Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/1997. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a „Városháza” felirat elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécs, Széchenyi tér 1. szám alatti épület homlokzatának oromzati címer alatti részén a „VÁROSHÁZA felirat elhelyezéséhez hozzájárul.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére