Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014.(V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. augusztus 1-től kell alkalmazni.

(3) * 

Paks, 2018. szeptember 14.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 14-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 31/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére