Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécs-Somogy Emlékkő felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Pécs-Somogy Településrészi Önkormányzat és a Pécs-Somogy Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület a 2000. évben a Millennium tiszteletére Somogy címerrel ellátott Emlékkövet állítson.

(2) Az Emlékkő állításának helyszínéül Pécs-Somogyban a Búza kalász és a Somogy utca háromszögében a templom előtti teret jelöli meg. Az Emlékkő füves rézsűvel emelt talapzaton 17 cm magas plintoszon elhelyezett rusztikus süttői mészkőből készüljön, simára csiszolt homloklapjára illeszkedjék a címer.

(3) A címer rőt színűre patinázott öntött réz legyen plasztikus megoldású pajzsból, babérkoszorúból és Somogy feliratos szalagból álljon.

(4) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Somogy felirat azonos betűtípusú az adományozókat megörökítő, a talapzatra kerülő felirattal. A 2000-es évszám az Emlékkőre kerüljön 8-10 cm magasan a plintosz felett.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére