Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 67/1995. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécs, Szigeti u. 35. sz. alatti épület falán emléktábla elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata a Magyarországi Németek Pécsi Nemzetiségi Köre kezdeményezésére a Pécs, Szigeti u. 35. sz. alatti általános iskola egykori „Lakits laktanya” falán a Szovjetunióba elhurcolt német polgári lakosság emlékére alkotott emléktábla elhelyezéséhez hozzájárul.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Páva Zsolt s. k. dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére