Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécs-Hird Emlékkő felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Pécs-Hird Településrészi Önkormányzat és a Pécs-Hird Nőegylet, valamint a Pécs-Hird Egyházközség a 2000. évben a Millennium tiszteletére címerrel ellátott Emlékkövet állítson.

(2) Az Emlékkő állításának helyszínéül Pécs-Hird Zengő u. 66. számú római katolikus templom (hrsz. 48080) kertjét jelöli meg. Az Emlékkő füves rézsűvel emelt talapzaton 10-15 cm. magas mészkő plintoszon elhelyezett rusztikus siklósi mészkőből készüljön, simára csiszolt homloklapjára illeszkedjék a címer.

(3) A címer öntött rézből, plasztikus megoldású pajzsból, pálmalevélből és Hird feliratú szalagból álljon.

(4) A Közgyűlés elrendeli, hogy az adományozókat megörökítő felirat a talapzatra, a 2000-es évszám az Emlékkőre kerüljön 10-12 cm magasan a plintosz felett.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére