Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/1993. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Gábor Jenő festőművész, valamint pécsi professzorok emléktáblájának elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezésére hozzájárul Gábor Jenő festőművész tiszteletére emléktábla elhelyezéséhez a Szent István tér és az Esze Tamás u. sarkán lévő ház falán.

2. § Janus P. Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudomány Egyetem és a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezése alapján hozzájárul a Vargha Damján u. 4. sz. alatti /volt egyetemi tanárok bérháza/ ház falán az ott lakott professzorok emlékére elhelyezendő emléktábla elhelyezéséhez.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Krippl Zoltán s. k. Dr. Farkas Károly
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére