Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásáról szóló 15/2004. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Paks, 2018. december 14.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. december 14-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére