Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét 14.979.174 eFt-ban

b) költségvetésének kiadások összegét 16.749.765 eFt-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiány - 1.770.591 eFt-ban

ca) működési költségvetés egyenlegét:

többlet 1.084.421 eFt-ban

cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét:

hiány - 2.855.012 eFt-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 8.375.529 eFt-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.163.963 eFt-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 23.354.703 eFt-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 17.913.728 eFt-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint az 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d)-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1., és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1., és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1., és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1., és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1., és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1., és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1., és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 17. melléklete értelmében kapott hozzájárulásokat jogcímenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019-2020-2021. évi mérlegét a rendelet 10. melléklete szerint elfogadja.

6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 25.1 és 25.2 mellékletek szerint elfogadja.

7. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 5.440.975.726 forintban állapítja meg. (26. melléklet)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek módosított költségvetési maradványát 28.915.326 forintban állapítja meg. (26.1 melléklet)

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 5.412.060.400 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 26.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig a költségvetési szervek költségvetési maradványának terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2022. május 27.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-28. melléklet a 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletjez

Indokolás és Kiegészítő melléklet
Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.

A szociális alap ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona szociális szakosított ellátást nyújt.

Az egészségügyi alapellátást a Paksi Gyógyászati Központ közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok /házi gyermekorvosok/ fogorvosok végezték. Önként vállalt feladatként a járóbeteg- szakellátást, és a gyógyfürdő üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben - a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha - biztosította.

Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is.

Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.

Paks Város Önkormányzata 550 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. gondoskodik.

A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a közvilágításról az NKM Energia Zrt. gondoskodik.

A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DC Dunakom Zrt. szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A rászorultak szociális támogatására 2021. évben is a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2021. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 23.354.703 ezer forint összegű bevételének 64,14%-át a költségvetési bevételek, 35,86%-át a finanszírozási bevételek adták.

A bevételek összetétele: 3.018.922 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.520.254 ezer forint a közhatalmi bevételek, 713.861 ezer forint a működési bevételek, 28.749 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 3.374.888 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 247.707 ezer forint a felhalmozási bevételek és 74.793 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 10.640.438 ezer forint, módosított előirányzat: 12.007.674 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 11.281.786 ezer forint, teljesítés: 93,95%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.245.410 ezer forint, módosított előirányzat: 3.730.070 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 3.018.922 ezer forint, teljesítés: 80,93%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti előirányzat: 419.214 ezer forint, módosított előirányzat: 420.913 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 420.913 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2. A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

- Közvilágítás fenntartásának támogatása

- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

- Közutak fenntartásának támogatása

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 458.577 ezer forint, módosított előirányzat: 465.062 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 465.062 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 460.076 ezer forint, módosított előirányzat: 605.043 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 605.043 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása (eredeti előirányzat: 157.931 ezer forint, módosított előirányzat: 180.791 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 180.791 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 43.013 ezer forint, módosított előirányzat: 47.748 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 47.748 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 182.256 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 182.256 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének 6.3. pontja alapján:

- a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás.

1.1.7. Elszámolásból származó bevételek (módosított előirányzat: 6.737 ezer forint, 2021.évi teljesítés: 6.373 ezer forint, teljesítés: 100%)

Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény.

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 17.531 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 17.531 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2020. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.706.599 ezer forint, módosított előirányzat: 1.803.989 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.092.841 ezer forint, teljesítés: 60,58%)

ebből:

EU támogatás: (eredeti előirányzat: 767.055 ezer forint, módosított előirányzat: 783.388 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 13.777 ezer forint, teljesítés: 1,76%)

Paks Városi Könyvtár Óvárosi esték pályázatára kapott 5.980 e Ft-ot. és a Paksi

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105 pályázat bevétele 7.797 ezer forint

Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 730.236 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 821.865 ezer forint, teljesítés: 112,55%)

Ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 114.251 ezer forint, módosított előirányzat: 125.389 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 122.373 ezer forint, teljesítés: 97,59%)

Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2021. évi támogatás 109.251 ezer forint, valamint a közmunkaprogram támogatása 1.058 ezer forint. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás a kulturális intézményben dolgozók béremelésére 8.838 ezer forint. Paksi Városi Múzeum Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás 2.300 ezer forint. Paksi Életfa Idősek Otthona 926 e Ft támogatást kapott a nyári diákmunka foglalkoztatására.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 90.737 ezer forint módosított előirányzat: 74.892 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 44.742 ezer forint, teljesítés: 59,74%)

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 74.892 ezer forintot, melynek teljesítése 44.742 ezer forint.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat:4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 90.084 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 90.084 ezer forint, teljesítés: 100,00%)

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 4.320 ezer forint

- Klasszikusok Pakson pályázat: 7.500 ezer forint

- PaksOn Zöld pályázat: 55.341 ezer forint

- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. pályázat (paksi zenekar fellépése a zentai községnapon): 1.820 ezer forint

- Nemzeti Művelődési Intézet (kulturális intézmények működési támogatása): 21.103 ezer forint

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 6.707.300 ezer forint, módosított előirányzat: 7.519.300 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.520.254 ezer forint, teljesítés: 100,01%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 6.707.300 ezer forint, módosított előirányzat: 7.353.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.353.619 ezer forint, teljesítés: 100,01%)

A helyi adók bevételei a 2021. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.719.207 ezer forint

- Telekadó: 271.597 ezer forint

- Magánszemélyek kommunális adója: 33.520 ezer forint

- Iparűzési adó: 5.329.295 ezer forint

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.330 ezer forint, teljesítés: 116,5%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevétele 2.330 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 2.300 ezer forint, módosított előirányzat: 164.300 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 164.305 ezer forint, teljesítés: 100%)

- igazgatási szolgáltatási díjak: 1.301 ezer forint

- egyéb bírság: 162.002 ezer forint

- talajterhelési díj: 1.002 ezer forint

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 639.859 ezer forint, módosított előirányzat: 709.094 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 713.861 ezer forint, teljesítés: 100,67%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 48.908 ezer forint, módosított előirányzat: 32.484 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 36.106 ezer forint, teljesítés: 111,2%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból realizált összeg jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 102.111 ezer forint, módosított előirányzat: 132.722 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 137.880 ezer forint, teljesítés: 103,9%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 92.688 ezer forint, módosított előirányzat: 148.283 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 147.227 ezer forint, teljesítés: 99,3%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit mutatja a sor.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 72.158 ezer forint, módosított előirányzat: 41.438 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 41.438 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 199.955 ezer forint, módosított előirányzat: 178.880 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 175.025 ezer forint, teljesítés: 97,8%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolást igénybe vevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 101.819 ezer forint, módosított előirányzat: 107.117 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 104.008 ezer forint, teljesítés: 97,1%)

Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 6.100 ezer forint, módosított előirányzat: 36.800 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 39.244 ezer forint, teljesítés: 106,6%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 8.120 ezer forint, módosított előirányzat: 28.120 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 29.232 ezer forint)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2021. évi teljesítés: 50 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2021. évi teljesítés: 1.256 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 8.000 ezer forint, módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.395 ezer forint, teljesítés: 119,8%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 47.869 ezer forint, módosított előirányzat: 49.210 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 28.749 ezer forint, teljesítés: 58,42%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 47.869 ezer forint, módosított előirányzat: 49.210 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 28.749 ezer forint, teljesítés: 58,4%)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. támogatási többlet visszafizetése: 19.948 ezer forint,

- MVM Zrt. Roszatom nemzetközi kommunikációs program megvalósítása: 7.000 ezer forint

- Benedek Elek Óvoda ERASMUS pályázat: 1.704 ezer forint

- Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum 1%-os SZJA felajánlása: 97 ezer forint

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 4.258.105 ezer forint, módosított előirányzat: 4.324.400 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 3.697.388 ezer forint, teljesítés: 85,5%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.638.319 ezer forint, módosított előirányzat: 3.499.717 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 3.374.888 ezer forint, teljesítés: 96,4%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 598.144 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 598.144 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- Belterületi utak, hidak, járdák felújítása: 38.758 ezer forint

- Csengey Dénes Kulturális Központ felújításának tervezése: 264.640 ezer forint

- Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása: 294.746 ezer forint

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.638.319 ezer forint, módosított előirányzat: 2.901.573 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.776.744 ezer forint, teljesítés: 95,7%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 2.638.319és módosított előirányzat: 2.651.865 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.527.036 ezer forint, teljesítés: 95,3%)

- E-busz beszerzés, töltőállomással: 1.656.941 ezer forint

- Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag: 30.066 ezer forint

- Kápolna utcai bölcsőde felújítása:829.663 ezer forint

- Paks Pákolitz István Városi Könyvtár Óriás Társasjáték pályázat: 6.838 ezer forint

- Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése: 3.528 ezer forint

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (módosított előirányzat: 249.708 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 249.708 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- Kulturális intézmények felhalmozási költségeinek támogatása: 3.897 ezer forint

- Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése: 129.896 ezer forint

- 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása: 115.915 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.392.183 ezer forint, módosított előirányzat: 581.083 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 247.707 ezer forint, teljesítés: 42,63%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 1.392.183 ezer forint, módosított előirányzat: 580.183 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 245.130 ezer forint, teljesítés: 42,3%)

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételét mutatja a sor.

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: 900 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.577 ezer forint)

Paks Város Önkormányzata, Paksi Polgármesteri Hivatal, Paksi Gyógyászati Központ, és Paks Életfa Idősek Otthona tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat 227.603 ezer forint, módosított előirányzat: 243.600 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 74.793 ezer forint, teljesítés: 30,70%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 15.603 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 15.825 ezer forint, teljesítés: 101,4%)

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 212.000 ezer forint, módosított előirányzat: 227.997 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 58.968 ezer forint, teljesítés: 25,9%)

- Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott támogatás a Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció-támfal építése: 12.970 ezer forint

- Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott támogatás a Hivatali vizesblokk és konyha felújítására: 30.000 ezer forint

- Új lakóterületek útépítése és közművesítése (Barackvirág utca): 15.551 ezer forint

- MVM PaZrt Teq One asztal vásárlásra: 445 ezer forint

9. Finanszírozási bevétel

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 7.209.448 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 1.166.081 ezer forint.

KIADÁSOK (1.1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 72,50%-os teljesítést mutat.

Költségvetési kiadások

I. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 85,20%-os teljesítést mutatnak.

II. A felhalmozási költségvetés teljesítése 56,61%.

A beruházások 5.308.183 ezer forint, a felújítások 1.153.400 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 90.817 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 1.163.963 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 3.719.817 ezer forint, módosított előirányzat 3.815.774 ezer forint, 2021. évi tény: 3.538.704 ezer forint, teljesítés: 92,74%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Egészségügyi ágazat

(eredetei előirányzat: 2.172.509 ezer forint, módosított előirányzat: 2.187.346 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.093.350 ezer forint, teljesítés 95,7%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 2.172.509 ezer forint, módosított előirányzat: 2.187.346 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.093.350 ezer forint 95,7%)

Az intézmény fő tevékenységét 2021. évben is Paks Város és vonzáskörzetének járóbeteg-szakellátása, valamint a részben ehhez kapcsolódó, idegen beruházásban létesült gyógyfürdő épület szakmai üzemeltetése adta, kiegészülve az alapellátás körébe tartozó egyes szolgáltatások biztosításával (egyes háziorvosi körzetek üzemeltetése, védőnői, iskolavédőnői ellátás biztosítása). Az intézmény a 2021. év folyamán is önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként végezte tevékenységét.

Az intézmény szakmai szervezeti egységeinek tevékenységét 2020-ban jelentős mértékben befolyásolta az év elején jelentkező Covid-19 vírus hatása és kezelése. 2020. március elejétől bevezetésre került a járványügyi veszélyhelyzet, amely júniusig fennált, majd 2020. szeptember elejétől ismételten a Covid-19 vírus második hulláma egyes szakmai feladatokat teljesen megbénított. Márciustól július elejéig zárva volt gyógyfürdő, szünetelt a fürdőgyógyászati szolgáltatás, valamint az egynapos sebészeti ellátás is, amelyek 2020. szeptember elejétől szintén a veszélyhelyzet miatt az év végéig teljesen szüneteltek és áthúzódott 2021. évre is. Ez a veszélyhelyzeti állapot nagy kihatással volt a fürdőgyógyászati, továbbá az egynapos sebészeti beavatkozások elvégzésére. A 2020. évi szüneteltetési állapota folytatódott 2021. évben is és júniusig eltartott. A nyár végén szeptember 7-től ismét elrendelték a fürdő- és gyógyfürdőszolgáltatások szüneteltetését, így közel 9 hónap kiesett ezen szolgáltatások bevételi oldalán, ugyanakkor a nyitáshoz, a tevékenységek újra indításához folyamatosan készenlétben kellett állni, biztostani kellett a működési feltételeket, amelyek a személyi juttatások és a dologi kiadások terén egy állandó készenlét biztosítását igényelte. A dologi kiadásoknál ezzel a kényszerszünettel történt jelentős megtakarítás a vegyszerfelhasználás és az energiafogyasztás terén, de a személyi juttatásoknál csak minimális a kiadási megtakarítás. Munkatársainkat a veszélyhelyzeti egészségügyi ellátáshoz átirányítottuk a triázshoz és a járóbetegek fogadásához, mert a szakrendelések zöme, az orvosoknál előforduló kisebb megbetegedések okozta szünetelést kivéve folyamatosan működtek, biztosítottuk a járóbeteg szakellátást.

Az intézmény egészség-szakmai tevékenységében az alábbi jelentős változások történtek 2020. évhez képest. Az alapellátásban továbbra is helyettesítéssel kellett megoldani az I. sz. gyermekorvosi körzetek feladatellátását a Paks, Deák F. u. 7. szám alatt. Az I.sz. gyermekkörzetbe tudtunk állandó helyettes gyermekorvost megbízási szerződéssel foglalkoztatni. A helyettesítést megbízási szerződéssel, az ellátásba bevont gyermekorvosok rotációjával tudtuk biztosítani.

A 2. sz. gyermekkörzetnél Bátai doktornő végleges nyugdíjba vonulása miatt az Önkormányzathoz visszaadott feladatellátást a praxisjog fennmaradása miatt a Képviselő-testület döntése értelmében a továbbiakban az Intézményünk által eü. szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott helyettes gyermekorvos látta el az év végéig, a praxisjog értékestéséig Dr. Korsós Judit gyermekorvos személyében és az ott dolgozó asszisztens tovább foglalkoztatásával.

A járóbeteg szakellátásban egyes szakterületeken a meglévő engedélyezett szakorvosi órák kihasználását és az igényelt betegforgalmat igazítani kellett a veszélyhelyzeti ellátáshoz, a központi ágazati iránymutatások szerint.

Az intézmény a járóbeteg szakellátás területén a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körébe tartozó lakosság számára. NEAK finanszírozáson felül a város működési támogatás formájában biztosította 2021. évben a zavartalan szakellátást. Ennek köszönhetően az intézmény 2021-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Az Intézmény a 2021. évi kiadási oldalon az eredeti előirányzat keretszámain belül, a működési bevételek vonatkozásában az eredeti költségvetést túllépve teljesített a NEAK finanszírozás tekintetében, és ennek okán a fenntartói intézményi finanszírozási keretét, a módosított önkormányzati támogatási előirányzatot nem használta fel. Ennek eredményeként az irányító szervi támogatásból kevesebb került igénybevételre.

A mozgásterápiás részlegben ellátott funkciókra 2021. évben is rányomta bélyegét a veszélyhelyzeti állapot és a koronavírus több lépcsős hullámainak megbetegedései és az ehhez kapcsolódó veszélyhelyzeti egészségügyi védelmi intézkedések az egészségügyért felelős miniszter, illetve az Operatív Törzs által hozott döntések értelmében.

A gyógyfürdő NEAK által finanszírozott szolgálatatásainak egy jelentős része a kötelező zárva tartás miatt nem valósulhatott meg, mert a kiírt kezelések felhasználási időhöz kötöttek (56 napon belül kell megkezdeni a kezeléseket, illetve folytatni azt. Ezért a NEAK felhívására a betegek részére a pandémia miatt igénybe nem vehető vagy vett és kifizetett már befizetett térítési díjakat a bevétel terhére vissza kellett fizetnünk. Abban az esetben is vissza kellett térítenünk a már megfizetett térítési díjat, ha a beteg igazolt betegsége miatt már nem tudta igénybe venni, vagy az idő előrehaladtával okafogyottá vált a kezelés elvégzése. Ez természetesen többletfeladatot jelentett a dolgozóinknak és a saját bevételeinket is hátrányosan befolyásolta. 2021. évben kerekítve félmillió forint volt az igénybe nem vett kezelések utáni térítési díj visszafizetés. A rekreációs fürdőgyógyászati kezelések befizetett, de még igénybe nem vett szolgáltatások, - általában megváltott bérletekről van szó - térítési díját kérelemre szintén visszafizettük, de a többség esetében meghosszabbítottuk a bérlet felhasználási idejét a rá vonatkozó időtartam alapján, amelyet később igénybe vettek a vendégeink. A pandémia hátrányosan érintette az MVM paksi Atomerőművel kötött rekreációs célú szolgáltatásokra megkötött szerződésünk teljesítését is, amelyet közös megegyezéssel meghosszabbítottunk és 2022. közepéig tudjuk biztostani a már megfizetett kezelések igénybevételét, amennyiben a veszélyhelyzeti állapot javulása azt lehetővé teszi. A fenntartó önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mellett célként fogalmazta meg az intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. Sajnos ez az ismert COVID-19 vírus okozta szolgáltatás szüneteltetése miatt nem teljesülhetett olyan mértékben, mint ahogyan azt szeretnénk elérni. Gazdálkodás területén a Gyógyfürdő épület használata, illetve a folyamatos üzemeltetéshez és karbantartásához szükséges szerződéses háttér biztosított, ennek eredményeként az idő alatt, amíg működhettünk, addig az üzemeltetés zavartalan volt.

2021. évben folytattuk a Barátság útja 2. szám alatti II. sz. rendelőintézet belső felújítását, amelynek eredményeként 3 új szakrendelőt és a földszinti várót és vizes helyiségeit is felújítottuk, korszerűsítettük.

Az intézmény humánerőforrás gazdálkodását jelentős mértékben érintette és befolyásolta a 2020. évi C. törvény és annak végrehajtási rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról, amelynek rendelkezéseit 2021. március 1-től kell alkalmazni Intézményünk tevékenysége során. Különösen a nem saját dolgozóink között, hanem a közreműködő szakorvosok és speciális egészségügyi területen folytatott szakmák szakdolgozói esetében váltott ki kedvezőtlen fogadtatást a jogszabály alkalmazása. Intézményünkben mindössze 2 fő esetében kellett a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni azért, mert az illető szakdolgozók nem vállalták az új jogviszonyban szabályozott feltételeket. A közreműködők közül viszont hat fő aktív korú szakorvost, amelyből három fő részmunkaidős és 6 fő nyugdíj mellett részmunkaidőben dolgozó szakorvost és egy fő szakdolgozót sikerült egészségügyi szolgálati jogviszonyba foglalkoztatni, amelynek előnye, hogy az intézmény bértámogatást is igényelhet utánuk, nem csak a tevékenység teljesítményfinanszírozása nyújt bevételi forrást az adott szakterületre. Az intézmény költségvetésében engedélyezett létszám év közben az éveleji kezdő létszámhoz képest az új szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakkal és az év közbeni feladatmódosulások miatt 166 főre változott.

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 604.463 ezer forint, módosított előirányzat: 659.758 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 638.551ezer forint: 96,8%)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 401.646 ezer forint, módosított előirányzat: 449.065 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 433.671 ezer forint: 97,23%.)

A működési költségvetési kiadások 96,6%-os teljesítést mutatnak. 249.718 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot, valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,7%-os teljesítést mutat, 40.911 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 126.832 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, pandémia miatti anyagköltségek, valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 13.494 ezer forint a felújítási kiadási soron 1.676 ezer forint teljesítés történt.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 63,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

(eredeti előirányzat: 202.817 ezer forint, módosított előirányzat: 210.693 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 204.880 ezer forint: 97,24%.)

A működési költségvetési kiadások 97,24%-os teljesítést mutatnak. 142.233 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 25.060 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 34.160 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitáskihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A beruházások soron 320 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 109.728 ezer forint bölcsőde támogatása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 53,56%-a.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 697.945 ezer forint, módosított előirányzat: 679.189 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 583.572 ezer forint 85,9%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 465.062 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 92.634 ezer forint. A feladatalapú támogatás 80,0%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 302.658 ezer forint, módosított előirányzat: 303.999 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 246.458 ezer forint 81,07%)

A működési költségvetési kiadások 81,13%-os, a felhalmozási kiadások 66,58%-os teljesítést mutatnak. 164.291 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84,7%-os teljesítést mutat. (27.914 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 52.441 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 793 ezer forint a teljesítés.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 395.287 ezer forint, módosított előirányzat: 375.190 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 337.114 ezer forint, 89,85%)

A működési költségvetési kiadások 89,94%-os, a felhalmozási kiadások 63,1%-os teljesítést mutatnak. 236.943 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,4%-os teljesítést mutat, 40.171 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 57.065 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 781 ezer forint teljesítés történt.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 244.900 ezer forint, módosított előirányzat: 289.481 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 223.231 ezer forint, 77,1%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 47.748 ezer forint támogatást kap a város.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 81.512 ezer forint, módosított előirányzat: 115.190 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 83.285 ezer forint, 72,3%)

A működési költségvetési kiadások 72,1%-os, a felhalmozási kiadások 73,66%-os teljesítést mutatnak. 45.737 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,9%-os teljesítést mutat, 7.202 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 15.742 ezer forint, mely tartalmazza a rezsi költségeket és egyéb kifizetéseket.

A beruházások soron 10.878 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 73,7%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2021. évben 13 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 163.388 ezer forint, módosított előirányzat: 174.291 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 139.946 ezer forint, 80,29%)

A működési költségvetési kiadások 79,79%-os, a felhalmozási kiadások 98,58%-os teljesítést mutatnak. 90.770 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,0%-os teljesítést mutat, 10.300 ezer forint. Alacsony teljesítés oka, hogy 2021. évben járulékkedvezményt kaptak a covid miatt.

A dologi kiadások teljesítése 34.306 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások soron 4.570 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 98,6%-os teljesítést mutat.

A Paksi Városi Múzeum a 2021. évben 25 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 1.010.622 ezer forint, módosított előirányzat: 1.029.837 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 976.976 ezer forint 94,9%)

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, közterület felügyelet) kiadásait a 15. mellékletben mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 931.250 ezer forint, módosított előirányzat: 944.805 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 901.769 ezer forint, teljesítés: 95,4%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2021. évi teljesítés 98,8%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 92,1%.

A dologi kiadások 97,5%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 50,4%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 45.450 ezer forint, módosított előirányzat: 49.130 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 44.934 ezer forint, teljesítés: 91,5%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 91,5%.

A személyi juttatások teljesítése 91,3%-ot mutat, a járulékok teljesítése 97,2%-ra teljesült. A dologi kiadásai 0,7%-os pénzügyi teljesítést mutat.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 21.922 ezer forint, módosított előirányzat: 23.902 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 22.837 ezer forint, teljesítés: 95,5%)

A személyi juttatások 95,0%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-os, a dologi kiadások 99,9%-os teljesítést tartalmaznak.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

(eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.436 ezer forint, teljesítés: 62,0%)

A személyi juttatások 96,0%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,2%-os teljesítést mutatnak. Dologi kiadás nem történt 2021. évben.

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 14. mellékletben mutatjuk be.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.687.148 ezer forint, módosított előirányzat: 2.719.936 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.534.001 ezer forint, teljesítés 93,2%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 91,0%-os, a munkaadót terhelő járulékok 75,5%-os teljesítést mutatnak a 2021. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 263.480 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 99,6%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 1.479.607 ezer forint.

A beruházási soron 98,6%-os teljesítés mutatkozik.

2021. évben támogatásban részesült a Protheus Holding Zrt 23.100 e Ft-ot, a Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. 133.076 e Ft-ot, a Paksi Közlekedési Kt. működési támogatást 229.003 e Ft-ot kapott.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 30.000 ezer forint, módosított előirányzat: 38.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 36.059 ezer forint, teljesítés 94,9%)

A tétel tartalmazza a Nagyadózói fogadás, március 15. ünnepség, Pro Urbe, Tisztes Polgár díj átadás, Város napja programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Duna-parti esték programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 13.769 ezer forint, módosított előirányzat: 13.437 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 12.654 ezer forint, teljesítés: 94,2%)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt- vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 35.390 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 31.323 ezer forint, teljesítés: 88,5%)

A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

- rendezvények marketingje

- programajánlók

- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)

- turisztikai információs iroda működtetése

- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti előirányzat: 20.350 ezer forint, módosított előirányzat: 23.335 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 23.231 ezer forint, teljesítés: 99,6%)

A kommunikációs feladatokra 23.231 ezer forint teljesítés történt:

- városi honlap frissítése, üzemeltetése

- a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése

- hirdetések a közösségi média felületein

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 5.319 ezer forint, módosított előirányzat: 13.166 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.260 ezer forint, teljesítés: 47,5%)

Az előterjesztésben 8.777 ezer forint összeget terveztünk működési kiadásokra: tisztítószerekre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2021. évi teljesítés: 69,4%, 6.088 ezer forint. Beruházási és felújítási kiadásokra 4.389 ezer forint előirányzatot terveztünk, 172 ezer forint teljesítés történt. Áthúzódó beruházás és felújítás miatt alacsony a teljesítés, 2022. évben fog realizálódni.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 23.145 ezer forint, módosított előirányzat: 15.860 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 14.280 ezer forint, teljesítés: 90,0%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2021. évi pénzügyi teljesítés: 90,0%.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 3.989 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.842 ezer forint, teljesítés: 46,2%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 20.000 ezer forint, módosított előirányzat: 27.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 23.543 ezer forint, teljesítés: 87,2%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 27.000 ezer forint keretösszeget, melyből 23.543 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 61.998 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 51.714 ezer forint, teljesítés: 83,41%)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2021. évben 51.714 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 108.030 ezer forint, módosított előirányzat: 191.987 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 176.451 ezer forint, teljesítés: 91,9%)

A szociális feladatok ellátását a Humán Osztály Szociális Csoportja végzi. 2021. december 31-én 1 osztályvezető és 1 csoportvezető irányításával 4 fő ügyintéző végezte munkáját a Szociális Csoportban.

Szociális gondoskodás (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 549.921 ezer forint, módosított előirányzat: 622.480 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 586.505 ezer forint, teljesítés: 94,2%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 2.400 ezer forint 2021. évi teljesítés: 756 ezer forint, teljesítés: 31,5%)

(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 1.200 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 643 ezer forint, teljesítés: 53,6%)

A rendszeres nevelési segély anyagi segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.

A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik.

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

2021-ben 37 család 39 gyermeke részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 955 ezer forint, teljesítés: 53,1%)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.

2021-ben 3 fő részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 37.000 ezer forint, módosított előirányzat: 32.950 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 27.921 ezer forint, teljesítés: 84,7%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátralékkezelési támogatást és a krízistámogatást is.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).

2021-ben 995 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.600 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.599 ezer forint, teljesítés: 61,5%)

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent. 2021-ben 19 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.371 ezer forint, teljesítés: 73,7%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, a lakás nagysága, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg.

A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítése útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

2021-ben 328 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltelevíziótámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 179 ezer forint, teljesítés:35,8%)

A kábeltelevízió minimum-, illetve alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.

2021-ben 15 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.390 ezer forint, teljesítés: 59,8%)

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

2021-ben 62 család 82 gyermeke részesült ellátásban.

(1.9) Diákbérlet (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 598 ezer forint, teljesítés: 23,9%)

A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80%-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

2021-ben 142 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.980 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.976 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra

- a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és

- az alacsony jövedelműek teljes mentessége

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

2021-ben 1019 fő részesült ebben a támogatásban.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti előirányzat: 350 ezer forint, módosított előirányzat: 420 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 417ezer forint, teljesítés: 99,3%)

Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.

2021-ben 3 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszertámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.983 ezer forint, teljesítés: 66,1%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

2021-ben 82 fő részesült ebben a támogatásban.

(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 146 ezer forint, teljesítés: 9,7%)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

2021-ben 2 köztemetés volt (a második köztemetés költsége 2022. év elején került utalásra).

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.445 ezer forint, teljesítés: 61,1%)

Paks Város Önkormányzata 2000 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 15 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi ajándékcsomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.119 ezer forint, teljesítés: 53,0%)

Az Önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást (ajándékcsomagot) nyújt a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

2021. karácsonyán 538 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándékcsomagban.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 250 ezer forint, teljesítés: 25,0%))

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható, 250.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön formájában.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2021. évben kifizetés nem történt.

(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.200 ezer forint, teljesítés: 48,0%)

Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2021. évben 2 család részesült támogatásban.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 40,0%)

A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.) (eredeti előirányzat: 465.071 ezer forint, módosított előirányzat: 537.630 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 527.757 ezer forint, teljesítés: 98,2%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza, valamint a normatíva átadást.

Városüzemeltetés (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.466.310 ezer forint, módosított előirányzat: 2.574.976 ezer forint, 2021 évi teljesítés: 2.171.970 ezer forint, teljesítés: 84,3%)

((1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 131.700 ezer forint, módosított előirányzat: 133.473 ezer forint, 2021.évi teljesítés: 129.606 ezer forint, teljesítés: 97,1%)

A 2021. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak:

- Gépi úttisztítás

- Nyilvános WC-k üzemeltetése

- Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

- Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 385.462 ezer forint, módosított előirányzat: 393.834 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 351.931 ezer forint, teljesítés: 89,4%).

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- közterületi rovaritás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza a parkok vízdíját kaszálási díjat szökőkutak áramdíját és a szökőkutak üzemeltetését, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

A 351.931 ezer forintos teljesítés tartalmazza a támogatási szerződés szerinti kifizetés összegét 306.711 ezer forintot és a 2021. évi vállalkozási szerződés alapján kifizetett összegeket.

(3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 85.906 ezer forint, módosított előirányzat: 132.115 ezer forint, 2021. évi. teljesítés: 127.072 ezer forint, teljesítés: 96,2%)

Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 132.115 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 127.072 e Ft 96,2%-os teljesítést mutat.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti előirányzat: 138.352 ezer forint, módosított előirányzat: 119.526 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 108.769 ezer forint, teljesítés: 91,0%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50%-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2021. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 91,0%

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 8.752 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 8.570 ezer forint, teljesítés: 97,9%)

Az 8.752 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2021. évben 8.570 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 93.955 ezer forint, módosított előirányzat: 80.879 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 61.538 ezer forint, teljesítés: 76,1%)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. Teljesítés: 76,1%

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 40.953 ezer forint, módosított előirányzat: 40.699 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 26.578 ezer forint, teljesítés: 65,3%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, teljesítés 65,3%.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 153.375 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 141.699 ezer forint, teljesítés: 92,4%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 141.699 ezer forint támogatás kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 119.164 ezer forint, módosított előirányzat: 113.844 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 88.388 ezer forint, teljesítés: 77,6

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása
Vasúti aluljárók karbantartása
Városi berendezések karbantartása és fenntartása
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása
Toronyórák és közterületi órák karbantartása
Választásnál használatos fülkék karbantartása
Kisebb munkák általános tartaléka
Városgondnoki feladatok

Városgazdálkodási feladatok ellátása

Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.

(10) Állategészségügy (eredeti előirányzat: 15.842 ezer forint, módosított előirányzat: 16.471 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 14.750 ezer forint, teljesítés: 89,6%)

E feladatok költségigényének (16.471 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása
Kutya toalettek üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szúnyogirtás (eredeti előirányzat: 255 ezer forint, módosított előirányzat: 6.859 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 5.560 ezer forint, teljesítés: 81,1%)

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 5.560 ezer forint volt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 204.575 ezer forint, módosított előirányzat: 219.343 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 196.520 ezer forint, teljesítés: 89,6%

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

- szociális helyzet alapján bérelhető lakások 52 db

- elő-takarékossághoz kötött bérlakások 35 db

- szociális helyzet alapján vagy elő-takarékossághoz kötötten

bérbeadható 55 db

- költségalapon meghatározott lakbérű lakások 15 db

- közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások 15 db

- szükséglakások 0 db

összesen: 172 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 250.827 ezer forint, módosított előirányzat: 229.969 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 211.842 ezer forint, teljesítés: 92,1%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díjak előirányzat is szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.

(16) Kompok, révek felújítása

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 85.540 ezer forint, módosított előirányzat: 105.540 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 89.577 ezer forint, teljesítés: 84,9%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 13.040 ezer forint, módosított előirányzat: 14.245 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 14.194 ezer forint, teljesítés: 99,6%)

A 2021. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A 2021. évi teljesítés 14.194 ezer forint.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 7.218 ezer forint, módosított előirányzat: 7.210 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.209 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (7.210 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2021. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Teljesítés 100,0%.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 67.153 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 63.374 ezer forint, teljesítés: 94,4%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 67.153 ezer forintot terveztünk. A 2021. évi pénzügyi teljesítés 94,4%-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.105 ezer forint, teljesítés: 30,5%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 19.629 ezer forint, módosított előirányzat: 20.759 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 19.175 ezer forint, teljesítés: 92,4%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 19.175 ezer forint, teljesítés: 92,4%

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 270 ezer forint, teljesítés 5,4%)

A 2021. évi teljesítés a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alappal kötött 2020. évi támogatási szerződés áthúzódó kiadásai.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat:15.000 ezer forint, 2021. évi. teljesítés: 14.950 ezer forint, teljesítés: 99,7%)

A Paks FM rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés, és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 99,7%-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 23.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 10.921 ezer forint, teljesítés: 47,5%)

A 23.000 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése. Teljesítése: 47,5%

(30) Parlagfű elleni védekezés (módosított előirányzat: 285 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 283 ezer forint, teljesítés: 99,3%)

A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

2021. évi teljesítés: 283 ezer forint.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 548 ezer forint, teljesítés: 94,5%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2021. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 548 ezer forint.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti előirányzat: 6.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.460 ezer forint, 2010. évi teljesítés: 6.459 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A soron 6.460 ezer forint kiadási előirányzat és teljesítés jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 161.010 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 76.042 ezer forint, teljesítés: 47,2%)

A 161.010 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását. A kifizetés a 2022. évben fog realizálódni.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti előirányzat: 9.000 ezer forint, módosított előirányzat: 10.080 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 10.076 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

10.080 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 100,0%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(43) 2021. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 45.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 22.113 ezer forint, teljesítés: 49,1%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2021. évben 22.113 ezer forint kifizetés történt.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 364.401 ezer forint, módosított előirányzat: 368.197 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 312.015 ezer forint, teljesítés: 84,7%)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása

- intézmények játszótereinek fenntartása

- intézmények takarítása

- oktatási intézmények üzemeltetése

- intézmények karbantartása

- intézmények felújítása

- gyermekétkeztetés költségei

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 46.631 ezer forint, módosított előirányzat: 46.318 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 35.836 ezer forint, teljesítés: 77,4%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor, valamint a Volánbusz Zrt. 2020.IV. negyedévi és 2021.I. negyedévi veszteségkiegyenlítését, szerződés alapján.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A pénzeszköz felhasználás az alábbi tartalommal történt:

- rendezvényszervezés a Puttonyos és a Kávé, Bor és Pálinka Fesztiválokon

Támogatások (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 745.556 ezer forint, módosított előirányzat: 759.099 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 738.641 ezer forint, teljesítés: 97,3%)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 215.379 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 215.379 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 215.379 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 160.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 160.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2021. évben 160.000 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 189.693 ezer forint, módosított előirányzat: 205.236 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 205.236 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2021. évre a szükséges finanszírozás 205.236 ezer forint, melynek teljesítése 205.236 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A sportegyesület támogatására 2021. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk. Teljesítés: 11.492 ezer forint.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.750 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint, 2021. évben 6.750 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2.274 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 18.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást Teljesítés 100,0%

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk. Teljesítés: 100,0%

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2021. évi. teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A város az egyesület működtetéséhez 2021-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 50.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 50.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)

2021. évben 50.000 ezer forint került kifizetésre.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A teljesítés 100,0%-ot mutat.

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2021. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.835 ezer forint, teljesítés: 28,4%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 10.000 ezer forintra terveztük. 2021. évben 2.835 ezer forint kifizetés történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 18.000 ezer forint, teljesítés: 90,0%)

Letelepedési támogatási soron 20.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 18.000 ezer forint.

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 5.040 ezer forint, teljesítés:48,0%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 10.500 ezer forint előirányzat szerepel ezen a soron. 2021. évben 5.040 ezer forint kifizetés történt.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 13.167 ezer forint, teljesítés: 82,3%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk, és fizettünk ki.

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)

(2021. évi teljesítés 2.476.811 ezer forint)

A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat kivitelezésének 2021. évi kiadásai 13.942 ezer forint. 2021. évben Eu-s forrást nem kaptunk, az önerő mértéke 13.492 ezer forint.

E-busz beszerzés, töltőállomással kivitelezés 2021. évi kiadásai 1.709.653 ezer forintot mutat, 2021. évben Eu-s forrás 1.656.941ezer forint, az önerő mértéke 52.712 ezer forint.

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat 2021. évi kiadásai 107.561 ezer forint. Az EU-s támogatás mértéke 30.066 ezer forint, sajáterő: 77.495 ezer forint.

Kápolna utca bölcsőde felújítása pályázat 622.153 ezer forint teljesítést mutat. EU-s forrás bevétele: 829.663 ezer forint a 2021. évben.

Nyitott Paks MMIA-2.2.16/7-2019-00001 sz. pályázat 16.941 ezer forint kiadást realizált a 2021. évben. Pályázati támogatás nem kaptunk, önerő mértéke: 16.941 ezer forint.

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázat 2021. évi teljesítése: 6.561 ezer forint volt.

Fejezeti kezelésű támogatások és kiadásai (8.1. melléklet)

(2021. évi teljesítés: 1.557.474 ezer forint)

Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése 2021. évi kiadásai 252.035 ezer forint. Ez a támogatás a 2021. évben lezárult.

Elektromos töltőállomás kiadása: 366 ezer forint

Paks Város fejlesztése 55.436 ezer forint teljesítés történt.

Óvárosi közterületek rekonstrukciója 478.031 ezer forint kiadás teljesült. A támogatás lezárult.

Ebrendészeti telep létesítése, projektnél 2021.évben kiadás nem teljesült.

Közterületi fejlesztések tervezési munkái 34.163 ezer forint kiadás teljesült.

Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése támogatás 129.152 ezer forint teljesítést történt

Elektromos busz járműtelep létesítése: 542.407 ezer forint kiadás volt 2021. évben.

Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése projektnél 2021. évben kiadás nem teljesült.

Klasszikusok Pakson pályázat kiadása 1.930 ezer forint volt, bevétel 7.500 ezer forint.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 6.477 ezer forint teljesítés történt, támogatási bevétel 38.758 ezer forint volt.

PaksOn Zöld program kiadása 54.579 ezer forint, bevétele: 55.341 ezer forintban teljesült.

A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása pályázatnál kiadás nem történt, bevétel 264.640 ezer forint teljesült.

4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása 2.897 ezer forint kifizetés teljesült, támogatási bevétel 115.915 ezer forint volt.

Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése támogatása 2021. évben kifizetés nem történt, 2022. évben fog realizálódni a teljesítés. Bevétele 129.896 ezer forint volt.

Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása teljesítés nem történt, bevétele 294.746 ezer forint volt.

Beruházások (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.100.550 ezer forint, módosított előirányzat: 1.762.345 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.149.628 ezer forint, teljesítés: 65,23%)

A költségvetési rendelet 6. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2021. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

Felújítások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 227.674 ezer forint, módosított előirányzat: 565.317 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 378.060 ezer forint, teljesítés: 66,88%)

A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 66,88%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 47.400 ezer forint, módosított előirányzat: 54.485 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 54.485 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos, illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 100%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (14.1 melléklet)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 14.2 mellékletben a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Polgármester Gazdasági Bizottság hatáskörében döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.163.963 ezer forint

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az 11. mellékletben a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 13. mellékletben.

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

20. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

21. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.

A 21.1 mellékletben mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A 23. jelű melléklet mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét és a kedvezmények összegét.

A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2021. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2021. évi költségvetési maradványt.

A 26. melléklet tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 26.1 jelű melléklet 2021. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 26.2-as melléklet Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 5.440.975.726 ezer forint, melyből a 2021. évi költségvetési rendelet összeállításakor 5.200.000.000 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A vagyoni helyzetet a 25-25.4 számú mellékletek mutatják be.

A mérleg főösszeg 1,11%-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 25. melléklet tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya 5,63%-os. A 2021. évben az immateriális javak 48,62%-kal növekedett, a tárgyi eszközök 6,11%-kal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök 13,05%-kal csökkent.

A forgóeszközök növekedési aránya 1007,55%-os. A tárgyévben a készletek értéke 1007,55%-kal növekedett.

Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 58,94%-ot a 2021. évben 58,15%-ot mutat.

Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2020. évre vonatkozó 5,83%-os arányszám csökkent a 2021. évre 2,39%-ra.

Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva.

2020. évben 76,9%, 2021. évben 72,6% 4,3%-os csökkenést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2021. december 31-én 5.735.015 ezer forint.

A 23. melléklet mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére