Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/1993. (X. 1.) önkormányzati rendelete

az Aradi Vértanuk útján Lázár Vilmos, Nagy Sándor József, Török Ignác, Leiningen-Westerburg Károly gróf tábornokok szobrának elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „ARADI VÉRTANÚK SZOBRAI ALAPÍTVÁNY” által a városnak felajánlott Rétfalvi Sándor szobrászművész - Lázár Vilmos és Nagy Sándor József honvédtábornokokat, Sütő Ferenc szobrászművész - Török Ignác honvédtábornokot, Trischler Ferenc szobrászművész - Leiningen-Westerburg Károly gróf honvédtábornokot ábrázoló szobrokat köszönettel elfogadja.

2. § A szobrok az Aradi Vértanúk úti oszlopsor emléktáblákkal már jelzett oszlopán kerülnek elhelyezésre.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Krippl Zoltán s.k. Dr. Farkas Károly s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére