Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/1995. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Pécs Mária u. 9. sz., a Pécsbányatelepi Kórház falán, továbbá a Pécs Vasasi Művelődési Ház falán emléktáblák elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bányavagyonhasznosító Rt, mint az Első Dunagőzhajozasi Társaság jogutódja kezdeményezésére

- a Pécs, Mária u. 9. sz. alatti ingatlan falán, melyet 100 éve építtetett az Első Dunagőzhajózási Társaság,

- a Pécsbányatelepi Kórház falán, mely az első Dunagőzhajózási Társaság Bányaigazgatóságának megbízásából 1916-ban épült,

- a Pécs, Vasasi Művelődési Ház (Vasas „D” u. 2. ingatlan) falán az Első Dunagőzhajózási Társaság Vasas-Bányaüzemének Bányamunkás Otthona a vasasi bányászok szellemi központja

emléktáblák elhelyezéséhez hozzájárul.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A távollévő dr. Farkas Károly jegyző helyett:
dr. Révész Mária s. k. dr. Pozsárkó István s. k.
alpolgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére