Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi iparüzési adóról szóló többször módositott 1991. évi 11. sz. Ör. 1. sz. melékletének módositásáról

1. § A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 1991. évi 11. sz. Ör. 1. sz. melléklete az alábbi közalapitvánnyal egészül ki

„Pécs Város Egészségügyéért Közalapitvány”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr.Páva Zsolt sk. dr.Pozsárkó István sk.
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére