Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/1998. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Pécs, Király u. 5., a Pécsi Istenkúti Általános Iskola és a Pécs, Király u. 1. szám alatti ház falán emléktábla elhelyezéséről, valamint az „Ismeretlen bányász” című emlékszobor állításáról Pécsbányatelepen a Gesztenyés utcában

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Király u. 5. sz. ház falán a Hamerly család emlékére az alábbi szövegű emléktábla elhelyezésre kerüljön:

EZEN A HELYEN ÁLLT A

HAMERLY CSALÁD

LAKÓHÁZA

ÉS ELSŐ

KESZTYŰS ÜZEME

A dinasztia - alapító

Hamerly János (1840-1895)

majd

Hamerli Izabella (1865-1942)
Hamerli Imre (1867-1927)
Hamerli István (1868-1903)
Hamerli József (1879-1953)
Hamerli Károly (1881-1960)

nagy szerepet játszott

a város kereskedelmi,

ipari, társadalmi életében.

PÉCS-BARANYAI

KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

1998

(2) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Istenkúti Általános Iskola főépülete lépcsője körüli támfal oldalán Szieberth Róbert alábbi szövegű emléktáblája elhelyezésre kerüljön:

SZIEBERTH RÓBERT

tanfelügyelő

1871 - 1939

a szőlőhegyi gyermekek taníttatására

alapította az Istenkúti Iskolát

1925-ben

Az adományozó emlékére a táblát állította az

Istenkúti Közösségért Egyesület

1998.

(3) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Pécs, Király u. 1. sz. ház homlokzatán Abay (Neubauer) Gyula alábbi szövegű emléktáblája elhelyezésre kerüljön.

Ebben a házban élt

ABAY (NEUBAUER) GYULA

akadémikus

(1891-1978)

az Erzsébet Tudományegyetem

közgazdaságtan professzora,

1946/47-ben a jog- és államtudományi kar dékánja,

a tudományos élet meghatározó személyisége,

az 1956-os forradalom utáni megtorlás elítéltje.

Pécs Város Polgárai

1998.

(4) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsbányatelepi Telepszépítő és Környezetvédelmi Egyesület „Ismeretlen bányász” című szobra Pécsbányatelepen a Gesztenyés utcában az orvosi rendelő és a buszforduló közötti területen elhelyezésre kerüljön.

(5) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Komarov szobor áthelyezésre kerüljön a Búza téri METESZ Székház előtti parkosított területre.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A távollévő dr. Pozsárkó István
aljegyző helyett:
Dr. Révész Mária sk. Dr. Modrovits Sándor sk.
alpolgármester vezető jogtanácsos

  Vissza az oldal tetejére