Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/1998. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a TÜKE emlékoszlop - szökőkút felállításáról

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a TÜKE Alapítvány által felajánlott, „TÜKE emlékoszlop - szökőkutat” köszönettel elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a művészeti alkotás a Citrom utca nyugati végén a postapalotával szembeni ívesen kialakított burkolaton kerüljön lehelyezésre.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Pozsárkó István
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére