Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2001. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Piatsek József emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Piatsek József építész emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Papnövelde u. 6. szám alatti ház észak-északnyugatra néző főhomlokzatán, az 1781-es évszámmal jelölt kapu és a keleti ablak közötti falszakaszt jelöli ki.

(2) Az emléktábla szövege a következő:

E házban született 1781. június 26-án
PIATSEK JÓZSEF
(1781-1854)
építész
a klasszicizmus pécsi mestere.
Pécs Város Polgárai 2001.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy az emléktábla 40x60 cm-es méretben, siklósi rózsamárványból készüljön, az építész nevét, a név alatti évszámokat és a Pécs város polgárai feliratot lapidáris antikvával, a szöveg többi részét a korra jellemző kurzív betűkkel feliratozva kell feltüntetni.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László s.k. dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére