Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Paks Város közigazgatási területén kötelező maszkviselés elrendeléséről

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete 27. § a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kötelező maszkviselésről szóló kormányrendeletben foglaltakon túlmenően a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) az Atom tér, a Barátság útja, továbbá a Dózsa György út teljes közterületnek vagy nyilvános helynek minősülő területén, továbbá

b) belterületen az a) pontban foglaltakon kívüli, közterületnek vagy nyilvános helynek minősülő alábbi területen:

ba) játszótéren,

bb) kutyafuttatóban,

bc) tömegközlekedési eszköz szabadtéri megállóhelyének területén,

bd) piacon és a hozzá tartozó közforgalmú parkoló, egyéb nyilvános hely területén,

be) a Paksi Atomerőmű Zrt. közforgalmú parkolójában, egyéb nyilvános helynek minősülő területén, és

bf) üzlet, vendéglátó üzlet, bevásárló központ, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, nevelési, oktatási intézmény, közigazgatási szerv, posta (a továbbiakban együtt: létesítmény) közforgalmú parkolójának teljes területén és egyéb nyilvános helynek minősülő, a bejárattól számított 50 méteres körzetében.

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. november 12.-én lép hatályba.

(2) *  E rendelet rendelkezéseit 2021. május 23-ig nem lehet alkalmazni.

Paks, 2020. november 11.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. november 11.-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére