Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2000. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécs, Citrom u. 16-os számú házon elhelyezendő emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés ősi kultúránk, a Dunántúlon előkerült rovásírásos emlék méltó megörökítése céljából a Pécs, Citrom u. 16-os számú ház falán emléktáblát helyez el.

(2) Az emléktáblát fehér márvány anyagból kell elkészíteni, 85x60 cm-es méretben.

(3) Az emléktáblán a következő szöveg szerepelhet:

„E helyen állt a középkori Benedek templom,
melynek falából 1984-ben a Dunántúl
első rovásírásos lelete került elő.

A kő címerpajzsot ábrázol, ősi magyar
rovásírásos felirattal.”

(4) Az emléktábla alsó részén a rovásírásos kőtöredék másolatát vésett formában kell megörökíteni.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére