Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2001. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Jókai téri centenáriumi Zsolnay díszkút áthelyezéséről

1. § (1) A Közgyűlés a Jókai téri millenniumi térrendezés és teljes rekonstrukció miatt elrendeli Gazder Antal kerámikus művész centenáriumi Zsolnay díszkútjának áthelyezését.

(2) A Közgyűlés a díszkút felállításának új helyszínéül a Pécs, Hunyadi út 2. szám alatti Boldogság Háza belső udvarát (17585/1 hrsz.) jelöli ki.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére