Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/1993. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a közüzemi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásáról * 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az ugyanezen jogszabályhely 79. § b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel az 1991. évi XXXIII. tv. 38. § (1) bekezdésére - Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletet alkot az önkormányzati tulajdonba került közüzemi vállalatok vagyonával kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásáról.

1. § A Közgyűlés a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat,

Pécsi Távfűtő Vállalat,

Pécsi Vízmű,

Pécsi Ingatlankezelő Vállalat és a

Kertészeti és Parképítő Vállalat

önkormányzati tulajdonba átadott - 1991. december 31-i vagyonmérleg és vagyonleltár adatai szerinti - vagyonának a jelen önkormányzati rendelet 1-6. sz. mellékletében megjelölt részét, az ott szereplő tartalommal és rendelkezési jogra vonatkozó megkötéssel - az 53/1993. (III. 11.) sz. határozatban és mellékleteiben foglaltakkal - üzemeltetésre az adott vállalatra rábízza, kivéve az értékpapírokat és ingatlanokat, mivel azt saját maga hasznosítja.

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a vállalati gazdálkodással összefüggő rendelkezéseit azonban az egyes vagyonátadások időpontjaira visszamenő hatállyal kell alkalmazni. Az egyes vagyonátadások időpontját jelen rendelet 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

1. sz. melléklet

1. A vállalat neve: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat

székhelye: Pécs, Siklósi út 92.

2. Az Önkormányzatnak átadott vagyon:

- a Bm.-i Vagyonátadó Bizottság határozatának száma: 50.184/1991.

- vagyonátadás napja: 1992. július 26.

- a vagyon értéke [1991. dec. 31.-i vagyonleltár és vagyonmérleg szerint]: 161.870 eFt.

3. A 2. pontban megjelölt vagyonból a vállalatra rábízott vagyonérték: 111.705 eFt

4. A 2. pontból a 3. pontban megjelölt vagyonrábízás után az Önkormányzatnál maradó vagyonérték: 50.165 eFt.

[részletezve ld. 6. sz. melléklet]

5. Az éves gazdálkodási eredmény alapján jelentkező adózott nyereség önkormányzat felé történő elszámolása után fennmaradó részét a tulajdonos nem vonja el, de felhasználása elsődlegesen műszaki fejlesztési célú lehet. Fent meghatározott célon belül 1 millió Ft erejéig az igazgató dönt a felhasználás módjáról, e feletti összeg esetében a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Ettől eltérő cél megvalósításáról a Közgyűlés határozatban rendelkezhet.

6. A vállalatra bízott immateriális javak, gépek, berendezések járművek, tárgyi eszközök stb. amelyek 5 millió Ft-os értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft feletti értékhatár esetén a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával idegeníthetők el és terhelhetők meg.

2. sz. melléklet

1. A vállalat neve: Pécsi Távfűtő Vállalat

székhelye: Pécs, Tüzér u. 18/20.

2. Az Önkormányzatnak átadott vagyon:

- a Bm.-i Vagyonátadó Bizottság határozatának száma: 50.790/1992.

- vagyonátadás napja: 1992. november 13.

- a vagyon értéke [1991. dec. 31-i vagyonleltár és vagyonmérleg szerint]: 2.252.842 eFt.

3. A 2. pontban megjelölt vagyonból a vállalatra rábízott vagyonérték: 911.576 eFt.

4. A 2. pontból a 3. pontban megjelölt vagyonrábízás után az Önkormányzatnál maradó vagyonérték: 1.341.266 eFt.

[részletezve ld. 6. sz. melléklet]

5. Az éves gazdálkodási eredmény alapján jelentkező adózott nyereség önkormányzat felé történő elszámolása után fennmaradó részét a tulajdonos nem vonja el, de felhasználása elsődlegesen műszaki fejlesztési célú lehet. Fent meghatározott célon belül 1 millió Ft erejéig az igazgató dönt a felhasználás módjáról, e feletti összeg esetében a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Ettől eltérő cél megvalósításáról a Közgyűlés határozatban rendelkezhet.

6. A vállalatra bízott immateriális javak, gépek, berendezések járművek, tárgyi eszközök stb. amelyek 5 millió Ft-os értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával idegeníthetők el és terhelhetik meg.

3. sz. melléklet

1. A vállalat neve: Pécsi Vízmű

székhelye: Pécs, Nyugati Ipari út 8.

2. Az Önkormányzatnak átadott vagyon:

- a Bm.-i Vagyonátadó Bizottság határozatának száma: 50.210/1991.

- vagyonátadás napja: 1992. december 30.

- a vagyon értéke [1991. dec. 31-i vagyonleltár és vagyonmérleg szerint]: 3.249.206 eFt.

3. A 2. pontban megjelölt vagyonból a vállalatra rábízott vagyonérték: 579.314 eFt.

4. A 2. pontból a 3. pontban megjelölt vagyonrábízás után az Önkormányzatnál maradó vagyonérték: 2.669.892 eFt.

[részletezve ld. 6. sz. melléklet]

5. Az éves gazdálkodási eredmény alapján jelentkező adózott nyereség önkormányzat felé történő elszámolása után fennmaradó részét a tulajdonos nem vonja el, de felhasználása elsődlegesen műszaki fejlesztési célú lehet. Fent meghatározott célon belül 1 millió Ft erejéig az igazgató dönt a felhasználás módjáról, e feletti összeg esetében a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

6. A vállalatra bízott immateriális javak, gépek, berendezések járművek, tárgyi eszközök, stb. amelyek 5 millió Ft-os értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával idegeníthetők el és terhelhetők meg.

4. sz. melléklet

1. A vállalat neve: Pécsi Ingatlankezelő Vállalat

székhelye: Pécs, Rákóczi út 55.

2. Az Önkormányzatnak átadott vagyon:

- a Bm.-i Vagyonátadó Bizottság határozatának száma: 50.308/1992.

- vagyonátadás napja: 1992. június 8.

- a vagyon értéke [1991. dec. 31.-i vagyonleltár és vagyonmérleg szerint]: 384.269 eFt.

3. A 2. pontban megjelölt vagyonból a vállalatra rábízott vagyonérték: 232.607 eFt.

4. A 2. pontból a 3. pontban megjelölt vagyonrábízás után az Önkormányzatnál maradó vagyonérték: 151.662 eFt.

[részletezve ld. 6. sz. melléklet]

5. A vállalatra bízott immateriális javak, gépek, berendezések, járművek, tárgyi eszközök stb. értékre való tekintet nélkül, csak a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával idegeníthetők el, terhelhetők meg.

6. A vállalat igazgatója a rendes gazdálkodás körébe tartozó működés tekintetében - a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 399/1992. (XI. 19.) sz. határozata 2. pontjára figyelemmel - vállalati biztos felügyelete mellett járhat el.

5. sz. melléklet

1. A vállalat neve: Kertészeti és Parképítő Vállalat

székhelye: Pécs, Siklósi út 79.

2. Az Önkormányzatnak átadott vagyon:

- a Bm.-i Vagyonátadó Bizottság határozatának száma: 50.380/1992.

- vagyonátadás napja: 1992. június 26.

- a vagyon értéke [1991. dec. 31.-i vagyonleltár és vagyonmérleg szerint]: 165.872 eFt.

3. A 2. pontban megjelölt vagyonból a vállalatra rábízott vagyonérték: 77.220 eFt.

4. A 2. pontból a 3. pontban megjelölt vagyonrábízás után az Önkormányzatnál maradó vagyonérték: 88.652 eFt.

[részletezve ld. 6. sz. melléklet]

5. Az éves gazdálkodási eredmény alapján jelentkező adózott nyereség önkormányzat felé történő elszámolása után fennmaradó részét a tulajdonos nem vonja el, de felhasználása elsődlegesen műszaki fejlesztési célú lehet. Fent meghatározott célon belül 1 millió Ft erejéig az igazgató dönt a felhasználás módjáról, e feletti összeg esetében a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Ettől eltérő cél megvalósításáról a Közgyűlés határozatban rendelkezhet.

6. A vállalatra bízott immateriális javak, gépek, berendezések járművek, tárgyi eszközök. stb. amelyek 5 millió Ft-os értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával idegeníthetők el és terhelhetők meg.


  Vissza az oldal tetejére