Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/1999. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a Szent István tér 6. sz. ház falán elhelyezésre kerülő Bárdos Lajos emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés Bárdos Lajos zeneszerző emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Szent István tér 6. sz. ház nyugati homlokzatát jelöli ki.

(2) Az emléktábla szövege a következő:

Itt, az egykori Nevelők Háza nagytermében tartotta a

Pécsi Kamarakórus Baráti Körében

előadásait és feledhetetlen próbáit 1962-től 1979-ig

BÁRDOS LAJOS

(1899 - 1986)

a neves zeneszerző, tudós és karnagy.

Pécs zeneszerető közönsége

1 9 9 9

2. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére