Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/1999. (III. 25.) önkormányzata rendelete

a II. Világháborús Emlékmű felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés az emlékmű felállításának helyszínéül a Pécs, Klimó Gy.-Esze Tamás u. és a Várfal által határolt zöld területet jelöli ki.

(2) Pécs M. J. Város Közgyűlése elrendeli, hogy jelen rendelet (1) bekezdésében kijelölt helyszínen Rieger Tibor szobrászművész, - fényezett fekete gránitlapokkal burkolt - a „II. Világháború Hőseinek és Áldozatainak Emlékműve” megnevezésű obeliszkje kerüljön felállításra.

2. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére