Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/1991. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Város Tanácsa egyes tanácsrendeleteinek hatályon kívül helyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Közgyűlése a Pécs Megyei Város Tanácsa

- 1978. évi 2. sz. T. rendeletét a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe emlékérem alapításáról és adományozásáról

- a többször módosított 1966. évi I. sz. T. rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról;

- az 1986 évi 8. sz. T. rendeletét a lakóbizottságokról

- az 1990. évi 10. sz. T. rendeletét Hird-Somogy-Vasas településeken városi elöljáróságok létesítéséről

- 1989. évi I. sz. T. rendeletét az ügyfélfogadásról és ügyfélszolgálatról

hatályon kívül helyezi.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Krippl Zoltán s. k. dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére