Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szabó Samu színművész emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Samu Kossuth-díjas színművész emléktáblája felállításának helyszínéül az Anna u. 18. szám ház homlokzatát jelöli ki a bejárattól balra a két ablak közti falfelületen.

(2) Az emléktábla szövege a következő:

Ebben a házban élt

Szabó Samu
(1903 - 1966)
Kossuth-díjas színművész

Pécs város polgárai
Pécsi Nemzeti Színház
2000.

(3) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy jelen rendelet (1)-(2) bekezdésében írt emléktábla 80 x 60-as méretben, barna színű kőlapból kerüljön kivitelezésre.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére