Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/1998. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Rotary-sétányon a Rotary Emlékkő mellett, a Pécs, Aradi Vértanúk útja 42., valamint a Pécs, Rákóczi út 4. szám alatti ház falán emléktábla elhelyezéséről

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Rotary-sétányon a már meglévő Rotary Emlékmű mellett (a kis-Tubesen a 0315 hrsz-ú parkerdőben) az alábbi szövegű emléktábla elhelyezésre kerüljön:

MEGÉRTÉS ÉS JÓSZÁNDÉK

ROTARY

CLUB PÉCS

1928 1998

AZ ALAPÍTÓK:

dr. IMRE JÓZSEF elnök

BIRKÁS GÉZA LITTKE JÓZSEF
BOLGÁR TIVADAR MATTYASOVSZKY-
ERRETH EDE ZSOLNAY TIBOR
FALUHELYI FERENC dr. PEKÁR MIHÁLY
FÖRSTER JENŐ ROBOZ JÁNOS
FÜRST GYULA RÓTH SÁNDOR
HAMERLI JÓZSEF klub m. TAUSZ GYULA kincstárnok
HANKÓ MÁRTON titkár VASVÁRY FERENC

VISNYA ERNŐ elnökhelyettes

(2) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Pécs, Aradi Vértanúk útja 42. sz. ház falán dr. Vargha Károly főiskolai tanár tiszteletére az alábbi szövegű emléktábla elhelyezésre kerüljön:

ITT ÉLT

DR. VARGHA KÁROLY

1914 - 1993

FŐISKOLAI TANÁR

KÖLTŐ, NÉPHAGYOMÁNYAINK GYŰJTŐJE,

ZENESZERZŐ, ZENEMŰVEK SZÖVEGFORDÍTÓJA

PÉCS ÖNKORMÁNYZATA

PÉCSI MADRIGÁLKÓRUS

VÁROSVÉDŐK

1998.

(3) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Pécs, Rákóczi út 4. szám alatti ház falán Molnár Farkas építész emlékére az alábbi szövegű emléktábla elhelyezésre kerüljön:

ITT TÖLTÖTTE GYERMEK- ÉS IFJÚKORÁT

A WEIMARI

bauhaus

MUNKATÁRSA,

A

FUNKCIONALISTA-

KONSTRUKTIVISTA

1897 ÉPÍTÉSZET

1945 JELES HAZAI KÉPVISELŐJE

MOLNÁR FARKAS

ÉPÍTÉSZ - FESTŐMŰVÉSZ

Dél-dunántúli építész kamara 1998

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba

Dr. Révész Mária sk. Dr. Pozsárkó István sk.
alpolgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére