Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/1998. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a városkapukról megemlékező emléktáblák elhelyezéséről

1. § A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a

- a „Budai Kapu” Emléktábla a Líceum u. és a Király u. sarkán épült épület

- a „Szigeti Kapu” Emléktábla a Ferencesek utcája - Szent I. tér felöli részén - a Hungária Biztosító Rt. épületén,

- a „Vaskapu” Emléktábla a Hunyadi út - Aradi Vértanúk útja kereszteződésében, a Hunyadi u. 11. sz. északi homlokzatán, az első ablakban,

- A „Siklósi Kapu” Emléktábla az Irgalmasok utcájában a KONZUM Irodaház nyugati homlokzatán

az előterjesztés mellékletében szereplő helyszínrajznak megfelelően elhelyezésre kerüljön.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Révész Mária sk. Dr. Pozsárkó István sk.
alpolgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére