Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/1999. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a 13 Aradi Vértanú halálának 150. évfordulója alkalmából felavatandó emléktábla elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13 Aradi Vértanú halálának 150. évfordulója alkalmából felállítandó emléktábla elhelyezésének helyszínéül az Aradi Vértanúk úti Emlékhelyet jelöli ki. Az emléktáblát az Aradi Vértanúk úti Bástya Északi oldalán, a Mecsek utca torkolatával szemben lévő, műkőpilléren nyugvó, 60x60 cm-es méretű, faragott süttői mészkőből készült zárókövön és tartóelemen kell elhelyezni.

(2) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy jelen rendelet (1) bekezdésében kijelölt helyszínen és helyen, Rigó István szobrászművész 39x39 cm nagyságú, gravírozott vörösrézből készült táblája kerüljön elhelyezésre.

(3) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy a (2) bekezdésben írt kompozíción a 13 Aradi Vértanú neve és szülőhelye szerepeljen, születési és elhalálozási évszámaik egyidejű feltüntetésével, jelen rendelet mellékletében írt sorrendben.

2. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 39/1999. (X. 4.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére