Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/1995. (X. 1.) önkormányzati rendelete

az Aradi Vértanúk útján Láhner György tábornok és Kiss Ernő altábornagy szobrának felállításáról

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ARADI VÉRTANÚK SZOBRAI” Alapítvány által a városnak felajánlott

- Láhner György tábornokot és Kiss Ernő altábornagyot

ábrázoló szobrát köszönettel elfogadja.

2. § A szobrok az Aradi Vértanúk úti oszlopsor emléktáblákkal már jelzett oszlopán - kerülnek elhelyezésre.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Papp Béla s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére