya: 63 nő, 23 férfi.

Fő szükségleteik, amely igényeket az intézményünknek ki kell elégítenie:

- személyes gondozás (24 órában az ápoló-gondozó személyzettel)

- ápolás, egészségügyi ellátás (egészségügyi szakápolási engedéllyel rendelkezünk, a tevékenységet az intézmény orvosa: Dr. Farkas Edina irányításával végezzük)

- rehabilitáció (gyógytornászi közreműködés segíti tevékenységünket)

- mentális gondozás (mentálhigiénés szakemberek és pszichiáter szakorvos Dr. Szita István közreműködésével) ...

- hospice szemléletű ellátás (2017-ben 26 személy halálozott el)

Élelmezés, szociális étkeztetés, saját konyha működése

Az intézményben saját, 300 adagos konyha működik. Beszerzésre került egy ipari pürésítő, mindezen a konyhatechnológiai fejlesztésünk segítik a mindennapi munkánkat.

Az étkezést az életkori sajátosságoknak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk dietetikus irányításával. Az igénybe vevők napi háromszori fő étkezésben részesülnek. A további étkezések tartalmát, a különböző diétás étkeztetéseket és azok időpontját az intézmény orvosa határozza meg.

2017-ben 65541 adag ebédet biztosított a főzőkonyhánk.

Textíliával való ellátás, mosodai tevékenység:

A saját és intézeti ruházat és textília mosásáról, javításáról az intézmény mosodája gondoskodik. Állandó jelleggel kiszolgáljuk a város egészségügyi intézményeit, alkalmanként az önkormányzat fenntartásában álló más intézményeket és külső beszállítókat is.

2017-ben 75121 kg ruhaneműt, textíliát tisztítottunk.

Összességében elmondható, hogy az intézmény maximális kihasználtsággal működik. A jövőt tekintve fel kell, készülnünk arra, hogy a kérelmet benyújtók száma emelkedik, a bekerülő személyek egészségügyi állapota nagy gondozási szükséglettel bír, így mind a férőhelyek számát és a tárgyi eszközöket, mind a kiszolgáló szakmai és egyéb személyzetet létszámban, tudásban fejleszteni szükséges.”

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 1.857.272 ezer forint, módosított előirányzat: 3.247.766 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.894.990 ezer forint, teljesítés: 58,3%)

(1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 132.327 ezer forint, módosított előirányzat: 145.437 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 145.430 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- gépi úttisztítás: 44.978 ezer forint

- nyilvános WC-k üzemeltetése: 6.788 ezer forint

- kézi úttisztítás, síkosság mentesítés: 66.604 ezer forint

- zöld hulladék kezelése: 13.566 ezer forint

- rekultivált lerakó utókezelése: 6.619 ezer forint

- lom elszállítása, ártalmatlanítása: 2.562 ezer forint

- hulladékgyűjtő tető és fogantyú;

8 db tájékoztató tábla 1.342 ezer forint

- egyéb: 2.971 ezer forint

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 192.513 ezer forint, módosított előirányzat: 220.853 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 220.845 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2017 évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Parkfenntartás: 109.670 ezer forint

Kerékpárutak tisztítása: 6.151 ezer forint

Sövény kiszedés, gyepesítés Sárgödör tér: 248 ezer forint

Virágágyak felújítása: 4.884 ezer forint

Virágládák fenntartása: 8.269 ezer forint

Közterületi fák gallyazása: 5.910 ezer forint

Intézményi zöldfelület ápolása: 3.724 ezer forint

Közterületi dísznövények: 10.350 ezer forint

Vízi és tóparti növények: 2.112 ezer forint

Erdőrészlet, és fa kivágások: 360 ezer forint

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése: 21.859 ezer forint

Juharfa kivágása: 50 ezer forint

Közterület rovar- és rágcsáló irtás: 1.687 ezer forint

Ürgemezőn füvesítés: 516 ezer forint

Növényzet fenntart. (Deák u. partfal): 2.716 ezer forint

villany-, vízdíj: 3.156 ezer forint

Fák injektálása: 665 ezer forint

Öntöző vezérlőegység csere Dózsa Gy. út 236 ezer forint

Geodéziai felmérés, térképi formátum előállítása 7.366 ezer forint

Környezetrendezés a 4 db üdvözlő táblánál 641 ezer forint

Kosárhinta, gumi ütőfelület Ürgemező 3.619 ezer forint

Mászóka, gumi ütőfelület Központi park 22.647 ezer forint

4 személyes mérleghinta Kodály játszótér 705 ezer forint

Egyéb: 3.304 ezer forint

(3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat:110.606 ezer forint, módosított előirányzat: 161.915 ezer forint, 2017. évi. teljesítés: 161.913 ezer forint, teljesítés: 100%)

Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 110.606 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 150.301 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 141.961 ezer forint, teljesítés: 94,5%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50%-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2016. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 94,5%

(5) Települési vízellátás (eredeti előirányzat: 4.151 ezer forint, módosított előirányzat. 14.968 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.971 ezer forint, teljesítés: 26,5%)

Az 14.968 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2017. évben 3.971 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 73.561 ezer forint, módosított előirányzat: 55.680 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 55.679 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 14.610 ezer forint, módosított előirányzat: 12.491 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 11.192 ezer forint, teljesítés: 89,6%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ezen a soron teljesült a Bartók u. és Hegy u. között út felújítása.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 88.230 ezer forint, módosított előirányzat: 117.160 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 103.935 ezer forint, teljesítés: 88,7%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 57.892 ezer forint, módosított előirányzat: 82.929 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 68.417 ezer forint, teljesítés: 82,5%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Városi berendezések karbantartása 29.180ezer forint

Vasúti aluljárók, berendezések karbantartása: 1.956 ezer forint

Térfigyelő rendszer karbantartása: 1.465 ezer forint

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbant.: 932 ezer forint

Toronyórák és közterületi órák karbantartása: 1.429 ezer forint

Buszvárók karbantartása: 1.716 ezer forint

Jégpálya üzemeltetése: 23.037 ezer forint

Korlát csere Dk. sportpálya gyaloghíd: 698 ezer forint

Egyéb: 229 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetünk továbbá:

- áramdíjat (586 eFt)

- vízdíjat (210 eFt)

- bérleti díjat (1.152 eFt)

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 14.120 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 13.458 ezer forint, teljesítés: 95,3%)

E feladatok költségigényének (14.120 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalettek üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 4.807 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.556 ezer forint, teljesítés: 53,2%))

2017. évben 2.556 ezer forint teljesítés történt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 60.054 ezer forint, módosított előirányzat: 60.547 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 60.545 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

- szociális helyzet alapján bérelhető lakások 68 db

- előtakarékossághoz kötött bérlakások 75 db

- költségalapon meghatározott lakbérű lakások 15 db

- közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások 17 db

- szükséglakások 3 db

összesen: 178 db

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 121.260 ezer forint, módosított előirányzat: 124.035 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 98.400 ezer forint, teljesítés: 79,3%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.

(16) Kompok, révek felújítása (módosított előirányzat: 1.496 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.496 ezer forint, teljesítés: 100,0%))

A teljesítés 100,0%-os.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 99.660 ezer forint, módosított előirányzat: 1.170.872 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 66.096 ezer forint, teljesítés: 5,6%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük. A módosított előirányzat tartalmazza a Paksi Gyógyászati Központ vásárlását, mely összeg kifizetése 2018. évben fog realizálódni. 2017. évi teljesítés 66.096 ezer forint.

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 5.000 ezer forint, módosított előirányzat: 9.750 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 9.733ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján terveztünk előirányzatot a feladatra.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 5.408 ezer forint, módosított előirányzat: 10.732 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.731 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (10.732ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 57.043 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 46.319 ezer forint, teljesítés: 81,2%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 57.043 ezer forintot terveztünk. A 2017. évi pénzügyi teljesítés 81,2%-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 32.192 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 11.207 ezer forint, teljesítés: 34,8%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 14.706 ezer forint, módosított előirányzat: 15.712 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.700 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 15.700 ezer forint, teljesítés: 99,9%

(23) Közlekedési Koncepció (eredeti és módosított előirányzat: 6.717 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 6.717 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2017. évi teljesítés: 100,0%

(24) Roma Integrációs Központ működtetése (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.329 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.766 ezer forint, teljesítés 87,0%)

2016. év végén megkezdődött program a roma iskoláskorúak felzárkóztatásának folytatása

A kiadás 87,0%-os teljesítést mutat.

(25) Közmunkaprogram (eredeti előirányzat: 28.544 ezer forint, módosított előirányzat: 37.958 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 37.957 ezer forint, teljesítés 100%)

A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járulékai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően valamint a 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 18.550 ezer forint, 2017. évi. teljesítés: 18.543 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján, teljesítése: 100,0%-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 12.189 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 9.235ezer forint, teljesítés: 75,8%)

A 12.189 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. Teljesítése: 9.235 ezer forint.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti előirányzat: 1.452 ezer forint, módosított előirányzat: 5.493 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 5.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

2017. évi teljesítés: 5.492 ezer forint.

(33) Intézmények éves festése és mázolása (eredeti és módosított előirányzat: 22.842 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 13.538 ezer forint, teljesítés: 59,3%)

A 22.842 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 2017. évi teljesítés: 59,3%.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 463 ezer forint, teljesítés: 79,8%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2017. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 463 ezer forint.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2017. évben teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti előirányzat: 74.639 ezer forint, módosított előirányzat: 148.351 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 47.251 ezer forint, teljesítés: 31,9%)

A 148.351 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását, valamint a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakterület, Új városközpont, Dunapart, Iparterület, Ürgemező városrendezési és építészeti ötletpályázatát. 2017. évben teljesítés 47.251 ezer forint teljesítés történt.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata (eredeti és módosított előirányzat: 510 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 506 ezer forint, teljesítés: 99,2%)

A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 510 ezer forintot irányoztunk elő. 2017. évben kifizetés megtörtént.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 15.000 ezer forint, módosított előirányzat: 10.250 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.617 ezer forint, teljesítés: 45,0%)

10.250 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 45,0%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti és módosított előirányzat: 1.805 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.187 ezer forint, teljesítés: 65,8%)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati összeg 900 ezer forint, mely a Paksi KEF prevenciós programjainak dologi kiadásait tartalmazza valamint az önkormányzati támogatást 905 ezer forint előirányzattal. 2017. évi teljesítés 1.187 ezer forint, 65,8%-os.

(43) 2016. évi tervezések (eredeti előirányzat: 16.985 ezer forint, módosított előirányzat: 32.297 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 18.612 ezer forint, teljesítés: 57,6%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2017. évben 18.612 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti és módosított előirányzat:9.921 ezer forint, 2017. évi. teljesítés: 8.206 ezer forint, teljesítés: 82,7%)

Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 85.879 ezer forint, módosított előirányzat: 97.378 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 97.372 ezer forint, teljesítés: 100%)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

- heti ellenőrzési feladatok ellátása,

- hibaelhárítás - karbantartás

- tervszerű karbantartás.

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 58.359 ezer forint, módosított előirányzat: 86.349 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 86.348 ezer forint, teljesítés: 100%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor valamint a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi veszteségkiegyenlítését, szerződés alapján.

(47) Intézmények takarítása (eredeti és módosított előirányzat: 90.373 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 90.157 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A takarítással kapcsolatos kiadások 99,8%-os teljesítést mutatnak.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti előirányzat: 163.091 ezer forint, módosított előirányzat: 190.439 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 190.439 ezer forint, teljesítés: 100%)

2017.01.01.-től az oktatási intézmények fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Ezen a soron az önkormányzati feladatot az iskolai étkezés költségeit tervezetük meg, 2017. évi teljesítése 190.439 ezer forint.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 596.162 ezer forint, módosított előirányzat: 836.663 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 819.345 ezer forint, teljesítés: 97,9%)

(1) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 89.323 ezer forint, módosított előirányzat: 189.323 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 189.323 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 139.323 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti előirányzat: 135.255 ezer forint, módosított előirányzat: 144.304 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 135.255 ezer forint, teljesítés: 93,7%)

2017. évben 135.255 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 130.839 ezer forint, módosított előirányzat: 146.074 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 146.074 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2017. évre a szükséges finanszírozás 146.074 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A sportegyesület támogatására 2017. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk. Teljesítés: 11.492 ezer forint.

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 6.750 ezer forint, módosított előirányzat: 19.750 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 19.721 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 19.750 ezer forint, 2017. évben 19.721 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti előirányzat: 2.274 ezer forint, módosított előirányzat: 1.871 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.871 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.871 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat:800 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

800 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 48.394ezer forint, 2017. évi teljesítés: 48.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 48.394 ezer forintos támogatást Teljesítés 100,0%

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)

Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. Teljesítés: 100,0%

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2017. évi. teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A város az egyesület működtetéséhez 2017-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.194ezer forint, teljesítés: 29,9%)

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. 2017. évi teljesítés: 1.194 ezer forint.

(12) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 200.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 200.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)

2017. évben 200.000 ezer forint került kifizetésre.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 22.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 22.500ezer forint, teljesítés: 100%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 22.500 ezer forint.

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2017. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.750 ezer forint, teljesítés: 100,0%))

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti előirányzat: 18.000 ezer forint, módosított előirányzat: 21.620 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 21.620 ezer forint, teljesítés:100,0%)

Letelepedési támogatási soron 21.620 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 21.620 ezer forint.

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti előirányzat: 4.500 ezer forint, módosított előirányzat: 5.100 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.660 ezer forint, teljesítés: 91,4%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 5.100 ezer forint szerepel ezen a soron. 2017. évben 4.660 ezer forint kifizetés történt.

(18) Orvosok támogatása (eredeti előirányzat: 10.235 ezer forint, módosított előirányzat: 9.635 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 8.391 ezer forint, teljesítés: 87,1%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017.évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)

(2017. évi teljesítés 97.847 ezer forint)

A Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár kivitelezése 2017. évi kiadásai 26.070 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 26.070 ezer forint.

Az épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson pályázat kivitelezésének 2017. évi kiadásai 32.142 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 32.142 ezer forint.

A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat kivitelezésének 2017. évi kiadásai 33.072 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 33.072 ezer forint.

A Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása pályázat kivitelezésének 2017. évi kiadásai 6.563 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrás 510.937 ezer forint.

Beruházások (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 307.119 ezer forint, módosított előirányzat: 496.990 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 282.654 ezer forint, teljesítés: 56,87%)

A költségvetési rendelet 6 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2017. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

Felújítások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 656.507 ezer forint, módosított előirányzat: 1.355.900 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.139.833 ezer forint, teljesítés: 84,06%)

A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 84,06%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 101.973 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 66.907 ezer forint, teljesítés: 65,61%)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 65,61%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 5.2 tájékoztató táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása: 1.500.000 ezer forint

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 24.661 ezer forint

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az 2. tájékoztató táblában, a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 4. tájékoztató táblában.

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.

A 11.1 tájékoztató tábla mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A 3. jelű táblázat mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, és a kedvezmények összegét.

Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat ¼ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2017. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési maradványt.

A 16. tájékoztató táblázat tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 16.1 jelű táblázat 2017. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 16.2-as táblázat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 6.045.670 ezer forint, melyből a 2018. évi költségvetés összeállításakor 5.798.680 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A vagyoni helyzetet a 15-15.4 számú tájékoztató táblák mutatják be.

A mérleg főösszeg 6,71%-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya -8,35%-os. A 2017. évben az immateriális javak -26,7%-kal, a tárgyi eszközök -1,07%-kal, a befektetett pénzügyi eszközök -76.22%-kal csökkentek

A forgóeszközök növekedési aránya 27,82%-os. A tárgyévben a készletek értéke 27,82%-kal növekedett.

Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 87,16%-ot a 2017. évben 78,75%-ot mutat.

Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2016. évre vonatkozó 2%-os arányszám növekedett a 2017. évre 4,5%-ra.

Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva.

2016. évben 95,4%, 2017. évben 100,4% 5%-os növekedést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2017. december 31-én 6.218.151 ezer forint.

- Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Hitelfedezeti mutató

Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2016. évben 782,9%, 2017. évben 33,54%

A 13. tájékoztató tábla mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 17. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére