Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 62. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 63. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét 22.837.655 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét 14.959.183 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: többlet 7.878.472 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:
hiány - 278.879 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:
többlet - 8.157.351 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 6.036.518 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.268.351 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 28.874.173 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 16.227.534 eFt-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1., és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1., és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1., és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1., és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1., és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1.,és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1.,és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017-2018-2019. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

7. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 12.582.640.474 forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 63.998.150 forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 12.646.638.624 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2020. június 30.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-9. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére