Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/1999.(X. 4.) önkormányzati rendelete

Gróf Batthyány Lajos szobrának felállításáról a Kossuth téren

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés Gróf Batthyány Lajos szobra felállításának helyszínéül a Pécs, Kossuth tér északi oldalát jelöli ki azzal, hogy a műalkotást Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatala Kossuth téri székháza főbejáratától 13,5 m-rel Keletre - a parkolósor középvonala közelében - kell elhelyezni.

(2) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy jelen rendelet (1) bekezdésében kijelölt helyszínen, Palotás József pécsi születésű szobrászművész - 5/4-es méretű, bronz anyagú 75x75 cm alapméretű - mellszobra kerüljön felállításra, 160 cm magas mészkő anyagú talapzaton.

(3) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a (2) bekezdésben írt kompozíción a következő felirat szerepeljen:

Gróf Batthyány Lajos

miniszterelnök

1807 -1849

(4) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a talapzaton, vésett felirattal az adományozók és az állítók neve szerepeljen.

2. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére