Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/1996. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a Pécs-Somogyi temetőben emlékmű állításáról, valamint a vasasi templom falán elhelyezésre kerülő emléktábla elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécs-Somogyi temetőben emlékmű állításához, valamint a vasasi templom falán elhelyezésre kerülő emléktábla - melyek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza - hozzájárul.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Papp Béla s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

Melléklet a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi. 47. sz. rendeletéhez

A Pécs-somogyi temetőben állítandó emlékmű felirata:

EMLÉKÜL
A SOMOGYI BÁNYÁSZOKNAK,
AKIK
BÁNYASZERENCSÉTLENSÉGBEN
ÉLETÜKET VESZTETTÉK
BUCHMÜLLER ÁDÁM 1919.
NOVINECZ MÁTYÁS 1923.
PÁPA MIHÁLY 1935.
WILK KÁROLY 1937.
WEINTRAUT ÁDÁM 1942.
DEÁK JÓZSEF 1945.
SZALAI SÁNDOR 1947.
DEÁK GYULA 1949.
KITTL MÁTYÁS 1952.
BÖRÖCZ JÓZSEF 1953.
NEMES KÁROLY 1953.
PÓRA ISTVÁN 1954.
BAUER KONRÁD 1956.
PISZTER JÓZSEF 1956.
KIRÁLY ÁDÁM 1956.
ALBRECHT ISTVÁN 1962.
BOJTOR SÁNDOR 1963.
SPENGLER FERENC 1964.
PÁLFAI ANTAL 1968.
KOPA PÁL 1969.
ILLÉS MENYHÉRT 1973.
BARTÓK BÉLA 1986.
KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLÍTTATTA
BDSZ SOMOGYI NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET
MECSEKI BÁNYAVAGYON HASZNOSÍTÓ RT.
PÉCSI ERŐMŰ RT. - KŐSZÉNBÁNYA
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOMOGY RÉSZÖNKORMÁNYZATA ÉS LAKOSSÁGA
A PÉCS-VASASI TEMPLOM FALÁN ELHELYEZENDŐ EMLÉKTÁBLA FELIRATA
A VASASI BÁNYAÜZEM HALÁLOS BALESETET SZENVEDETT
HELYI LAKOSOK EMLÉKÉRE
LUKÁCS MIHÁLY 1878 KERTÉSZ LŐRINC 1945
FEKETE JÓZSEF 1900 VÖRÖS MIHÁLY 1947
KASZÁS FERENC 1915 MIETH JÓZSEF 1948
TAKÓ GYÖRGY 1920 BOCZ GYÖRGY 1953
FRITZ ALAJOS 1923 GERGELY JÁNOS 1954
HITZL JÁNOS 1923 KOVÁCS JÓZSEF 1954
SCHOTT PÉTER 1923 KOVÁCS MIHÁLY 1954
HERING JÓZSEF 1928 NÉMETH JÁNOS 1954
SCHIFFLER VINCE 1929 ZÁDORI ISTVÁN 1954
TÓTH MÁRTON 1929 GERGELY ISTVÁN 1956
ZSIVKOVITS MIHÁLY 1929 SCHILLER JÁNOS 1956
GUNGL ISTVÁN 1930 CS. KOVÁCS MIHÁLY 1962
HORVÁTH JÁNOS 1930 TÓTH JÁNOS 1962
MÉZNER JÁNOS 1930 ZSOMBOK MIHÁLY 1962
SZŰCS MIHÁLY 1938 KAKAS FERENC 1969
ALBERT GYÖRGY 1941 ORSÓS ISTVÁN 1978
LEIPOLD JÁNOS 1941 BOGDÁN FÁBIÁN 1984
HARTMANN PÉTER 1942 GÉMES ILLÉS 1986
ERDŐSI REZSŐ 1945 SZANDA LÁSZLÓ 1986

  Vissza az oldal tetejére