Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 72.500 Ft.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Paks, 2021. december 20.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. december 20-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére