Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/1994. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

a Bacsó Béla u. 4. sz. alatti volt villamos remiz épületén emléktábla elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pannon Volán RT és a Pécsi Tömegközlekedési RT kezdeményezésére hozzájárul a Pécs, Bacsó B. u. 4. sz. alatti épület falán a volt villamos remiz emlékére emléktábla elhelyezéséhez.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Krippl Zoltán s. k. dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére