Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/1997. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

emléktáblák elhelyezéséről, illetve emléktábla áthelyezéséről

1. § A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy

Csikor Kálmán

Bukszár Béla

az 1956-os Pécsi Írócsoport, a Dunántúl Folyóirat Szerkesztősége és az 1956-os október-november-decemberi nagy pécsi tüntetések

Dr. Kertész Endre

Horváth Mihály

emlékére készített, a rendelet mellékletében meghatározott szövegű emléktáblák az ott megjelölt ház falán elhelyezésre kerüljenek.

2. § A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy dr. Faluhelyi Ferenc emléktáblája a Pécs, Hunyadi u. 52. sz. ház kerítésének oszlopáról a Pécs, Király u. 23-25. sz. épület Szent Mór utcai falára kerüljön áthelyezésre.

3. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Dr. Révész Mária s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

Melléklet a 28/1997. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Az emléktáblák felirata (1. §)

A Pécs, Alkotmány u. 14. sz. alatti ház falán:

Ebben a házban élt

CSIKOR KÁLMÁN

ezredes

(1910-1988)

Az 1956-os forradalom és szabadságharcban

Pécs katonai parancsnoka

Pécs város polgárai

1996

A Pécs, Ferencesek u. 42. sz. alatti ház falán:

Ebben a házban élt

BUKSZÁR BÉLA

ezredes

(1920-1983)

Az 1956-os forradalom és szabadságharcban

Pécs katonai parancsnokának helyettese

Pécs város polgárai

1996

A Pécs, Széchenyi tér 16-17. sz. alatti ház falán:

Ebben a házban tevékenykedett

1956-ban

a PÉCSI ÍRÓCSOPORT

és a DUNÁNTÚL c. folyóirat

szerkesztősége,

SZÁNTÓ TIBOR,

ÖRSI FERENC,

GALSAI PONGRÁC

és társaik.

A Széchenyi tér

volt a helyszíne

1956-ban

az októberi-novemberi-decemberi

nagy pécsi tüntetéseknek.

Pécs város polgársága

1996

A Pécs, Mátyás király u. 14. sz. alatti ház falán:

Ebben a házban élt

DR. KERTÉSZ ENDRE

(1906-1991)

ügyvéd, neves kisgazdapárti politikus,

1945-1947 között

Baranya megye főispánja,

1956-ban a

Baranya Megyei munkásság

Nemzeti Tanácsának elnöke

Pécs város polgárai

1996

A Pécs, Hungária u. 36. sz. alatti ház falán:

Ebben a házban élt

HORVÁTH MIHÁLY

(1903-1984)

tanár, karnagy, zeneszerző,

zenei szakíró,

a pécsi zenei élet jeles képviselője.

Pécs város polgárai

1996


  Vissza az oldal tetejére