Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/1997. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

Nendtvich Andor emléktáblájának elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Nendtvich Andor polgármester emlékére a Városháza félemeletén, a lift felőli oldalon található boltíves ablakmélyedésben emléktáblát helyez el.

2. § (1) Az emléktábla anyaga: márvány, mérete 70 x 60 cm

(2) Az emléktábla felső harmadában Pécs Megyei Jogú Város címere látható.

Az emléktáblán a következő felirat olvasható:

„NENDTVICH ANDOR

(1867 - 1951)

1906 és 1936 között a város polgármestere,

az antant szerb megszállás idején

a nemzeti érdekek védelmezője,

az Erzsébet Tudományegyetem

Pécsre telepítője, majd annak

díszdoktora.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1997.”

3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére